Spring Demo Ride Campagne Prijstrekking

("Prijstrekking")

Actievoorwaarden

 

Organisator: Harley-Davidson Europe Limited, 6000 Garsington Road, Oxford OX4 2DQ ("Organisator").

 

1. TOELATINGSVOORWAARDEN:

Om mee te kunnen doen aan de Prijstrekking: i) moet u ("Deelnemer") 18 jaar of ouder zijn op het moment van het verstrekken van informatie en deelname aan de Prijstrekking; (ii) moet u in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs; en (iii) moet u een inwoner zijn van één van de Deelnemende landen1; en (iv) moet u een proefrit maken in één van de Deelnemende landen. Aan de Prijstrekking mogen niet deelnemen: directie, partners, medewerkers, agenten of consultants van de Organisator, enig persoon die de Organisator direct of indirect aanstuurt of door de Organisator aangestuurd wordt, of enige leverancier van goederen of diensten in verband met de Prijstrekking, of de echtgenoten, levenspartners, zakenpartners of naaste familieleden van een persoon in dienst van Organisator.

De Prijstrekking is onderworpen aan de lokale wet- en regelgeving en ongeldig waar wettelijke verboden of waar wettelijke beperkingen gelden.

 


 1Deelnemende landen zijn Frankrijk, Duitsland, België, Nederland, Luxemburg, Zuid-Afrika, Zwitserland, Oostenrijk, Oekraïne, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen, Namibië, Reunion, Mauritius.

 

2. HOE DOET U MEE:

Deelnemers kunnen op twee manieren meedoen aan de Prijstrekking:

  1. Deelnemers kunnen online een gratis proefrit op een Harley-Davidson motorfiets reserveren op h-d.com/freedomdays en het online inschrijfformulier dat daar te vinden is invullen en inzenden, alsmede hun gegevens die nodig zijn voor het reserveren van de gratis proefrit. Iedere nieuwe Harley-Davidson motor is geldig voor een proefrit in het kader van deze Prijstrekking. Zodra de proefrit voltooid is, doet de Deelnemer mee aan de Prijstrekking.

  2. Deelnemers kunnen ook naar hun lokale erkende Harley-Davidson dealer gaan om daar een gratis proefrit te reserveren en vervolgens mee te doen aan de Prijstrekking. Deelnemers doen mee aan de Prijstrekking nadat ze hun contactgegevens hebben afgegeven en hun gratis proefrit bij een officiële dealer gemaakt hebben.

Deze actie loopt van 15 maart 2018 tot 31 mei 2018. Alle online proefritaanvragen moeten gereserveerd worden voor middernacht op 31 mei 2018, maar Deelnemers die online reserveren hebben tot middernacht op 17 juni 2018 om hun proefrit te maken. Alle proefritten die gereserveerd worden tijdens een bezoek aan een dealer moeten gemaakt worden voor middernacht op 31 mei 2018. Deelnemers mogen tijdens de actieperiode zoveel proefritten maken als ze willen, maar doen slechts eenmaal mee aan de Prijstrekking.

 

3. PRIJS

De winnaar van de Prijstrekking wint een reis voor twee personen door de Verenigde Staten, inclusief vluchten, huur van een Harley-Davidson motorfiets, vijf hotelovernachtingen (van 29/08/2018 tot 03/09/2018) en EUR 2.500,00 zakgeld voor eten, uitgaven en logies voor de overige nachten. De reis is inclusief een Harley-Davidson huurmotor (voor rijder met passagier achterop) voor tien dagen. Model te bepalen in overleg met Organisator voor de periode 29/08/2018 tot 08/09/2018. Winnaar haalt de motor op bij een door Organisator te bepalen Harley-Davidson dealer op 29/08/2018 en levert deze niet later dan 08/09/2018 weer in. Het staat Deelnemer en zijn/haar gast vrij om voor eigen rekening en op basis van beschikbaarheid een andere motor te huren bij de dealer. Het reisschema bestaat uit een reis naar het 115th Anniversary event in Milwaukee, vijf overnachtingen, een rally pack en exclusieve toegang tot de belangrijkste activiteiten. De vluchten die onderdeel vormen van de prijs zijn twee economy class vliegtickets naar Chicago, met aankomst op 29 augustus 2018, vanuit de locatie van de winnaar, met de terugvlucht vanuit Chicago op 8 september 2018. Winnaar draagt zelf zorg voor alle overige uitgaven in verband met de reis, waaronder maaltijden, reisvisa, transport en andere kosten. Totale waarde van de Prijs is geschat op maximaal EUR 10.000 (tienduizend euro). De prijs wordt niet contant uitgekeerd. Winnaar van de Prijs is zelf volledig verantwoordelijk voor enige inkomsten- of andere belastingen in verband met de Prijs en verzekeringskosten.

