Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS)

Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) -järjestelmä on uusi kokoelma teknologioita, jotka on suunniteltu kohdistamaan moottoripyörän suorituskyky käytettävissä olevaan pitoon kiihdytyksen, hidastuksen ja jarrutuksen aikana. Järjestelmät on suunniteltu tukemaan kuljettajaa, kun ajoneuvolla kiihdytetään ja jarrutetaan suorassa linjassa tai kaarreajossa. Kuljettaja saattaa kokea järjestelmät hyödyllisimmiksi haastavissa tieolosuhteissa ajettaessa ja äkillisissä tilanteissa. Järjestelmät ovat elektronisia ja hyödyntävät uusimpia elektronisia jarrujen hallintalaitteita ja uusinta voimansiirtotekniikkaa. RDRS-järjestelmän ominaisuudet ovat paketoituja, ellei toisin mainita.RDRS-ominaisuudet ovat vakiona kaikissa vuoden 2020 LiveWire™-, CVO™-, Police-, Trike ja Touring-malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

Perehdy tarkemmin edistyneisiin Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) -teknologioihin katsomalla alla olevat animaatiot. HUOMAUTUS: Joissakin animaatioissa esiintyvä punainen moottoripyörä kuvaa moottoripyörää, jossa ei ole käytössä esiteltyä RDRS-ominaisuutta.

ABS-järjestelmä

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)

Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS) on suunniteltu estämään pyörien lukkiutumisen jarrutuksen aikana, ja järjestelmä auttaa kuljettajaa säilyttämään hallinnan, kun jarrutetaan suorassa linjassa äkillisesti.

ABS on vakiona kaikissa mallivuoden 2020 Harley-Davidson® -moottoripyörissä.

ABS auttaa ajajaa säilyttämään hallinnan, kun jarrutetaan äkillisesti suorassa linjassa. ABS-jarrut toimivat itsenäisesti edessä ja takana, joten pyörät jatkavat pyörimistä hallitsemattoman pyörien lukkiutumisen estämiseksi.

C ABS

Cornering Enhanced ABS (C-ABS)

Cornering Enhanced ABS (C-ABS) on ABS:n muunnos, joka on suunniteltu tasapainottamaan jarrutuksen ja kaarreajon kuormitusta renkaan kosketuspinnan alueella yhdistetyn kaarreajon ja jarrutuksen aikana.

C-ABS on vakiona kaikissa vuoden 2020 LiveWire™, CVO™, Police, Trike ja  Touring -malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

C-ABS on ABS:n muunnos, joka mukauttaa pituussuuntaisen jarrutuspaineen moottoripyörän kallistuskulman tai Triken sivuttaiskiihtyvyyden perusteella. Järjestelmän on tarkoitus säilyttää sivusuuntainen pito renkaan kosketusalueella yhdistetyn kaarreajon ja jarrutuksen aiheuttaman kuormituksen aikana.

 

C ELB -järjestelmä

Electronic Linked Braking (ELB) -järjestelmä

Electronic Linked Braking (ELB) kohdistaa jarrutusvoiman molempiin renkaisiin, kun kuljettaja käyttää joko käsikahvaa (etujarru) tai jarrupoljinta (takajarru). Tämä voi parantaa jarrutuksen suorituskykyä.


ELB järjestelmä on vakiona kaikissa 2020 Touring, CVO™ ja Trike -malleissa.

Electronically Linked Braking (ELB) -järjestelmä mahdollistaa tasapainoisemman etu- ja takajarrujen käytön useissa erilaisissa jarrutustilanteissa. Järjestelmä tarjoaa paremman jarrujen välisen yhteyden voimakkaamman jarrutuksen aikana ja vähentää tai poistaa yhteyden kevyesti jarrutettaessa ja hitaissa nopeuksissa. Kun jarrut on yhdistetty, pelkän etujarrun käyttö aiheuttaa sen että järjestelmä siirtää jarrutusvoimaa dynaamisesti myös taakse. Pelkän takajarrupolkimen käyttäminen aiheuttaa sen, että järjestelmä siirtää jarrutusvoimaa myös vasempaan etujarrun satulaan.
C ELB -järjestelmä

Cornering Enhanced Electronic Linked Braking (C-ELB) -järjestelmä

Cornering Enhanced Electronic Linked Braking (C-ELB) -järjestelmä huomioi moottoripyörän kallistuskulman tai Triken sivuttaiskiihtyvyyden. C-ELB -järjestelmä muuttaa etu- ja takajarrujen jarrupaineiden suhteita kaarteissa jarrutettaessa, jotta moottoripyörä pysyisi kuljettajan haluamalla reitillä.


