Společnost Harley-Davidson

Naše společnost

V roce 1903 zažehli v malé kůlně v Milwaukee ve Wisconsinu čtyři mladí muži kulturní oheň, který dále rostl a šířil se napříč oblastmi a generacemi. Jejich inovace a představivost, soustředěná na svět v jedné stopě, způsobila revoluci v dopravě a vytvořila životní styl, díky kterému se společnost Harley-Davidson stala nejžádanější značkou na celém světě. Dnes stále pokračujeme ve formování motocyklové kultury i životního stylu a v každém našem produktu a zážitku ztělesňujeme hluboké emoce – děláme to již více než sto let a budeme v tom pokračovat i v budoucích generacích.

Motocykl Touring na silnici
Naše mise
Již více než sto let je naším motorem neustálé hledání nových dobrodružství a osobní svobody.
Osoba pozorující zeď s vystavenými motocyklovými nádržemi v muzeu Harley-Davidson Museum
Naše vize
Budování naší legendy a vedoucí úloha v našem oboru prostřednictvím inovací, evoluce a emocí. 
text

Naše kultura: H-D#1 

Přicházíme s novou definicí naší kultury, abychom posílili ducha naší společnosti. Další rozvoj naší kultury dostal symbol „H-D#1“ a je reprezentován naším slavným logem #1, které se poprvé představilo v roce 1969 na oslavu titulu v šampionátu National Racing Championship. Logo #1 je naším jedinečným znakem – jde o legendární symbol vítězství a úsilí, které se za ním skrývá. Naši zaměstnanci a dealeři se soustředí na deset principů leadershipu H-D#1, díky kterým se staneme vedoucí a perfektně fungující firmou. 

Principy leadershipu H-D#1

 

Komunikace – Komunikovat cíleně, strukturovaně, fakticky a inspirativně

Agilita – Urychlovat, inovovat a rozvíjet se v rychle se měnícím prostředí

Výsledek – Soustředit se na výsledek a cíl, nikoli na proces

Jednoduchost – K dosažení cílů používat ty nejjednodušší cesty

Rychlost – Nedovolit, aby snaha o dokonalost stála v cestě procesům a rychlosti

Kultura – Jednat spravedlivě, upřímně a kreativně. Snažit se zvítězit a užít si veškeré úsilí.

Odvaha – Nebát se riskovat a volit nestandardní postupy

Úsudek – Myslet strategicky a rozhodovat se na základě dostatku informací

Fokus – Soustředit se na menší počet smysluplných příležitostí, které posilují atraktivitu produktů a značky.

Efektivita – Maximalizovat výsledek s omezenými prostředky

Dva motocykly Pan America v poušti
Náš strategický plán
The Hardwire je strategický plán společnosti Harley-Davidson pro období 2021-2025. Řídí se naší misí a vizí. Cílem našeho plánu je dlouhodobý ziskový růst prostřednictvím cílených kroků, které rozšiřují a posilují naši značku a zvyšují hodnotu pro všechny zúčastněné. The Hardwire je navržen tak, aby zvyšoval atraktivitu značky Harley-Davidson a podporoval náš jedinečný lifestylový branding. Naše úsilí zpřístupní potenciál důležitých produktů, segmentů a trhů. K tomu patří rozvoj v doplňkových typech podnikání a selektivní expanze do segmentů, kde jsme na cestě k vedoucí pozici.
„Díky odkrytí našeho plného potenciálu, prioritizaci zisku prostřednictvím leadershipu a posilování našeho lifestylového brandu s rozšířenou nabídkou produktů a vedoucí úlohou v digitální oblasti, posílí program The Hardwire atraktivitu značky Harley-Davidson pro všechny.“ 
Jochen Zeitz
Předseda, prezident a generální ředitel, Harley-Davidson
Naše ambice: Vylepšit naši pozici coby nejžádanější motocyklové značky na světě

Atraktivita a podněcování touhy je motivační síla hnaná emocemi. Harley-Davidson byl vždy spojen s atraktivitou a podněcováním touhy – je to v našem DNA a je to ukotvené i v naší vizi. Je to v samotném srdci naší mise a je to součástí našeho 118letého historického dědictví.

Abychom vylepšili naši pozici nejžádanější motocyklové značky na světě, budeme:

 

  • Navrhovat, konstruovat a rozvíjet ty nejžádanější motocykly na světě po stránce kvality, inovací a techniky
  • Budovat lifestylový brand s vysokou hodnotou díky emocím, které se odráží v každém produktu a zážitku pro motorkáře i pro běžnou veřejnost
  • Neustále myslet na naše zákazníky a přinášet jim dobrodružství i svobodu v duši

 

Strategické priority programu The Hardwire

Fokus na zisk

  

Investice do našich nejsilnějších motocyklových segmentů

Harley-Davidson bude investovat čas, úsilí i finanční prostředky do posílení a růstu své vedoucí pozice v jeho nejsilnějších a nejziskovějších segmentech motocyklového trhu: touringy, velké cruisery a triky. Tyto segmenty přinášejí největší zisky a vykazují stabilní souhrnnou poptávku* po nových a ojetých motocyklech. V těchto atraktivních segmentech nabídneme produkty, které budou následovat naši vizi prostřednictvím špičkových inovací, vývoje a emocí, a budou motivovat k opakovaným nákupům a současně ke značce Harley-Davidson přivedou nové zákazníky. 

