Bryan Niketh

Senior vice president, produktutveckling och verksamhetsdrift Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh är senior vice president för produktutveckling och verksamhetsdrift på Harley-Davidson Motor Company. I denna roll har Niketh ansvar för att åstadkomma flexibilitet och effektivitet i Harley-Davidsons globala tillverkningsverksamhet. Han leder även organisationen för produktutveckling i dess strävan efter att skapa nästa generation med Harley-Davidson-förare globalt genom att förnya befintliga produkter och utveckla spännande nya Harley-Davidson-motorcyklar som inspirerar förare och formar motorcykelbranschen. Niketh leder produktutvecklingsteamets arbete med att ombesörja Harley-Davidsons inträde i nya segment av motorcykelbranschen.

Förutom att utveckla slående produkter, är Niketh ansvarig för att uppnå enastående driftresultat, främja förstklassig kvalitet, säkerställa global kostnadsmässig konkurrenskraft samt att oförtrutet förbättra den miljömässiga påverkan från Harley-Davidsons produkter och verksamhet.

Niketh började arbeta på Harley-Davidson 2001 och har innehaft flera ledande roller med allt större ansvar. Senast tjänstgjorde han som vice president för utveckling av motorcykelprodukter, där han var ansvarig för att leda organisationen för produktutveckling. I sin roll som vice president för anskaffning av varor och tjänster ledde han styrningen av försörjningsbasen, inköp för produktutveckling, distributionskedjans verksamhet samt indirekt anskaffning.

För närvarande är Niketh exekutiv sponsor av Harley-Davidsons resursgrupp för HBTQ+-medarbetare. Han är även ordförande för Harley-Davidsons United Way-kampanj och stöder Harley-Davidsons arbete med Muscular Dystrophy Association.

Niketh har en kandidatexamen från Purdue University samt en magisterexamen i företagsekonomi från Regis University.