Street Rod® już od 383 PLN miesięcznie!

FINANSOWANIE - KREDYT

NIE CZEKAJ NA KIEDYŚ

Możesz rządzić na ulicy już za 383 PLN miesięcznie**
Najbardziej dynamiczny pracownik w Twojej firmie

FINANSOWANIE - LEASING

NAJBARDZIEJ DYNAMICZNY PRACOWNIK W TWOJEJ FIRMIE

Już od 299 PLN netto miesięcznie***

* Cena modelu Harley-Davidson® Street Rod® w kolorze Vivid Black obliczona wg. średniego kursu NBP dla waluty euro z dnia 18.05.2017.

** Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Kredytu Niska rata na zakup nowego motocykla marki Harley-Davidson wynosi 8,91%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 43 300 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 56 090,87 zł, oprocentowanie stałe 7,40%, całkowity koszt kredytu 12 790,87 zł (w tym: prowizja 1 472,20 zł, odsetki 11 318,67 zł), 74 miesięczne raty równe w wysokości 747,88 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 747,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2 luty 2018 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt Niska rata na zakup nowego motocykla w cenie 61 300 zł, z wpłatą własną 18 000 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie przewłaszczeniem kredytowanego motocykla pod warunkiem zawieszającym.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Harley-Davidson.

*** Kalkulację sporządzono dla Motocykla w cenie netto 25.935,00 zł, wg średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 05-02-2018 r., 1EUR = 4.16 zł, marżą obliczaną w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M w wysokości 1,65% z dnia 13.01.2018 r. Wpłata wstępna 40%, okres leasingu 60 miesięcy, wykup 1%. Łączna suma opłat 108,99%.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest adresowana wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie.

Szczegóły u Dealerów Harley-Davidson

Propozycje finansowania przygotowane przez: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Harley-Davidson Finance jest nazwą handlową, pod którą Bank BGŻ BNP Paribas SA, nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), oferuje swoje usługi zgodnie z umową licencyjną z Harley-Davidson Financial Services International, Inc.