Amy Giuffre

Vice president och chief communications officer, Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre är vice president och chief communications officer på Harley-Davidson, Inc., med ansvar för företagets globala interna kommunikation och PR-verksamhet.

I sin roll är hon ansvarig för att förmedla Harley-Davidson berättelse för att skapa samstämmighet och engagemang och främja företagets rykte. Giuffre kom till Harley-Davidson 1993 och har haft en rad olika befattningar inom marknadsföring, strategisk planering och finans.

Giuffre är styrelseledamot för Schlitz Audubon Nature Center och slutförde nyligen sin tjänstgöring som anställd styrelseledamot hos stiftelsen Make-a-Wish Wisconsin.

Giuffre har en kandidatexamen i journalistik från University of Wisconsin-Madison samt en magisterexamen i företagsekonomi från Kellogg School of Business vid Northwestern University.