Paul J. Krause

Vice President, Chief Legal Officer og Chief Compliance Officer, Harley-Davidson, Inc.


Paul Krause er Vice President og Chief Legal Officer for Harley-Davidson, Inc. Han sitter også i toppledelsen i Harley-Davidson. Som Chief Legal Officer administrerer han selskapets juridiske avdeling og har overoppsyn med alt som har med jus å gjøre i selskapet, i tillegg til å ha ansvaret for selskapets produktintegritet og kontakt med det offentlige. Han er i tillegg direktør for etikk og etterlevelse og sekretær for selskapets styre.

Før han begynte hos Harley-Davidson i 2016, jobbet Krause i Chicago som advokat for et internasjonalt stålselskap og et stort advokatkontor.

Krause har eksamen fra Marquette University Law School og Drake University.