Kierownictwo

Julie Anding

Wiceprezeska i dyrektorka ds. zasobów ludzkich

Julie Anding

Julie

Julie Anding jest wiceprezeską i dyrektorką administracyjną spółki Harley-Davidson, Inc., odpowiedzialną za tworzenie strategicznego kierunku rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, realizację globalnych usług biznesowych oraz zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Julie jest przedstawicielką spółki i doradczynią Komitetu HR w zarządzie spółki Harley-Davidson, Inc. Jest również prezeską Fundacji Harley-Davidson.

Julie Anding dołączyła do Harley-Davidson w 1997 roku i pracowała w spółce na różnych stanowiskach HR, odpowiadała za rozwój organizacyjny, zarządzanie zmianami, zarządzanie kompetencjami, szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników, zarządzanie efektywnością, a także różnorodność i integrację pracowników oraz informatyczne systemy zarządzania zasobami ludzkimi. 

Obecnie zasiada w zarządzie Milwaukee Chamber Theatre oraz zarządzie fundacji University of Wisconsin-Whitewater Foundation. 

Julie jest absolwentką University of Wisconsin-Whitaker, gdzie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie psychologii oraz tytuł magistra w dziedzinie poradnictwa i doradztwa. Posiada doktorat w zakresie systemów zarządzania ludźmi i organizacjami, który zdobyła na uczelni Fielding Graduate University w Santa Barbara w Kalifornii.  

Poznaj kadrę wyższego szczebla