Paul J. Krause


Varapääjohtaja, lakiasiainjohtaja ja sisäisten tarkastusten päällikkö Harley-Davidson, Inc.


Paul Krause on Harley-Davidson, Inc:n varapääjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Krause toimii yrityksen toimihenkilönä ja Harley-Davidsonin johtoryhmän jäsenenä. Lakiasiainjohtajana hänen vastuullaan on yhtiön lakiosasto ja toimessaan hän valvoo yrityksen kaikkia oikeudellisia käytäntöjä. Lisäksi hän vastaa tuotekestävyydestä ja yrityksen yhteiskuntapoliittisesta toiminnasta. Hän toimii myös yhtiön etiikkapäällikkönä ja sisäisestä valvonnasta vastaavana päällikkönä. Lisäksi hän toimii yhtiön hallituksessa yrityssihteerinä.

Ennen liittymistään Harley-Davidsoniin vuonna 2016 Krause toimi asianajajana Chicagossa kansainvälisen teräsyhtiön sekä suuren lakifirman palveluksissa.

Krause on Marquette University:n oikeustieteellisen tiedekunnan sekä Drake University:n alumnus.