Julie Anding


Vice president och chief human resources officer

 

Julie Anding är vice president och chief human resources officer för Harley-Davidson, Inc. I denna roll ingår hon i den verkställande ledningsgruppen och är företagets representant och rådgivare till HR-kommittén i Harley-Davidson Inc. Styrelsen. Hon ansvarar för att utforma den strategiska inriktningen och leda genomförandet av organisationens personalplanering, särskilt när gäller organisationens effektivitet, värdet och upplevelsen för de anställda, successionsplanering, förvaltning av mänskligt kapital, organisations- och resultatstyrning, ledarskapsutveckling, löner och förmåner, anställningsförhållanden och global integration, tillsammans med ett team på omkring 200 HR-proffs över hela världen. Hon är också ordförande i stiftelsen Harley-Davidson.

Under de senaste 20 åren har Anding arbetat för Harley-Davidson i olika ledarroller inom HR och ansvarat för organisationsutveckling, förändringshantering, förvaltning av mänskligt kapital, ledarskapsutveckling, utbildning av anställda, resultatstyrning, mångfald och inkludering, personalinformationssystem samt strategisk personalplanering. Tidigare arbetade hon inom området studenttjänster och rådgivning inom högre utbildningar.   

Anding sitter för närvarande i styrelsen för Milwaukee Chamber Theatre och är ordförande i stiftelsen University of Wisconsin-Whitewater. Hon satt tidigare i styrelsen för WRTP/Big Step (Wisconsin Regional Training Partnership) och i Association of American Colleges and Universities National Leadership Council for LEAP (Liberal Education and America’s Promise).

Anding har två examina från University of Wisconsin-Whitewater – en kandidatexamen i psykologi och en magisterexamen i karriärvägledning. Hon har en doktorsexamen i Human and Organizational Systems från Fielding Graduate University i Santa Barbara, Kalifornien.