 

*Celková poptávka podle údajů o nových a ojetých vozidlech v USA. Objemy ojetých vozidel vycházejí z dat IHS Markit Used Registrations pro motocykly v USA v letech 2015-2019 pro kategorii On Highway a Dual 1201cc+ pro modely klasifikované společností Harley-Davidson jako touring a velký cruiser. Informace o nových motocyklech odrážejí prodejní data od MIC.

Žena stojící vedle motocyklu na krajnici

Selektivní expanze a nová definice

  

Vítězství v atraktivních motocyklových segmentech

Společnost plánuje selektivní expanzi v rámci motocyklových segmentů, které jsou ziskové a ve stejné linii s našimi produkty a možnostmi značky, například Adventure Touring a střední objemy cruiserů.

Přicházíme s novou definicí našich geografických pozic se zaměřením na globální trhy, které jsou nejdůležitější pro budoucí růst. Prioritní trhy zahrnují země jako USA, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Japonsko, Čína, Kanada, Francie, Spojené království, Itálie, Austrálie a Nový Zéland.

I nadále budeme zkoumat další směry hledání vhodného dlouhodobého růstu prostřednictvím partnerství v prémiovém segmentu nízkoobjemových strojů.

Jezdec na motocyklu Pan America při jízdě off-road v poušti

Vedoucí úloha v elektrické oblasti 

  

Investice do vedoucí role na trhu elektrických motocyklů

Elektrické motocykly jsou důležitou součástí budoucnosti značky Harley-Davidson. Budeme s nadšením pokračovat v průkopnickém úsilí a vedoucí roli na trhu elektrických motocyklů. 

Jsme hrdí na naše prvenství a na to, že je motocykl LiveWire® obecně uznáván za hlavní elektrický motocykl na světě. Jako součást našeho úsilí o zachování našeho náskoku v elektrické oblasti vytváříme samostatnou divizi, která bude nabízet ty nejžádanější elektrické motocykly na světě. 

Motocykl Livewire s horami na pozadí

Růst i v dalších oblastech

  

Rozvoj doplňkového podnikání mimo hlavní produkt

Harley-Davidson přináší produkty, služby a zážitky, které našim zákazníkům pomáhají objevovat nová dobrodružství, nacházet svobodu a vyznávat životní styl Harley-Davidson. Naše kategorie podnikání: Díly & příslušenství, Značkové zboží a Finanční služby tvoří stěžejní pilíře našeho budoucího úspěchu coby globálního lifestylového brandu. Program The Hardwire urychlí růst a ziskovost těchto typů podnikání díky oživené nabídce produktů a programů, lepší realizaci a dalším prodejním kanálům s využitím digitálních funkcí i dealerství. 
Muž na odchodu si svléká motocyklovou bundu

Orientace na zákazníky

  

Pěstování našeho propojení s jezdci i ostatními zákazníky

Program The Hardwire klade zákazníky do popředí našich produktů, zážitků a investic – od těch, kteří zatím jen sní o jízdě na motocyklu, až po motorkáře, kteří jsou vášnivými jezdci a vyznavači životního stylu Harley-Davidson. Rozlišujeme mezi různými potřebami a očekáváním našich zákazníků a vytváříme styčné body podle individuálních potřeb. Na základě ucelených dat je naším cílem navázat dokonalé spojení se zákazníky a při každé příležitosti vytvořit smysluplný, jedinečný a personalizovaný vztah se značkou Harley-Davidson. 
Lidé kolem ohně s motocykly na pozadí

Inkluzivní management vztahů

  

Prioritou jsou lidé, planeta a zisk

Ve společnosti Harley-Davidson usilujeme o dosažení dlouhodobé hodnoty pro všechny zúčastněné strany – lidi (zaměstnance, dealery, zákazníky, dodavatele, investory, společnost), planetu a profit. Inkluzivní management vztahů je sjednocující téma pro to, jak uvažujeme o naší roli ve společnosti. Dává naší existenci další smysl nad rámec finančního zisku.

Naše snahy o inkluzivní management vztahů zahrnují:

• Budování výkonné, angažované a diverzifikované pracovní síly

• Vytvoření inkluzivní komunity se sítí silných dealerů a dodavatelskou základnou, která usiluje o etické, udržitelné a poctivé postupy při nákupech a získávání zdrojů.

• Směřování k nulovému dopadu na životní prostředí

• Stejná míra odměňování pro naše zaměstnance i akcionáře

Motocykly na mostu v mlze
Další informace o naší společnosti

Další informace o společnosti Harley-Davidson, Inc. jsou k dispozici na stránkách týkajících se vztahů s investory. 

Vztahy s investory