Johtajamme

Paul Krause

Harley-Davidson, Inc:n varatoimitusjohtaja, päälakimies ja vastaavuusjohtaja

Paul Krause

Tietoja henkilöstä Paul

Paul Krause on Harley-Davidson, Inc:n varatoimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja. Krause toimii yrityksen toimihenkilönä ja Harley-Davidsonin johtoryhmän jäsenenä. Lakiasiainjohtajana hänen vastuullaan on yhtiön lakiosasto ja toimessaan hän valvoo yrityksen kaikkia oikeudellisia käytäntöjä. Lisäksi hän vastaa tuotekestävyydestä ja yrityksen yhteiskuntapoliittisesta toiminnasta. Krause toimii myös yhtiön etiikkapäällikkönä ja sisäisestä valvonnasta vastaavana päällikkönä. Lisäksi hän toimii yhtiön hallituksessa yrityssihteerinä.

Ennen siirtymistään Harley-Davidsonille vuonna 2016 Krause toimi asianajajana Chicagossa kansainvälisessä teräsyhtiössä ja suuressa lakitoimistossa.

Krause on Marquette Universityn oikeustieteellisen tiedekunnan sekä Drake Universityn alumni.

Tapaa johtajatiimi