Ledning

Gina Goetter

Chief financial officer, Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root

Om Gina

Gina Goetter är chief financial officer för Harley-Davidson Inc. och ansvarar för finansiell planering och analys, finansiell rapportering och verksamhet, internrevision, ekonomisk förvaltning och skatter. I sin roll övervakar Gina omvandlingen av centrala finansprocesser och rapportering för att öka effektiviteten, bygga en global modell för delade tjänster och för att modernisera ekonomi, redovisning och kontroller i hela företaget.  

Gina har mer än tjugo års erfarenhet av att leda verksamhets- och finansomställningar inom livsmedelsindustrin. Innan hon började på Harley-Davidson var Gina senior vice president för ekonomi och redovisning samt CFO för Tyson Foods segment för färdigmat. Även där ledde hon förändringen av affärsmodellen för att optimera produktportföljen, åstadkomma kostnadseffektivitet och påskynda hållbara intäkter och lönsam tillväxt. Före Tyson Foods var hon hos General Mills, Inc., där hon hade olika ledande befattningar över hela det globala företaget, inklusive som vice president för finans för segmentet måltider och bakning samt som CFO för General Mills i Kanada. Under sin tid på General Mills var Gina med och ledde nätverket Women-Across-Finance Leadership och ledde omvandlingen av den globala finansfunktionen. 

Gina har en grundexamen i finans och ekonomi från University of Wisconsin-LaCrosse. Hon har en MBA från Boston College.  

Det här är ledningsgruppen