PAUL J. JONES

Varapresidentti ja lakiasiainjohtaja
Harley-Davidson, Inc.

Paul Jones on Harley-Davidson, Inc:n varapresidentti ja lakiasiainjohtaja.  Jones toimii yrityksen päällystössä ja Harley-Davidsonin johtoryhmän jäsenenä. Lakiasiainjohtajana hänen vastuullaan on yhtiön lakiosasto ja toimessaan hän valvoo yrityksen kaikkia oikeudellisia käytäntöjä. Lisäksi hän vastaa tuotekestävyydestä ja yhteiskuntapolitiikasta. Hän toimii myös yhtiön etiikkapäällikkönä ja sisäisestä valvonnasta vastaavana päällikkönä. Lisäksi hän toimii yhtiön hallituksessa yrityssihteerinä.

Jones toimii toimialan edustajana Yhdysvaltain toimialakaupan kulutustavaroita koskevassa neuvontakomiteassa (ITAC 4), joka on Yhdysvaltain kauppaministeriön, Yhdysvaltain kauppapoliittisen edustajan ja Sveitsin Genevassa sijaitsevan kansainvälisen moottoripyörävalmistajien liiton yhteisesti nimittämä toimi.  Hän on myös johtokunnan jäsen Yhdysvaltain kansallisessa valmistusalan liitossa ja Yhdysvaltain moottoripyörävalmistajien liitossa.  Hän toimii hallituksessa niin Junior Achievement of Wisconsinissa, Greater Milwaukee Foundationissa kuin Near West Side Partners, Inc:ssakin, joka on Milwaukeen länsipuolella sijaitsevien instituutioiden johtama lähialueiden elinvoimaistamishanke.

Ennen siirtymistään Harley-Davidsonille Jones toimi Regal Beloit Corporationissa varapresidenttinä, pääneuvonantajana ja -sihteerinä.  Hän on myös toiminut tuomioistuimen lakimiesavustajana Wisconsinin korkeimmassa oikeudessa ja menettelytapojen analyytikkona Wisconsinin osavaltion edustajainkokouksissa.

Hän on suorittanut MBA-tutkinnon Northwesternin yliopistossa, oikeustieteen tutkinnon Georgetownin yliopistossa ja perustutkinnon Wisconsin-Whitewaterin yliopistossa.