Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS)

Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) er ny, standard teknologi som er designet for å matche motorsykkelytelsen til tilgjengelig trekkraft under akselerasjon, retardasjon og bremsing. Systemene er designet for å hjelpe føreren til å kontrollere kjøretøyet ved akselerasjon og bremsing i en rett linje og i svinger. Føreren vil oppleve at systemene er svært hjelpsomme på ugunstige veiforhold og i akutte situasjoner. Systemene er elektroniske og benytter den siste bremse- og drivverkteknologien. Funksjonene i RDRS er samlet sammen, bortsett fra der det er nevnt. RDRS-funksjonene er standard på alle 2020 LiveWire™-, CVO™-, Police- og Trike-modellene, og valgfritt på alle 2020 Touring-modellene i USA (unntatt Electra Glide® Standard-modellen).

Se animasjonene nedenfor og lær om den avanserte Reflex™ Defensive Rider Systems-teknologien (RDRS). MERK: Den røde motorsykkelen i noen av animasjonene representerer en motorsykkel uten den spesifikke RDRS-funksjonen.

ABS

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

Blokkeringsfrie bremser (ABS) er designet for å hindre at hjulene låser seg når du bremser, og hjelper føreren til å beholde kontrollen ved bremsing i akutte situasjoner rett frem.

ABS er standard på MY20 LiveWire™-, CVO™-, Touring-, Police-, Trike- og utvalgte Softail® -modeller, og er valgfritt på alle MY20 Street™-, Sportster® - og resterende Softail® -modeller.

ABS hjelper føreren å beholde kontrollen i akutte situasjoner som krever rask nedbremsing rett frem. ABS virker uavhengig foran og bak slik at bremsene fortsetter å rulle, og hindrer at hjulene låser seg i krisesituasjoner.
C ABS

ABS med forbedrede svingegenskaper (C-ABS)

ABS med forbedrede svingegenskaper (C-ABS) er en ABS-variant som er designet for å balansere bremse- og svingbelastningen på dekkets kontaktpunkt når akutt bremsing er nødvendig i en sving.

C-ABS er standard på MY20 LiveWire™-, CVO™-, Police- og Trike-modellene, og er valgfritt på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

C-ABS er en ABS-variant som tilpasser bremsetrykket til nedbrekksvinkelen når sykkelen skrenser i lengderetningen, og ved sidelengs akselerasjon av Trike-sykler. Systemet er ment for å bevare grepet i dekkontaktflaten under kombinert sving- og bremsebelastning.
C ELB

Elektronisk koblede bremser (ELB)

Elektronisk koblede bremser (ELB) gir bremseeffekt til begge hjulene når føreren bremser enten med håndbremsen (foran) eller fotpedalen (bak), dette kan hjelpe føreren med å oppnå bedre bremsekapasitet.

ELB er standard på alle MY20 Touring- og Trike-modeller.

Elektronisk koblet bremsesystem (ELB) gir mulighet for mer balansert bremsing foran og bak ved en rekke bremsesituasjoner. Systemet øker koblingen mellom bremsene når føreren bremser hardt, og reduserer eller eliminerer koblingen ved lett bremsing og lave hastigheter. Når bremsene er koblet, og du bruker håndbremsen alene, vil systemet også legge til en viss bremseeffekt bak. Bruk av bremsepedalen alene vil gjøre at systemet også vil legge til en viss bremseeffekt til bremsekaliperen foran.
C ELB

Elektronisk koblede bremser med forbedrede svingegenskaper (C-ELB)

Elektronisk koblede bremser med forbedrede svingegenskaper (C-ELB) tar hensyn til nedbrekksvinkel eller Trike side-akselerasjon. C-ELB vil endre fordelingen av bremsetrykk mellom bremsene foran og bak når du bremser samtidig som du svinger, for å forbedre motorsykkelens evne til å opprettholde førerens veivalg.

C-ELB er standard på MY20 CVO™-, Police- og Trike-modellene, og er valgfritt på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

C-ABS er en ABS-variant som tilpasser bremsetrykket til nedbrekksvinkelen når sykkelen skrenser i lengderetningen, og ved sidelengs akselerasjon av Trike-sykler. Systemet er ment for å bevare grepet i dekkontaktflaten under kombinert sving- og bremsebelastning.

Bedre grep, mindre skrens

C TCS

Antispinnkontroll-system med forbedrede svingegenskaper (C-TCS)

Antispinnkontroll er designet for å hindre at bakhjulet "spinner" når motorsykkelen akselererer i svinger, og forbedrer førerens kontroll og trygghet, spesielt i fuktig vær.

C-TCS er standard på MY20 LiveWire™-, CVO™-, Police- og Trike-modellene, og er valgfritt på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

Antispinnkontroll-systemet med forbedrede svingegenskaper (C-TCS) er designet for å forhindre at bakhjulet spinner ved akselerasjon rett frem eller i sving. C-TCS kan øke førerens trygghet når værforholdene gir dårligere veigrep, ved en plutselig uventet endring i overflaten, eller ved kjøring på en vei som ikke er asfaltert. Føreren kan velge en av to antispinn-innstillinger: Standard-innstilling for optimalisering på tørr vei, regn-innstilling for optimalisering på våt vei. Systemet kan også skrus av. C-TCS justerer virkemåten i svinger basert på nedbrekksvinkel.

Ta det rolig

DSCS

Drag-Torque Slip Control System (DSCS)

Drag-Torque Slip Control System (DSCS) er designet for å redusere hvor mye bakhjulet skrenser ut ved retardasjon, noe som vanligvis oppstår når føreren gjør et brått girskift eller bremser på våt eller glatt veibane.

