Kierownictwo

Jonathan Root

Starszy wiceprezes, Harley-Davidson Financial Services (HDFS)

Jonathan Root

Jonathan

Jonathan Root jest starszym wiceprezesem spółki Harley-Davidson Financial Services. W tej roli Root zarządza finansowaniem w sektorze detalicznym, finansowaniem dla biznesu oraz działalnością ubezpieczeniową w imieniu HDFS. Odpowiada ponadto za usługi dealerskie w Harley-Davidson Dealer Services (HDDS) oraz pełni obowiązki członka kierownictwa Harley-Davidson.

Root ma ponad 25-letnie doświadczenie w dziedzinie usług finansowych i finansowania biznesu. Do firmy Harley-Davidson dołączył w 2011 roku i od tamtej pory zajmuje różne stanowiska kierownicze w HDFS, ostatnio jako wiceprezes ds. produktów ubezpieczeniowych i zabezpieczeń, sprawował też w imieniu kierownictwa nadzór nad działalnością HDDS.

Zanim dołączył do HDFS, był dyrektorem ds. rozwoju działalności biznesowej w południowoamerykańskim oddziale Ally Financial (poprzednio GMAC), a jeszcze wcześniej piastował stanowiska dyrektorskie i kierownicze w GMAC Insurance, zarówno w USA, jak i w innych regionach świata.

Root uzyskał stopień licencjacki w dziedzinie finansów korporacyjnych na uniwersytecie Wayne State University i zdobył dyplom MBA na uniwersytecie Detroit Mercy.

Poznaj kadrę wyższego szczebla