C-ELB on vakiona kaikissa vuoden 2020 CVO™, Trike- ja  Touring -malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

C-ABS on ABS:n muunnos, joka mukauttaa pituussuuntaisen jarrutuspaineen moottoripyörän kallistuskulman tai Triken sivuttaiskiihtyvyyden perusteella. Järjestelmän on tarkoitus säilyttää sivusuuntainen pito renkaan kosketusalueella yhdistetyn kaarreajon ja jarrutuksen aiheuttaman kuormituksen aikana.

 

Enemmän pitoa, vähemmän luistoa

C TCS -järjestelmä

Cornering Enhanced Traction Control System (C-TCS) -järjestelmä

Luistonesto on suunniteltu estämään takapyörän "luistaminen", kun moottoripyörällä kiihdytetään kallistuneena. Järjestelmä tehostaa hallintaa ja luotettavuutta erityisesti märällä säällä.

C-TCS on vakiona kaikissa vuoden 2020 LiveWire™, CVO™, Trike ja  Touring -malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

Cornering Enhanced Traction Control System (C-TCS) on suunniteltu estämään takapyörän liiallinen luistaminen kiihdytyksen aikana suoraan ajettaessa tai kaarreajossa. C-TCS voi parantaa ajajan luottamusta, kun märkä sää heikentää käytettävissä olevaa pitoa, pinta muuttuu äkillisesti tai ajetaan päällystämättömällä tiellä. Ajaja voi valita toisen kahdesta luistonestotilasta: Vakiotila on optimoitu kuiville pinnoille ja sadetila on optimoitu märille pinnoille. Järjestelmä voidaan myös kytkeä pois päältä. C-TCS-järjestelmän toiminta voidaan myös räätälöidä kaarteessa kallistuskulman mukaan.

Hidasta vierimistä

DSCS-järjestelmä

Drag-Torque Slip Control System (DSCS) -järjestelmä

Drag-Torque Slip Control (DSCS) -järjestelmä on suunniteltu vähentämään liiallista takapyörän luistamista hidastuksen aikana. Tällainen tilanne syntyy yleisimmin, kun kuljettaja vaihtaa äkillisesti pienemmälle vaihteelle tai hidastaa märällä tai liukkaalla tien pinnalla.

DSCS on vakiona kaikissa vuoden 2020 LiveWire™, CVO™, Trike ja  Touring -malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

 

Kun DSCS havaitsee liiallista takapyörän luistoa hidastuksen aikana, se säätää moottorin vääntömomenttia, jotta se vastaisi suhteessa paremmin takapyörän nopeutta ja ajonopeutta.
C DSCS -järjestelmä

Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control System (C-DSCS) -järjestelmä

Niissä malleissa, joissa on C-DSCS-järjestelmä, DSCS:n toiminta voidaan mukauttaa kaarreajon aikana havaitun kallistuskulman perusteella.

C-DSCS on vakiona kaikissa vuoden 2020 LiveWire™, CVO™, Trike ja  Touring -malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control (C-DSCS) -järjestelmä on suunniteltu vähentämään liiallista takapyörän luistamista hidastuksen aikana. Tällainen tilanne syntyy yleisimmin, kun kuljettaja vaihtaa äkillisesti pienemmälle vaihteelle tai hidastaa märällä tai liukkaalla tien pinnalla. Kun C-DSCS havaitsee liiallisen takapyörän luiston hidastuksen aikana, se säätää moottorin vääntömomenttia suhteessa takapyörän nopeuteen ja ajonopeuteen. C-DSCS-järjestelmän toiminta tehostuu kaarteissa kallistuskulman perusteella.

Livewire™-mallissa tämä ominaisuus voidaan kokea regeneratiivisen jarrutuksen aikana vähemmän pitoa tarjoavilla pinnoilla.

Jyrkkä, vakaa ja valmis

DHC-järjestelmä

Vehicle Hold Control (VHC) -järjestelmä

VHC:n ensisijainen tehtävä on estää moottoripyörän vieriminen jarrupaineen avulla ja helpottaa näin liikkeelle lähtemistä esimerkiksi mäessä, sillalla tai pysäköintirampilla.

VHC ei ole tarkoitettu korvaamaan pysäköintijarrua missään tilanteessa.

