PAUL J. JONES

 

Viceprezident pro strategii a udržitelnost a ředitel právního oddělení

 

Paul Jones je viceprezident pro strategii a udržitelnost a ředitel právního oddělení společnosti Harley-Davidson, Inc. Jones působí jako manažer a člen vedení společnosti Harley-Davidson.  Z titulu viceprezidenta pro strategii a udržitelnost a ředitele právního oddělení řídí centrální funkce společnosti ohledně strategického plánování, správy projektů, analýzy konkurence, silných stránek obchodních postupů, neustálého vylepšování a firemní udržitelnosti. Jako ředitel právního oddělení řídí právní oddělení společnosti a dohlíží na veškeré právní záležitosti společnosti, stejně jako integritu produktů společnosti a vztahy týkající se veřejné politiky/úřadů.  Působí také jako vedoucí manažer pro etiku a compliance a jako tajemník představenstva společnosti.

Jones působí jako zástupce oboru v americkém Průmyslovém poradním výboru pro spotřební zboží (ITAC 4), společně jmenovaný Ministerstvem obchodu Spojených států amerických a Obchodním zástupcem Spojených států amerických a jako prezident Mezinárodní asociace výrobců motocyklů v Ženevě ve Švýcarsku.  Dále je členem představenstva Národní asociace výrobců a Asociace výrobců motocyklů v USA  Působí v radách organizací Junior Achievement ve Wisconsinu, National Multiple Sclerosis Society-Wisconsin Chapter, Greater Milwaukee Foundation a Near West Side Partners, Inc., což je místní revitalizační iniciativa vedená hlavními institucemi, které se nacházejí v západní části Milwaukee.

Před nástupem do společnosti Harley-Davidson působil Jones jako viceprezident, hlavní právník a tajemník společnosti Regal Beloit.  Působil také jako soudní úředník u nejvyššího soudu státu Wisconsin a jako analytik pro wisconsinský parlament.

Získal titul MBA z Northwestern University a bakalářský titul z University of Wisconsin–Whitewater