Responsibility

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Budowanie silnych, wykwalifikowanych i zrównoważonych społeczności.

Poszukujemy wolności i przygód, a nasz pozytywny wpływ na społeczności, w których żyjemy, pracujemy i jeździmy jest powszechnie znany. Motocykle Harley-Davidson można spotkać w każdym zakątku świata, jednak jesteśmy najmocniej zakorzenieni w tych miejscach, które nazywamy domem i gdzie rozwijamy silne więzi ze znajomymi i sąsiadami.

SPOŁECZNOŚĆ

Pomagamy spełniać marzenia dzięki partnerstwie, które umacnia i wzbogaca społeczności.

Dzięki Firmie, Harley-Davidson Foundation, naszym dealerom, pracownikom i klientom, Harley-Davidson od lat wspiera społeczności i konkretne sprawy. Staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczności, pracowników i motocyklistów.

 

 

Niezależnie od tego, gdzie pracują nasi pracownicy, chcemy im dać coś od siebie. Kierowane przez pracowników komitety charytatywne działają na całym świecie i skupiają się na pomocy w tych obszarach, które mają największy wpływ na lokalne społeczności.

Naszą pasją jest wolontariat, a nasi pracownicy dają z siebie wszystko, aby uczynić świat lepszym. W USA, poza czasem poświęcanym przez pracowników na wolontariat, przekazujemy również środki finansowe, aby jeszcze bardziej wspierać lokalne społeczności.

Motocykliści H-D również dają z siebie dużo poprzez imprezy charytatywne H.O.G. ®, w ramach naszego długotrwałego wsparcia stowarzyszenia Muscular Dystrophy Association, więzi, które łączą nas z osobami pomagającymi innym, czy w ramach wsparcia walki z nowotworem piersi, które realizujemy dzięki marce odzieżowej Pink Label.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Aby osiągnąć długoterminowe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i zwiększać skalę naszej działalności bez zwiększania wpływu na środowisko, staramy się go ograniczyć w ramach całego łańcucha wartości — począwszy od decyzji związanych z konstrukcją produktów i wyborem materiałów, aż po zużycie energii podczas produkcji i dystrybucji.

 

Dzięki temu osiągamy nowe, innowacyjne rozwiązania, zapewniając osobistą wolność naszym klientom bez pogorszenia efektywności i wrażeń, których oczekuje się od Harley-Davidson.

Aby dowiedzieć się więcej o staraniach na rzecz zrównoważonego rozwoju firmy Harley-Davidson, pobierz bieżący raport o zrównoważonym rozwoju:

Pobierz raport

Harley-Davidson od 2009 roku publikuje coroczne raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju. Aby uzyskać egzemplarze wcześniejszych raportów, skontaktuj się z nami pod adresem  SustainabilityReports@Harley-Davidson.com.

RENEW THE RIDE™

Inicjatywa Renew the Ride została stworzona, by zwiększyć pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz zachęcić pracowników, dealerów, klientów i fanów Harley-Davidson do sadzenia drzew w miejscach, gdzie mieszkają, jeżdżą i pracują, a także w lasach na całym świecie.

Drzewa tworzą wartościowe ekosystemy, pozytywnie wpływają na zdrowie całej społeczności, są także nieodzownym elementem pięknych miejsc, w których mieszkamy, jeździmy i które odwiedzamy — bez względu na to, czy są to miasta, wsie, obszary przyrodnicze czy też całkowicie uprzemysłowione. Chcemy pokazać, że w zalesionym świecie żyje się (a także jeździ) lepiej, dlatego obraliśmy ambitny, długoterminowy cel zasadzenia 50 milionów drzew w ramach tej inicjatywy.