Vedení Harley-Davidson

Poznejte vedení a představenstvo společnosti Harley-Davidson, Inc.

leadership

Vedení

Matthew S. Levatich

Prezident a generální ředitel Harley-Davidson, Inc.

Více informací
Joanne M. Bischmann

Viceprezidentka pro komunikaci a prezidentka Harley-Davidson Foundation, Inc.

Více informací
Lawrence G. Hund

Prezident a provozní ředitel Harley-Davidson Financial Services, Inc.

Více informací
Paul J. Jones

Viceprezident pro strategii a udržitelnost a ředitel právního oddělení

Více informací
Michelle A. Kumbier

Provozní ředitelka Harley-Davidson Motor Company

Více informací
John Olin

Senior viceprezident a ekonomický ředitel Harley-Davidson Motor Company

Více informací
Tchernavia Rocker

Viceprezidentka a personální ředitelka

Více informací

Představenstvo

Michael Cave
Michael Cave

Předseda představenstva bez výkonných pravomocí Harley-Davidson, Inc. a bývalý senior viceprezident společnosti Boeing

Troy Alstead
Troy Alstead

Prezident a výkonný ředitel Ocean5 a bývalý provozní ředitel společnosti Starbucks Corporation

R. John Anderson
R. John Anderson

Bývalý prezident a výkonný ředitel společnosti Levi Strauss & Co.

Allan Golston
Allan Golston

Prezident programu Spojených států pro nadaci Bill & Melinda Gates Foundation

Matthew S. Levatich
Matthew S. Levatich

Prezident a generální ředitel Harley-Davidson, Inc.

Sara L. Levinson
Sara L. Levinson

Spoluzakladatelka a ředitelka společnosti Director Katapult a bývalá ředitelka společností Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. a MTV Music Television

N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger

Předseda a výkonný ředitel společnosti Cummins Inc.

Brian Niccol
Brian Niccol

Výkonný ředitel společnosti Taco Bell Corp.

Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester

Prezidentka a generální ředitelka společnosti Current

Jochen Zeitz
Jochen Zeitz

Spoluzakladatel a spolupředseda The B Team