PAUL J. JONES

Wiceprezes i dyrektor ds. prawnych
Harley-Davidson, Inc.

Paul Jones jest wiceprezesem i dyrektorem ds. prawnych firmy Harley-Davidson, Inc. Jones zajmuje się sprawami korporacyjnymi i jest członkiem zespołu kierowniczego Harley-Davidson, a także członkiem zespołu kierownictwa Harley-Davidson. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy i nadzoruje wszystkie kwestie prawne dotyczące firmy a także zajmuje się śledzeniem polityki państwa i kontaktami z instytucjami państwowymi. W firmie pełni też funkcję dyrektora generalnego ds. etyki i zgodności oraz sekretarza zarządu.

Jones sprawuje funkcję przedstawiciela branży w U.S. Industry Trade Advisory Committee on Consumer Goods (ITAC 4), która jest ciałem wspólnym U.S. Secretary of Commerce i U.S. Trade Representative. Jest też prezesem International Motorcycle Manufacturers Association w Genewie, w Szwajcarii.  Pełni również obowiązki członka zarządu National Association of Manufacturers oraz U.S. Motorcycle Manufacturers Association.  Zasiada w zarządach Junior Achievement of Wisconsin, Greater Milwaukee Foundation oraz Near West Side Partners, Inc., miejscowej akcji na rzecz rewitalizacji, prowadzonej przez instytucje znajdujące się w pobliżu zachodniej części Milwaukee.

Zanim dołączył do Harley-Davidson, Jones pełnił funkcję wiceprezesa, głównego radcy prawnego i sekretarza w Regal Beloit Corporation.  Pracował także jako urzędnik sądowy w Wisconsin Supreme Court oraz analityk polityki dla Wisconsin State Assembly.

Uzyskał tytuł MBA na Northwestern University, stopień naukowy z prawa zdobył na Georgetown University, a studia pierwszego stopnia odbył na University of Wisconsin – Whitewater.