Kierownictwo

Paul Krause

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. zgodności w Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause

Paul

Paul Krause jest wiceprezesem i dyrektorem ds. prawnych w spółce Harley-Davidson, Inc. Krause zajmuje się sprawami korporacyjnymi i jest członkiem kadry wyższego szczebla w Harley-Davidson. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy, nadzoruje w nim wszystkie kwestie prawne oraz sprawy dotyczące integralności produktu; dba ponadto o politykę publiczną firmy oraz jej kontakty z instytucjami państwowymi. W firmie pełni również funkcję dyrektora generalnego ds. etyki i zgodności oraz sekretarza zarządu.

Przed dołączeniem do Harley-Davidson w 2016 roku Krause pracował w Chicago jako adwokat w międzynarodowej firmie hutniczej i dużej kancelarii prawnej.

Paul Krause jest absolwentem uczelni Marquette University Law School oraz Drake University.

Poznaj kadrę wyższego szczebla