PAUL J. JONES

Wiceprezes ds. strategii i zrównoważonego rozwoju i dyrektor ds. prawnych

 

Paul Jones jest wiceprezesem ds. strategii i zrównoważonego rozwoju i dyrektorem ds. prawnych Harley-Davidson, Inc. Jones zajmuje się kwestiami korporacyjnymi i jest członkiem zespołu kierowniczego Harley-Davidson.  Jako wiceprezes ds. strategii i zrównoważonego rozwoju zarządza najważniejszymi funkcjami firmy dotyczącymi strategicznego planowania, zarządzania portfolio i projektami, wywiadu konkurencyjnego i analiz, doskonałości procesów biznesowych, stałego doskonalenia i zrównoważonego rozwoju spółki. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy i nadzoruje jej wszystkie kwestie prawne, a także zgodność produktów z regulacjami.  W firmie pełni też rolę dyrektora generalnego ds. etyki i zgodności oraz sekretarza zarządu.

Jones sprawuje funkcję przedstawiciela branży w U.S. Industry Trade Advisory Committee on Consumer Goods (ITAC 4), która jest ciałem wspólnym U.S. Secretary of Commerce i U.S. Trade Representative. Jest też prezesem International Motorcycle Manufacturers Association w Genewie w Szwajcarii.  Jest także członkiem zarządu National Association of Manufacturers oraz U.S. Motorcycle Manufacturers Association.  Zasiada w zarządach Junior Achievement of Wisconsin, National Multiple Sclerosis Society (oddział w Wisconsin), Greater Milwaukee Foundation oraz Near West Side Partners, Inc., miejscowej akcji na rzecz rewitalizacji prowadzonej przez instytucje znajdujące się w pobliżu zachodniej części Milwaukee.

Zanim dołączył do Harley-Davidson, Jones pełnił funkcję wiceprezesa, głównego radcy prawnego i sekretarza w Regal Beloit Corporation.  Pracował także jako urzędnik sądowy w Wisconsin Supreme Court oraz analityk polityki dla Wisconsin State Assembly.

Uzyskał tytuł MBA na Northwestern University, tytuł zawodowy z prawa zdobył na Georgetown University, a studia pierwszego stopnia odbył na University of Wisconsin – Whitewater.