TCHERNAVIA ROCKER

 

Wiceprezes i dyrektor działu zasobów ludzkich

 

Tchernavia Rocker pełni funkcję wiceprezesa i dyrektora działu zasobów ludzkich w Harley-Davidson, Inc.

Pełniąc tę rolę Tchernavia jest też członkiem zarządu oraz przedstawicielem i doradcą firmy w Komisji ds. zasobów ludzkich w Harley-Davidson Inc. Jest odpowiedzialna za kształtowanie strategicznego kierunku oraz kierownictwo w realizacji strategii dotyczącej zasobów ludzkich organizacji, szczególnie w dziedzinach efektywności organizacyjnej, korzyści i możliwości oferowanych pracownikom, planowania sukcesji, zarządzania talentami, zarządzania organizacją i efektywnością, rozwoju przywództwa, wynagrodzenia i dodatkowych korzyści dla pracowników, stosunku pracy i globalnej integracji, pracując z zespołem około 200 specjalistów ds. zasobów ludzkich zatrudnionych na całym świecie.

Od 2000 roku Tchernavia pracowała w Harley-Davidson na różnych stanowiskach kierowniczych odpowiadając za takie aspekty związane z zasobami ludzkimi jak rozwój organizacyjny, zarządzanie zmianą, stosunki pracy, relacje pracowników, zarządzanie talentami, szkolenia pracowników, zarządzanie efektywnością, różnorodność, HRIS, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz planowanie strategiczne działu ds. zasobów ludzkich.  Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje również różne role kierownicze w działach operacyjnych i zasobów ludzkich w Goodyear Dunlop North America Tire Inc., jak też w innych organizacjach z branży opieki zdrowotnej.

Obecnie jest członkiem zarządu Girl Scouts of Southeast Wisconsin oraz Marcus Center of Performing Arts. Jest też członkiem HR Policy Institute, Society for Human Resource Management oraz National Black MBA Association. Wczesniej była członkiem zarządu w kilku organizacjach non-profit, w tym Next Door oraz Mount Mary University.

Tchernavia ukończyła University of Alabama Huntsville w Huntsville w stanie Alabama uzyskując tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa.  Uzyskała tytuł MBA na Alabama A&M University.  Posiada certyfikaty HRCI Senior Professional in Human Resources oraz SHRM-Senior Certified Professional.