Bryan Niketh

Hlavní viceprezident pro provoz a vývoj produktů Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh je hlavním viceprezidentem pro provoz a vývoj produktů ve společnosti Harley-Davidson Motor Company. V této roli nese odpovědnost za flexibilní a efektivní chod globální výroby ve společnosti Harley-Davidson. Řídí také organizaci vývoje produktů, které globálně vytváří budoucí generaci jezdců Harley-Davidson. Inovace stávajících produktů a vývoj vzrušujících nových produktů Harley-Davidson inspirují jezdce a utváří motocyklové odvětví. Je vedoucím týmu vývoje produktů, které přivádí společnost Harley-Davidson do nových segmentů v globálním motocyklovém odvětví.

Kromě vývoje vlivných produktů je také zodpovědný za to, aby provozní výkon byl nejlepší ve své třídě. To podporuje prémiovou kvalitu, zajišťuje globální nákladovou konkurenceschopnost a směle zlepšuje environmentální dopad produktů a provozu společnosti Harley-Davidson.

Ke společnosti Harley-Davidson se přidal v roce 2001 a zastával různé vedoucí pozice se zvyšující se odpovědností. Naposledy zastával funkci viceprezidenta vývoje motocyklových produktů a byl zodpovědný za vedení organizace vývoje produktů. Ve své předchozí roli viceprezidenta správy dodávek řídil správu dodavatelské základny, nákup pro vývoj produktů, provoz dodavatelských řetězců a nepřímé pořizování.

V současné době zastává funkci výkonného sponzora skupiny zdrojů pro LGBT+ zaměstnance ve společnost Harley-Davidson. Je také předsedou kampaně United Way společnosti Harley-Davidson a podporuje její spolupráci s organizací Muscular Dystrophy Association.

Získal bakalářský titul na Purdue University a MBA na Regis University.