17-hd-cvo-limited-wallpaper-2
WINDOWS 1280 X 1024
Høyreklikk på bildet. Velg "Sett som bakgrunn" fra menyen.


MAC 1280 X 1024
  1. Dra bildet til skrivebordet.
  2. Velg "Skrivebord" i System-menyen.
  3. Velg "Velg mappe" i listen.
  4. Velg skrivebordsmappen og velg ditt bilde.

© 2001-2017 H-D. All rights reserved.