MICHELLE A. KUMBIER

Dyrektor operacyjny, Harley-Davidson Motor Company

 

Jako dyrektor operacyjny Harley-Davidson Motor Company Michelle Kumbier odpowiada za wyniki całej działalności operacyjnej firmy. Dotyczy to kierowania i nadzoru nad globalnymi rynkami zbytu oraz sieci dealerów, projektowania i tworzenia produktów, na które jest wysokie zapotrzebowanie oraz które przynoszą zyski, jak też elastyczności i efektywności globalnych działań produkcyjnych Harley-Davidson. 

Kumbier dołączyła do Harley-Davidson w 1997 roku i zajmowała coraz bardziej odpowiedzialne stanowiska, w tym starszego wiceprezesa ds. produktów i operacji, starszego wiceprezesa ds. motocykli, starszego wiceprezesa ds. rozwoju produktów oraz wiceprezesa ds. zarządzania zapasami.

Zanim dołączyła do Harley-Davidson, Kumbier spędziła 11 lat w Kohler Company w Kohler w stanie Wisconsin, gdzie piastowała różne stanowiska w działach hydrauliki i silników.

Aktywnie wspiera różnorodność i integrację firmy, między innymi od 2013 roku jako sponsor wykonawczy przewodniczy grupie zrzeszającej kobiety. Dostarcza też wsparcia dla inicjatywy National Association of Manufacturing STEP (Science – nauka, Technology – technologia, Engineering – inżynieria, Production – produkcja), która promuje kierownictwo kobiet w firmach produkcyjnych, skupiając się na niwelowaniu luk w umiejętnościach dotyczących produkcji w Stanach Zjednoczonych. 

Kumbier ukończyła studia pierwszego stopnia z marketingu na Lakeland College a tytuł MBA otrzymała na University of Wisconsin – Oshkosh.