MICHELLE A. KUMBIER

Provozní ředitelka společnosti Harley-Davidson Motor Company

 

Michelle Kumbier je jako provozní ředitelka společnosti Harley-Davidson Motor Company zodpovědná za plnění provozních výsledků společnosti. Její úkoly zahrnují vedení a dohled nad globálními prodejními trhy společnosti a sítí prodejců, návrh a vývoj ziskových produktů s vysokou poptávkou a zajišťování flexibility a výkonnosti globálních provozních operací společnosti Harley-Davidson. 

Kumbier nastoupila do společnosti Harley-Davidson v roce 1997 a postupně jí byly svěřovány pozice se stále větší odpovědností, včetně viceprezidentky pro produkt a provoz, senior viceprezidentky pro motocykly, senior viceprezidentky pro vývoj produkt a viceprezidentky pro řízení materiálů.

V minulosti strávila Kumbier 11 let ve společnosti Kohler Company v Kohleru, Wis., kde působila na různých pozicích v divizi potrubí a motorů.

Ve společnosti aktivně podporuje diverzitu a inkluzi. Od roku 2013 vede jako výkonný sponzor ženskou skupinu. Poskytuje také podporu pro iniciativu Národní asociace výroby STEP (věda, technologie, inženýrství a výroba), která propaguje zapojení žen do vedení v oblasti výroby se zaměřením na snížení dovednostních rozdílů ve výrobě ve Spojených státech. 

Kumbier má bakalářský titul v oboru marketingu z Lakeland College a získala titul MBA z Wisconsin – Oshkosh.