DSCS er standard på alle MY20 CVO™-, Police- og Trike-modellene, og er valgfritt på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

Når DSCS oppdager at bakhjulet skrenser ut ekstra mye ved retardasjon vil, motorens dreiemoment justeres slik at hastigheten på bakhjulet tilpasses bedre i forhold til kjørehastigheten.
C DSCS

Drag-Torque Slip Control System med forbedrede svingegenskaper (C-DSCS)

På modeller med C-DSCS vil kapasiteten til DSCS ha skreddersydde svingegenskaper, basert på opplevd nedbrekksvinkel.

C-DSCS er standard på alle MY20 LiveWire™ modellene.

Drag-Torque Slip Control System med forbedrede svingegenskaper (C-DSCS) er designet for å redusere hvor mye bakhjulet skrenser ut ved retardasjon, noe som vanligvis oppstår når føreren gjør et brått girskift eller bremser på våt eller glatt veibane. Når C-DSCS oppdager at bakhjulet skrenser ekstra mye ved retardasjon vil motorens dreiemoment justeres slik at hastigheten på bakhjulet tilpasses bedre i forhold til kjørehastigheten. C-TCS er også forbedret for svingegenskaper basert på nedbrekksvinkel.

På LiveWire™-modellene kan denne funksjonene oppleves under regenerert bremsing på overflater med lavere trekkraft.

Bratt, Stabil og Klar

DHC

Vehicle Hold Control (VHC)

Hovedfunksjonen til VHC er å bruke bremsetrykket til å hindre motorsykkelen fra å rulle, og gjøre det lettere å kjøre i gang ved bakkestart, fra en bro eller parkeringsrampe.

VHC erstatter ikke parkeringsbremsen.

Denne funksjonen er standard på MY20 CVO™- og Police-modellene, og på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

Når Vehicle Hold Control (VHC) er aktivert av føreren bruker og holder det bremsetrykket, og hindrer at motorsykkelen ruller etter at føreren har sluppet opp bremsene. Hovedfunksjonen til VHC er å hindre at motorsykkelen fortsetter å rulle etter at den er stoppet - for eksempel ved et stopp-skilt i en bakke, ved stop-and-go trafikk i nedoverbakke, eller når det er en bratt skråning ut fra parkeringsplassen. VHC er designet for å gjøre det lettere å starte å kjøre med selvtillit ved å minisere antall koordinerte handlinger som er nødvendig for å starte kjøringen smidig. Systemet benytter bremsetrykket inntil føreren aktiverer gassen og kløtsjen og kjører i gang. VHC kan også aktiveres når motorsykkelen stoppes på et flatt underlag hvis føreren ønsker å opprettholde posisjonen uten å bruke bremsene.

Føreren kan aktivere VHC ved å bremse en ekstra gang med for- eller bakbremsen etter at motorsykkelen er stoppet helt. Når føreren bremser veldig hardt for å stoppe, og holder bremsetrykket etter å ha stoppet, kan VHC aktiveres uten ekstra bremsetrykk. Indikatorlampen for VHC vil lyse for å bekrefte at føreren har aktivert VHC, og ABS-systemet vil fortsette å holde bremsetrykket etter at føreren har sluppet opp bremsene. VHC kobles automatisk fra når føreren kjører i gang, eller når føreren bruker eller slipper opp en av bremsene.

VHC skal ikke brukes som parkeringsbrems. Det vil også aktiveres om føreren tar ned sidestøtten (på modeller med sidestøtte-sensor, denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle markeder), eller girer om til nøytral på modeller uten sidestøtte-sensor, eller når motoren slås av. I de fleste tilfeller vil indikatorlampen blinke etter fem minutter, og VHC vil kobles ut hvis ingen aktivitet er gjort av føreren.

Du er klar

TPMS

Overvåkningssystem for dekktrykk (TPMS)

TPMS varsler føreren om lavt dekktrykk. Å opprettholde riktig lufttrykk i dekkene er viktig både for sykkelens ytelse og dekkets levetid.

Denne funksjonen er standard på MY20 CVO™- og Police-modellene, og på alle MY20 Touring-modellene i USA (unntatt FLHT).

TPMS viser gjeldende dekktrykk foran og bak på Boom!™ Box GTS-skjermen (eller på kilometertelleren på Road King®-modellene), og viser en indikator som varsler føreren at dekktrykket er lavt og må sjekkes.

TPMS er en funksjon i RDRS, og er også tilgjengelig som eget tilbehør i P&A for MY20 Touring-modellene (unntatt i Japan) som har Standard utstyr eller spesialfelger som godtar TPMS-sensor.

VIKTIG NOTAT

Tilgjengelig trekkraft bestemmes av vei- / dekkgrensesnittet. RDRS-funksjonen på motorsykler er bare i stand til å justere bremsetrykk eller drivmomentet for å forhindre at kreftene på dekket overskrider det tilgjengelige grepet. Disse teknologiene har ikke muligheten til å øke grepet, eller til å gripe inn når føreren ikke har brukt brems eller gass riktig (f.eks. kjørt rundt en sving uten å kløtsje). RDRS-funksjonen på motorsykler har ikke muligheten til å påvirke kjøreretningen direkte. Dette er en viktig forskjell mellom motorsykkel RDRS og stabilitetskontroll på biler. Føreren er til syvende og sist ansvarlig for styring og korrigering av kjøreretning.