Paul J. Krause

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. zgodności, Harley-Davidson, Inc.


Paul Jones jest wiceprezesem i dyrektorem ds. prawnych firmy Harley-Davidson, Inc. Krause zajmuje się sprawami korporacyjnymi i jest członkiem zespołu kierowniczego Harley-Davidson, a także członkiem zespołu kierownictwa Harley-Davidson. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy, nadzoruje jej wszystkie kwestie prawne oraz sprawy dotyczące integralności produktu. Zajmuje się także śledzeniem polityki państwa i kontaktami z instytucjami państwowymi. W firmie pełni też funkcję dyrektora generalnego ds. etyki i zgodności oraz sekretarza zarządu.

Przed dołączeniem do Harley-Davidson w 2016 r. Krause pracował w Chicago jako adwokat dla międzynarodowej firmy hutniczej i dużej firmy prawniczej.

Krause jest absolwentem Marquette University Law School i Drake University.