PAUL J. JONES

Vice President and Chief Legal Officer
Harley-Davidson, Inc.

Paul Jones je viceprezidentem a ředitelem právního oddělení společnosti Harley-Davidson, Inc. Zastává funkci ředitele a je členem vedení společnosti Harley-Davidson. Jako ředitel právního oddělení řídí právní oddělení společnosti a dohlíží na veškeré právní záležitosti i na integritu produktu společnosti a záležitosti týkající se veřejných věcí a vládních záležitostí. Zastupuje také funkci hlavního dozoru nad etickými otázkami a plněním předpisů a funkci tajemníka představenstva společnosti.

Paul Jones je oborovým zástupcem ve výboru  U.S. Industry Trade Advisory Committee on Consumer Goods (ITAC 4), který ustavuje U.S. Secretary of Commerce a U.S. Trade Representative. Je také prezidentem Mezinárodní asociace výrobců motocyklů v Ženevě.  Je členem správní rady asociace National Association of Manufacturers a U.S. Motorcycle Manufacturers Association.  Je členem správních rad a představenstev nadací Junior Achievement of Wisconsin, Greater Milwaukee Foundation a Near West Side Partners, Inc., platformy pro revitalizaci oblasti, kterou vedou klíčové instituce v západní části Milwaukee.

Před příchodem do společnosti Harley-Davidson Jones zastával funkci viceprezidenta, hlavního poradce a tajemníka společnosti Regal Beloit Corporation.  Působil také jako soudní úředník nejvyššího soudu státu Wisconsin a jako politický analytik pro Wisconsin State Assembly.

Získal titul MBA na univerzitě Northwestern University, právnický titul na univerzitě Georgetown University a další titul na univerzitě University of Wisconsin – Whitewater.