 

4. SELECTIE VAN DE WINNAAR

Winnaar wordt geselecteerd in een willekeurige prijstrekking door een software programma bediend door een onafhankelijke derde partij, op of rond 27 juni 2018, in het Verenigd Koninkrijk, uit alle in aanmerking komende inzendingen. Er wordt een winnaar getrokken uit alle inzendingen uit de Deelnemende Landen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 2 juli 2018 en hieraan voorafgaand wordt er contact opgenomen met de winnaar. Toekenning van de prijs is onderhevig aan controle van de toelaatbaarheid en identiteit van de winnaar naar redelijke tevredenheid van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers van de Prijstrekking uit te sluiten indien hiervoor een gegronde reden bestaat, bijvoorbeeld overtreding van de regels voor deelname of beïnvloeden van de Prijstrekking, zoals manipulatie van inschrijvingsformulieren. Indien door middel van de willekeurige trekking een winnaar gekozen wordt die niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of naar eigen goeddunken van de Organisator gediskwalificeerd wordt, zal de Organisator door middel van een tweede willekeurige trekking een nieuwe winnaar kiezen en zal dit proces herhaald worden totdat een winnaar getrokken wordt die voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden.

 

5. PROMOTIE

Behalve waar dit verboden is, kan de winnaar gevraagd worden deel te nemen aan promotie-activiteiten samenhangend met deze Prijstrekking. Door deel te nemen aan de Prijstrekking accepteert deelnemer deelname aan promotie-activiteiten indien hij een prijs wint. Weigering om deel te nemen aan alle redelijke promotie-activiteiten waarom door de Organisator verzocht wordt, geeft Organisator het recht om de prijs in te trekken en aan iemand anders toe te kennen. Promotie in verband met deze Prijstrekking zal minimaal publicatie van de naam van winnaar omvatten aan degenen die contact met Organisator opnemen om de naam van de winnaar te verkrijgen.

 

6. GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT:

Door deel te nemen aan deze Prijstrekking gaat deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden en gaat hij ermee akkoord dat ieder geschil met betrekking tot de uitvoering van deze promotie, de interpretatie van de regels of het toekennen van de prijs, dient te worden voorgelegd aan Promotor, wiens beslissing bindend en finaal is. Organisator behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen.

Behalve indien verboden, gaat iedere Deelnemer ermee akkoord dat: (1) enig en ieder geschil, claim of actie als gevolg van of gerelateerd aan deze promotie of enige toegekende prijs individueel opgelost zal worden, zonder enige vorm van collectieve actie, en uitsluitend bij de rechtbanken van Engeland en Wales (2) enige en iedere claim, beoordeling en toekenning is beperkt tot feitelijke, betaalde out-of-pocket kosten, maar zijn in geen geval de advocaatkosten; (3) geen straffende, incidentele, bijzondere, gevolgschade of andere schades, waaronder zonder beperking gederfde winsten, worden toegekend (gezamenlijk hierna te noemen:, “Bijzondere Schades”), en (4) Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten om aanspraak te maken op vergoeding van Bijzondere Schades en alle rechten om dergelijke schades verveelvoudigd of vermeerderd te krijgen. De promotie en alle hieraan gerelateerde zaken worden beheerst door Engels recht.

 

7. GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

Persoonsgegevens (met inbegrip van e-mailadressen, namen, adressen, enz.) die worden ingestuurd door deelnemers in het kader van deze actie worden uitsluitend gebruikt voor het ordelijk laten verlopen van de promotie, voor het selecteren van de winnaar en het uitkeren van de prijs, en zullen behandeld worden in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming en de Privacyverklaring van Organisator, die te vinden is op www.harley-davidson.com. Organisator wijst er in het bijzonder op dat zonder expliciete toestemming van de Deelnemer, deze persoonsgegevens van de Deelnemer niet doorgegeven zullen worden aan of ter beschikking gesteld zullen worden van derden, behoudens voor het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens voor de in dit artikel beschreven doeleinden.

 

WINNAAR:  Stuur voor de naam van de winnaar na 2 juli 2018 een e-mail naar harleycustomersupport@harley-davidson-uk.info .