Julie Anding


Wiceprezes i dyrektor ds. zasobów ludzkich

 

Julie Anding jest wiceprezeską i dyrektorką ds. zasobów ludzkich w firmie Harley-Davidson, Inc. Pełniąc tę funkcję, jest członkinią zespołu kierownictwa wykonawczego, a także przedstawicielką firmy i doradczynią komisji ds. zasobów ludzkich w zarządzie. Harley-Davidson Inc.. Wraz z zespołem około 200 specjalistów w dziedzinie zasobów ludzkich na całym świecie, odpowiada za kształtowanie strategii i kierowanie realizacją strategii dotyczącej kapitału ludzkiego, w szczególności w takich obszarach jak efektywność organizacyjna, wartość i doświadczenie pracowników, planowanie sukcesji, zarządzanie talentami, organizacją i efektywnością, rozwój przywództwa, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, stosunki pracownicze i globalna integracja. Jest także prezeską Fundacji Harley-Davidson.

Przez ostatnie 20 lat Anding pracowała dla Harley-Davidson na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, odpowiadając za rozwój organizacyjny, zarządzanie zmianami, zarządzanie talentami, rozwój przywództwa, szkolenia pracowników, zarządzanie efektywnością, kwestie różnorodności i zaangażowania, system informacji o zasobach ludzkich, a także strategiczne planowanie zasobów ludzkich. Jej wcześniejsza kariera była związana z usługami studenckimi i poradnictwem w szkolnictwie wyższym.  

Obecnie Anding zasiada w zarządzie Milwaukee Chamber Theatre oraz zarządzie fundacji University of Wisconsin-Whitewater Foundation. Wcześniej pełniła funkcję członka zarządu WRTP / Big Step (Wisconsin Regional Training Partnership) oraz Association of American Colleges and Universities National Leadership Council for LEAP (Liberal Education and America’s Promise).

Anding jest absolwentką University of Wisconsin-Whitewater i ma tytuł licencjata nauk ścisłych w dziedzinie psychologii oraz tytuł magistra w dziedzinie poradnictwa i doradztwa. Ma także stopień naukowy doktora w dziedzinie zasobów ludzkich i systemów organizacyjnych, który otrzymała na Fielding Graduate University w Santa Barbara, CA.