Harley-Davidsons ledning

Möt ledningsteamet och styrelsen som leder Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

Ordförande, president och chief executive officer, Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz har varit styrelseledamot sedan 2007 och etablerat företagets varumärkes- och hållbarhetskommitté. Tidigare var han styrelseordförande och CEO för sportvaruföretaget PUMA 1993-2011. Han var även PUMA:s CFO 1993-2005.

Visa hela biografin
Julie Anding

Julie Anding

Vice president och chief administrative officer 

Julie Anding är vice president och chief administrative officer på Harley-Davidson, Inc., och ansvarar för att utforma den strategiska inriktningen och leda genomförandet av organisationens verksamhet inom HR, globala företagstjänster och hållbarhetsfunktioner. Julie är företagets representant och rådgivare till HR-kommittén i Harley-Davidson Inc. Styrelsen. Hon är också president för Harley-Davidson Foundation.

Visa hela biografin
Lawrence G. Hund

Lawrence G. Hund

Chief commercial officer, Harley-Davidson Motor Company

Larry Hund ansvarar för den globala försäljningen av Harley-Davidsons motorcyklar, delar och tillbehör, allmänna profileringsvaror samt Harley-Davidson-museet. Han var president och COO för Harley-Davidson Financial Services (HDFS) från 2009 till 2020 och var ansvarig för Harley-Davidson Dealer Systems (HDDS) från 2018 till 2020.

Visa hela biografin
Paul Krause

Paul Krause

Vice president, chief legal officer och chief compliance officer, Harley-Davidson, Inc.

Krause är direktör på koncernnivå och ingår i Harley-Davidsons ledningsgrupp. Som chief legal officer leder han företagets juridiska avdelning och övervakar alla juridiska frågor för företaget samt dess verksamhet rörande produkttillförlitlighet och officiella riktlinjer/myndighetsfrågor. Han är även företagets chief ethics and compliance officer samt corporate secretary för bolagets styrelse.

Visa hela biografin
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

Chief digital officer, Harley-Davidson Motor Company

Jagdish ”Jag” Krishnan ansvarar för att leda utvecklingen av Harley-Davidsons digitala strategi, så att företaget kan leverera den mest optimala kundupplevelsen på alla plattformar. 

Visa hela biografin
Luke Mansfield

Luke Mansfield

Vice president och chefsstrateg, Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield är ansvarig för strategiutveckling, integrerad affärsplanering, affärsutveckling, samt avancerad analys och marknadsförståelse.

Visa hela biografin
Bryan Niketh

Bryan Niketh

Senior vice president, produktutveckling och verksamhetsdrift, Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh är senior vice president för produktutveckling och verksamhetsdrift på Harley-Davidson Motor Company. I denna roll ansvarar Niketh för att ingjuta flexibilitet och effektivitet i Harley-Davidsons globala tillverkningsverksamhet och leda produktutvecklingsorganisationen. 

Visa hela biografin
Jonathan Root

Jonathan Root

Senior vice president, Harley-Davidson Financial Services

Jonathan Root är senior vice president för Harley-Davidson Financial Services. I denna roll leder Root den detaljhandelsrelaterade och kommersiella ekonomiverksamheten samt försäkringsverksamheten för HDFS (Harley-Davidson Financial Services) och HDDS (Harley-Davidson Dealer Services). Han är också en del av Harley-Davidsons ledningsgrupp.

Visa hela biografin
Darrell Thomas

Darrell Thomas

Vice president, treasurer, tillförordnad chief financial officer, Harley-Davidson, Inc.-Davidson, Inc.

Darrell Thomas är vice president, treasurer och tillförordnad chief financial officer för Harley-Davidson, Inc. med ansvar för finansiell planering och rapportering, finansavdelningen, skatter och internrevision. Han var chief financial officer för Harley-Davidson Financial Services från januari 2018 till juni 2020.

Visa hela biografin
Styrelse
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Styrelseordförande, president och chief executive officer, Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Presiding director, Harley-Davidson, Inc. samt styrelseordförande och chief executive officer, Cummins Inc.
Troja Alstead
Troja Alstead
President och chief executive officer, Ocean5, och tidigare chief operating officer, Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
Tidigare president och chief executive officer, Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Tidigare senior vice president för Boeing Company
Allan Golston
Allan Golston
President, United States Program for the Bill & Melinda Gates Foundation
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Medgrundare av och direktör för Katapult, tidigare chefsbefattning på Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. och MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
Ordförande och chief executive officer, Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Tidigare country managing director och U.S. head of electrification, ABB

Läs mer om Harley-Davidsons styrelse

För mer biografisk information samt uppgifter om färdigheter och kvalifikationer hos Harley-Davidsons styrelse, se vårt proxy statement för år 2020.

Hämta proxy statement