LAWRENCE G. HUND

Prezes i dyrektor operacyjny, Harley-Davidson Financial Services, Inc.

 

Larry Hund jest prezesem i dyrektorem operacyjnym Harley-Davidson Financial Services (HDFS), spółki całkowicie zależnej od Harley-Davidson, Inc.

W trakcie swojej kariery zawodowej Hund piastował różne stanowiska kierownicze i ma trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie usług finansowych.  Po dołączeniu do HDFS w 2002 roku, Hund pełnił funkcję wiceprezesa operacyjnego i dyrektora finansowego. Od lipca 2006 do stycznia 2007 był także tymczasowym dyrektorem operacyjnym.

W 2007 roku Hund opuścił HDFS, by dołączyć do start-upu z obszaru finansów, ale wrócił do HDFS w czerwcu 2009.

Wcześniej spędził 17 lat w Heller Financial, Inc., a na sześć lat przed zakupem przez GE Capital pracował jako wiceprezes i kontroler.

Hund jest certyfikowanym publicznym księgowym, uzyskał tytuł zawodowy licencjata w zakresie administracji biznesowej w dziedzinie rachunkowości na Chicago’s Loyola University, a także tytuł zawodowy magistra z administracji biznesowej na University of Chicago. Jest członkiem zarządu American Financial Services Association.