Kierownictwo Harley-Davidson

Poznaj kadrę kierowniczą i członków zarządu  Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

Prezes, prezes zarządu i dyrektor naczelny Harley Davidson Inc.

Jochen Zeitz od 2007 r. zajmował stanowisko członka zarządu i ustanowił w spółce Komisję ds. Marki i Rozwoju Zrównoważonego. Wcześniej, w latach 1993-2011, był prezesem i dyrektorem naczelnym spółki PUMA, produkującej odzież i obuwie sportowe. W latach 1993-2005 był także dyrektorem finansowym tej spółki.

Zobacz pełną biografię
Julie Anding

Julie Anding

Wiceprezeska i dyrektorka administracyjna Harley-Davidson, Inc.

Julie Anding jest wiceprezeską i dyrektorką administracyjną Harley-Davidson, Inc., odpowiedzialną za tworzenie strategicznego kierunku rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi, realizację globalnych usług biznesowych oraz funkcje decydujące o zrównoważonym rozwoju. Julie jest przedstawicielką spółki i doradczynią Koneksji ds. HR Harley-Davidson Inc. zarządzie spółki Harley-Davidson, Inc. Jest także prezeską Fundacji Harley-Davidson.

Zobacz pełną biografię
Lawrence G. Hund

Gina Goetter

Dyrektorka finansowa, Harley-Davidson, Inc. 

Gina Goetter jest odpowiedzialna za planowanie i analizę finansową, sprawozdawczość finansową i operacje, audyt wewnętrzny, finanse i podatki. Pracując na swoim stanowisku Gina kieruje transformacją najważniejszych procedur finansowych i sprawozdawczością w celu zwiększenia wydajności,budowania globalnego modelu usług wspólnych oraz modernizacji finansów, księgowości i kontroli w całej firmie.  

Zobacz pełną biografię
Paul Krause

Paul Krause

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. zgodności Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause zajmuje się sprawami korporacyjnymi i jest członkiem zespołu kierowniczego Harley-Davidson. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy, nadzoruje w niej wszystkie kwestie prawne oraz sprawy dotyczące integralności produktu; dba ponadto o politykę publiczną firmy oraz jej kontakty z instytucjami państwowymi. Pełni również funkcję dyrektora ds. etyki i zgodności firmy oraz sekretarza spółki w zarządzie firmy.

Zobacz pełną biografię
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

Dyrektor ds. cyfryzacji Harley-Davidson Motor Company

Jagdish „Jag” Krishnan jest odpowiedzialny za kierowanie rozwojem strategii cyfrowej spółki Harley-Davidson, która pozwoli zapewnić klientom jak najlepsze wrażenia podczas zakupu produktów na wszystkich platformach.

Zobacz pełną biografię
Luke Mansfield

Luke Mansfield

Wiceprezes ds. zarządzania motocyklami Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield odpowiada za strategię produktów motocyklowych, nowe platformy produktowe, zaawansowane analizy, oceny oraz innowacje produktowe.

Zobacz pełną biografię
Bryan Niketh

Bryan Niketh

Starszy wiceprezes ds. opracowywania produktów i operacji Harley-Davidson Motor Company

. Starszym wiceprezesem ds. opracowywania produktów i operacji Harley-Davidson Motor Company jest Bryan Niketh. Na swoim stanowisku, Niketh odpowiada za zapewnianie elastyczności i efektywności globalnych operacji produkcyjnych oraz organizację procesu opracowywania produktów w Harley-Davidson.

Zobacz pełną biografię
Jonathan Root

Edel O’Sullivan

Dyrektorka handlowa Harley-Davidson Motor Company

Edel O’Sullivan jest dyrektorką handlową spółki Harley-Davidson Motor Company. Na swoim stanowisku O’Sullivan odpowiada za ogólnoświatową sprzedaż motocykli, części i akcesoriów oraz wszelkich produktów Harley-Davidson, a także za Muzeum Harley-Davidson. 

Zobacz pełną biografię
Jonathan Root

Jonathan Root

Starszy wiceprezes ds. usług Harley-Davidson Financial Services

Starszym wiceprezesem ds. usług finansowych Harley-Davidson jest Jonathan Root. W tej roli Root zarządza w imieniu HDFS finansowaniem w sektorze detalicznym, finansowaniem komercyjnym oraz działalnością ubezpieczeniową w imieniu, a także zarządza obsługą dealerską Harley Davidson (HDD) i pełni obowiązki członka kierownictwa Harley-Davidson.

Zobacz pełną biografię
Zarząd Harley-Davidson Inc.
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Prezes zarządu i dyrektor naczelny, Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Dyrektor przewodniczący w Harley Davidson, Inc. oraz przewodniczący zarządu i dyrektor naczelny w Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
Prezes i Dyrektor Generalny Ocean5 oraz były dyrektor operacyjny, Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
Były prezes i dyrektor generalny Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Były starszy wiceprezes w Boeing Company
Allan Golston
Allan Golston
Prezes, United States Program fundacji Billa & Melindy Gatesów
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Współzałożyciel i dyrektor Katapult, były dyrektor wykonawczy, Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. i MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
Prezes i dyrektor
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Wcześniej dyrektor zarządzający na USA oraz szef ds. elektryfikacji na USA w spółce ABB
Dowiedz się więcej o członkach zarządu Harley-Davidson

Więcej informacji o życiorysach, umiejętnościach i kwalifikacjach Zarządu Harley-Davidson zamieszczono w Informacji dla akcjonariuszy 2020 Proxy.

Pobierz Informację dla akcjonariuszy