Đóng cửa sổ In

THÔNG BÁO PHÁP LÝ

Tất cả nội dung bằng văn bản, hình ảnh và các nội dung khác xuất hiện trên trang World Wide Web này ("Trang web"), nếu không được lưu ý khác, là tài sản của H-D U.S.A., LLC. Bản quyền 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Mọi quyền được bảo lưu.

  

Bạn chỉ có thể xem, sao chép, in và sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích cá nhân và với điều kiện: (1) chỉ sử dụng nội dung trên trang web cho mục đích tham khảo và phi thương mại; (2) không được sửa đổi nội dung văn bản, hình ảnh hoặc nội dung nào khác trên trang web này bằng bất kỳ hình thức nào; và (3) không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối tách khỏi văn bản đi kèm bất kỳ hình ảnh nào trên trang web này. Không có nội dung nào trong đây được hiểu là trao tặng theo ngụ ý, phủ định hay nói cách khác bất kỳ giấy phép hoặc việc cấp quyền nào khác để sử dụng bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu hoặc tài sản trí tuệ khác của H-D U.S.A. hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ được quy định rõ ở đây.

  

TRANG WEB NÀY CÓ THỂ CHỨA CÁC LIÊN KẾT ĐẾN HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC LIÊN KẾT TRÊN TRANG WORLD WIDE WEB CỦA ĐẠI LÝ HARLEY-DAVIDSON. ĐẠI LÝ HARLEY-DAVIDSON LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NHÂN VIÊN CỦA HARLEY-DAVIDSON. HARLEY-DAVIDSON KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG, TÍNH KHẢ DỤNG, HOẠT ĐỘNG HOẶC HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB CỦA ĐẠI LÝ HARLEY-DAVIDSON HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC, MÀ TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN HOẶC TỪ ĐÓ TRANG WEB NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC TRUY CẬP.

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram và Windtex đều là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, quy trình, ấn phẩm, dịch vụ hoặc đề xuất của bất kỳ bên thứ ba nào theo tên thương mại, thương hiệu, nhà sản xuất hay nói cách khác không cần cấu thành hoặc ám chỉ chứng thực hoặc giới thiệu về những nội dung đó của Harley-Davidson.

 

Nếu bất kỳ người dùng nào của trang web này gửi bất kỳ phản hồi hoặc dữ liệu nào, chẳng hạn như ý kiến, nhận xét, đề xuất hoặc câu hỏi về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Harley-Davidson hoặc nội dung của trang web này, thông tin đó sẽ được xem là không bí mật và Harley-Davidson sẽ không chịu trách nhiệm bằng bất kỳ hình thức nào về thông tin đó và sẽ có quyền tái tạo, sử dụng, tiết lộ và phân phối thông tin cho người khác mà không bị giới hạn. Ngoài ra, Harley-Davidson sẽ có quyền sử dụng mọi ý kiến, khái niệm, phương pháp hoặc kỹ thuật có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm theo ý kiến, khái niệm, phương pháp hoặc kỹ thuật đó.

  

Người dùng có thể truy cập trang web này trên phạm vi quốc tế và trang web này có thể chứa tài liệu tham khảo hoặc tham chiếu chéo đến sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Harley-Davidson không khả dụng hoặc bị cấm ở quốc gia bạn. Những tham chiếu đó không ám chỉ rằng Harley-Davidson muốn giới thiệu những sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó ở quốc gia bạn hoặc những sản phẩm đó có thể hợp pháp để được sử dụng ở quốc gia bạn. Harley-Davidson có quyền dừng sản xuất các mẫu xe, phụ tùng và phụ kiện và các sản phẩm khác mà không cần thông báo trước hoặc thay đổi thông số kỹ thuật bất kỳ lúc nào mà không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào. Xe, phụ tùng và phụ kiện và các sản phẩm khác có hình ảnh trên trang web này và những sản phẩm được kết hợp với thông số kỹ thuật được liệt kê ở đây chỉ được bán ở Vương quốc Anh.

  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE VÀ PHỤ KIỆN CÓ THỂ KHÁC NHAU GIỮA CÁC QUỐC GIA PHỤ THUỘC VÀO LUẬT ĐỊA PHƯƠNG VÀ MỘT SỐ MẪU XE CŨNG NHƯ PHỤ KIỆN KHÔNG CÓ BÁN Ở MỘT SỐ QUỐC GIA NHẤT ĐỊNH. XIN LƯU Ý RẰNG NHIỀU QUỐC GIA NGHIÊM CẤM VIỆC NHẬP KHẨU, ĐĂNG KÝ VÀ/HOẶC SỬ DỤNG XE VÀ PHỤ KIỆN KHÔNG ĐƯỢC KẾT HỢP VỚI THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ở QUỐC GIA HỌ. BẠN PHẢI KIỂM TRA VỚI ĐẠI LÝ HARLEY-DAVIDSON ĐƯỢC ỦY QUYỀN TẠI ĐỊA PHƯƠNG BẠN ĐỂ BIẾT CHI TIẾT VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN HOẶC MẪU XE NÀO ĐƯỢC LIỆT KÊ HOẶC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRONG TRANG WEB NÀY.

  

Việc truy cập trang web này được giám sát. URL yêu cầu, máy tạo yêu cầu và thời gian yêu cầu được ghi lại cho mục đích bảo mật và thống kê truy cập. Sử dụng trang web này nghĩa là đồng ý với việc giám sát đó. Trang web này đôi khi có thể không khả dụng do sự cố kỹ thuật, sự cố kết nối, lỗi phần mềm, phần cứng và lỗi của nhà cung cấp bên thứ ba. Harley-Davidson không thể dự đoán hoặc kiểm soát thời điểm sự cố đó có thể xảy ra cũng như không thể kiểm soát thời gian của sự cố đó.

 

Các nỗ lực hợp lý được thực hiện để đảm bảo tính chính xác và tính toàn vẹn của thông tin và tài liệu có liên quan do Harley-Davidson cung cấp trên trang web này, nhưng Harley-Davidson không chịu trách nhiệm về việc in sai, thông tin đã cũ, sai sót về kỹ thuật hoặc giá cả, lỗi in hoặc các lỗi khác xuất hiện trên trang web này cũng như trên các trang web của bất kỳ đại lý nào của Harley-Davidson trên bất kỳ trang web nào khác. Thông tin và tài liệu liên quan có thể thay đổi mà không cần thông báo. Trang web này và tất cả thông tin và tài liệu liên quan trên đó được cung cấp "NGUYÊN GỐC". Harley-Davidson không tuyên bố hoặc bảo đảm bất kỳ điều gì về tính đầy đủ, tính chính xác, tính phổ biến hoặc tính phù hợp hoặc thích hợp, chức năng, tính khả dụng hoặc hoạt động của trang web này hoặc thông tin hoặc tài liệu trên đó. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn chịu mọi rủi ro rằng thông tin và tài liệu trên trang web này có thể không đầy đủ, không chính xác, cũ hoặc có thể không phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của bạn. HARLEY-DAVIDSON TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO HOẶC KHẢ NĂNG BÁN, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI TỪNG MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM TRANG WEB NÀY VÀ THÔNG TIN, HÌNH ẢNH VÀ TÀI LIỆU Ở ĐÂY.

 

 

 

Quay lại đầu trang

 

© 2001-2015 H-D. Mọi quyền được bảo lưu.