H-D 115<sup>th</sup> Police and Civilian Skills Competition

115-ÅRSJUBILEUM

HOG 35 – Ferdighetskonkurranse for sivile og politi

Innledende runder i Miller Park 
Torsdag 30/8 til fredag 31/8

Finale i Veterans Park 
Lørdag 1/9

Torsdag 30/8 til lørdag 1/9
10.00–18.00

PÅ TIDE Å KÅRE DEN ULTIMATE H-D-FØREREN


Dette er ikke typiske «biker games», dette er skikkelige konkurranser.  Se på en motorsykkelrodeo der dyktige politifolk og sivile HOG-medlemmer tester ferdighetene sine.  Trening på torsdag. Innledende runde på fredag. Finaler på lørdag. Registrering for HOG-medlemmer kommer snart!  Følg med på HOG-nyhetsbrevet for å få mer informasjon.

AKTIVITETER UNDER 115-ÅRSJUBILEET