Tämä ominaisuus on vakiona mallivuoden 2020 CVO™, Trike ja Touring-malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

Vehicle Hold Control (VHC) -järjestelmä käyttää jarrupainetta kuljettajan aktivoimana ja estää moottoripyörän vierimisen sen jälkeen, kun ajaja on vapauttanut jarrun. VHC:n ensisijainen tehtävä on moottoripyörän vierimisen estäminen pysähdyksissä, kuten mäessä olevan stop-merkin kohdalla, ruuhkaliikenteessä rinteessä tai jyrkässä mäessä pysäköintitiloissa. VHC on suunniteltu helpottamaan liikkeelle lähtemistä minimoimalla tasaiseen liikkeellelähtöön vaadittavien hallintalaitteiden määrä. Järjestelmä käyttää jarrupainetta, kunnes ajaja ohjaa moottoripyörän liikkeelle aktivoimalla kaasun ja kytkimen. VHC voidaa aktivoida myös moottoripyörän ollessa pysähdyksissä tasaisella pinnalla, kun kuljettaja haluaa pitää moottoripyörän paikallaan jarruja käyttämättä.

Kuljettaja aktivoi VHC:n kohdistamalla hetkellisesti ylimääräistä painetta joko etujarrun käsivipuun tai takajarrupolkimeen, kun moottoripyörä on täysin pysähdyksissä. Jos kuljettaja pysäyttää moottoripyörän erittäin voimakkaasti jarruttamalla ja pitää jarrun päällä pysähtymisen jälkeen, VHC voi aktivoitua ilman, että jarrupainetta lisätään. VHC-merkkivalon syttyminen vahvistaa, että kuljettaja on aktivoinut VHC:n ja että ABS-järjestelmä säilyttää jarrupaineen kuljettajan vapautettua jarrun. VHC kytkeytyy pois päältä automaattisesti, kun kuljettaja lähtee liikkeelle pysähdyksistä tai kun kuljettaja aktivoi kumman tahansa jarrun ja vapauttaa sitten sen.

VHC-järjestelmää ei tule käyttää pysäköintijarruna. Se kytkeytyy pois päältä myös silloin, kun kuljettaja laskee sivutuen (niissä malleissa, joissa on sivutuen anturi; tämä ominaisuus ei ole saatavana kaikilla markkina-alueilla) tai vaihtaa vapaalle (niissä malleissa, joissa ei ole sivutuen anturia) tai kun moottori sammutetaan. Useimmissa tilanteissa merkkivalo alkaa vilkkua viiden minuutin kuluttua ja VHC vapautuu, jos kuljettaja ei tee mitään toimenpidettä.

Ole varma, että voit lähteä liikkeelle

TPMS-järjestelmä

Rengaspaineen valvontajärjestelmä (TPMS)

TPMS varoittaa kuljettajaa alhaisesta rengaspaineesta. Oikean rengaspaineen säilyttäminen on tärkeää sekä ajoneuvon suorituskyvyn että renkaiden käyttöiän osalta.

Tämä ominaisuus on vakiona mallivuoden 2020 CVO™-, Trike ja Touring-malleissa (paitsi Road King® ja Electra Glide® Standard ).

TPMS-järjestelmä näyttää etu- ja takarenkaan nykyisen paineen Boom!™ Box GTS -näytöllä (tai matkamittarissa Road King- ja Freewheeler -malleissa.
). Järjestelmä varoittaa kuljettajaa merkkivalolla, kun rengaspaine on alhainen ja se tulisi tarkistaa.

TPMS on RDRS-ominaisuus ja se on saatavana myös erillisenä lisävarusteena P&A:n kautta mallivuoden 2020 Touring-malleihin, joissa on Original Equipment- tai Accessory-vanteet, joihin voi asentaa TPMS-anturin.

IMPORTANT NOTE

Käytettävissä oleva pito määräytyy renkaan ja tienpinnan kosketuksen mukaan. Moottoripyörien RDRS-ominaisuudet pystyvät vain säätämään jarrupainetta tai voimansiirron vääntömomenttia niin, että renkaaseen kohdistuvat voimat eivät ylitä käytettävissä olevaa pitoa. Nämä teknologiat eivät pysty lisäämään pitoa eivätkä ne voi vaikuttaa pitoon, kun kuljettaja ei ole käyttänyt kaasua tai jarrua (esim. rullattaessa kaarreajossa kytkin ylhäällä). Moottoripyörien RDRS-ominaisuudet eivät pysty suoraan vaikuttamaan ajoneuvon suuntaan. Tämä on keskeinen ero moottoripyörän RDRS:n ja autojen ajonvakautusjärjestelmien välillä. Ajaja on viime kädessä vastuussa ohjaamisesta ja ajolinjan korjaamisesta.