Kierownictwo Harley-Davidson

Poznaj kadrę wyższego szczebla i zarząd u steru spółki Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

Prezes zarządu i dyrektor naczelny, Harley Davidson, Inc.

Jochen Zeitz od 2007 roku piastuje stanowisko członka zarządu i ustanowił w spółce Komisję ds. Marki i Zrównoważonego Rozwoju. Wcześniej, w latach 1993-2011, był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym spółki PUMA, produkującej odzież i obuwie sportowe. Od 1993 do 2005 roku był także dyrektorem finansowym tej spółki.

Czytaj więcej
Julie Anding

Julie Anding

Wiceprezeska i dyrektorka administracyjna 

Julie Anding jest wiceprezeską i dyrektorką administracyjną spółki Harley-Davidson, Inc., odpowiedzialną za tworzenie strategicznego kierunku rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, realizację globalnych usług biznesowych oraz zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Julie jest przedstawicielką spółki i doradczynią Komitetu HR w zarządzie spółki Harley-Davidson, Inc. Jest również prezeską Fundacji Harley-Davidson.

Czytaj więcej
Amy Giuffre

Amy Giuffre

Wiceprezeska i dyrektorka ds. komunikacji, Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre jest wiceprezeską i dyrektorką ds. komunikacji w spółce Harley-Davidson, Inc. i kieruje wszystkimi działaniami firmy w zakresie komunikacji globalnej, w tym obszarem public relations oraz relacji z inwestorami.

Czytaj więcej
Lawrence G. Hund

Lawrence G. Hund

Dyrektor handlowy spółki Harley-Davidson Motor Company

Larry Hund odpowiada za ogólnoświatową sprzedaż motocykli, części i akcesoriów oraz innych produktów Harley-Davidson, a także za muzeum Harley-Davidson. W okresie od 2009 do początku 2020 roku był prezesem i dyrektorem operacyjnym spółki Harley-Davidson Financial Services (HDFS), a w latach 2018-2020 odpowiadał za Harley-Davidson Dealer Systems (HDDS).

Czytaj więcej
Paul Krause

Paul Krause

Wiceprezes, dyrektor ds. prawnych i dyrektor ds. zgodności Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause zajmuje się sprawami korporacyjnymi i jest członkiem kadry wyższego szczebla w Harley-Davidson. Jako dyrektor ds. prawnych zarządza działem prawnym firmy, nadzoruje w niej wszystkie kwestie prawne oraz sprawy dotyczące integralności produktu; dba ponadto o politykę publiczną firmy oraz jej kontakty z instytucjami państwowymi. W firmie pełni również funkcję dyrektora generalnego ds. etyki i zgodności oraz sekretarza zarządu.

Czytaj więcej
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

Dyrektor ds. cyfrowych w Harley-Davidson Motor Company

Jagdish „Jag” Krishnan odpowiada za opracowanie strategii cyfrowej Harley-Davidson, która pozwala firmie tworzyć najbardziej pożądane środowisko dla klientów detalicznych na wszystkich platformach. 

Czytaj więcej
Luke Mansfield

Luke Mansfield

Wiceprezes i dyrektor ds. strategii, Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield odpowiada za rozwój strategii, zintegrowane planowanie biznesowe, rozwój biznesu oraz zaawansowane diagnozy i analizy.

Czytaj więcej
Bryan Niketh

Bryan Niketh

Starszy wiceprezes ds. rozwoju produktów i operacji, Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh jest starszym wiceprezesem ds. rozwoju produktu i operacji w spółce Harley-Davidson Motor Company. Na swoim stanowisku Bryan Niketh odpowiada za zapewnienie elastyczności i wydajności globalnych projektów produkcyjnych Harley-Davidson i zarządza procesem opracowywania produktu. 

Czytaj więcej
Jonathan Root

Jonathan Root

Starszy wiceprezes, Harley-Davidson Financial Services

Jonathan Root jest starszym wiceprezesem w Harley-Davidson Financial Services. W tej roli Root zarządza finansowaniem w sektorze detalicznym, finansowaniem dla biznesu oraz działalnością ubezpieczeniową w imieniu HDFS. Odpowiada ponadto za usługi dealerskie w Harley-Davidson Dealer Services (HDDS) oraz pełni obowiązki członka kierownictwa Harley-Davidson.

Czytaj więcej
Darrell Thomas

Darrell Thomas

Wiceprezes i skarbnik, tymczasowy dyrektor finansowy, Harley-Davidson, Inc.

Darrell Thomas jest wiceprezesem i skarbnikiem, a także tymczasowym dyrektorem finansowym Harley-Davidson, Inc. Jest odpowiedzialny za planowanie i sprawozdawczość w obszarze finansów, środki finansowe, podatki oraz audyt wewnętrzny. Od stycznia 2018 roku do czerwca 2020 roku pełnił także funkcję dyrektora finansowego w Harley-Davidson Financial Services.

Czytaj więcej
Zarząd
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Prezes zarządu i dyrektor naczelny, Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Dyrektor przewodniczący w Harley Davidson, Inc. oraz przewodniczący zarządu i dyrektor naczelny w Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
Prezes i dyrektor naczelny, Ocean5, oraz były dyrektor operacyjny, Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
Były prezes i dyrektor naczelny, Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Były starszy wiceprezes w Boeing Company
Allan Golston
Allan Golston
Prezes United States Program prowadzonego przez fundację Bill & Melinda Gates Foundation
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Współzałożycielka i dyrektorka w Katapult, była dyrektorka wykonawcza w Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. oraz MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
Przewodniczący zarządu i dyrektor naczelny, Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Były krajowy dyrektor zarządzający oraz kierownik ds. elektryfikacji w ABB USA

Dowiedz się więcej o zarządzie spółki Harley-Davidson

Aby uzyskać więcej informacji biograficznych, poznać umiejętności i kwalifikacje członków zarządu Harley-Davidson, zapoznaj się z naszą Informacją dla akcjonariuszy dotyczącą pełnomocnictwa z 2020 roku.

Pobierz Informację dla akcjonariuszy dotyczącą pełnomocnictwa