CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chính sách bảo mật trực tuyến của Harley-Davidson, Inc.
kể từ ngày 17/7/2007
Chúng tôi là ai
Trang web này được quản lý bởi Harley-Davidson, Inc. cho chính Harley-Davidson, Inc. và các công ty con của Harley-Davidson, Inc. và các chi nhánh khác ("Harley-Davidson"), bao gồm Harley-Davidson Motor Company, Buell Distribution Corporation và Buell Motorcycle Company (tất cả những công ty con và chi nhánh này được gọi chung là "Harley-Davidson/Buell" trong chính sách bảo mật này). Chính sách bảo mật này áp dụng cho các hoạt động của Harley-Davidson/Buell liên quan đến thông tin mà Harley-Davidson/Buell thu thập về bạn trực tuyến trên www.harley-davidson.com và www.buell.com. Chính sách này không áp dụng cho các hoạt động của Harley-Davidson/Buell liên quan đến thông tin mà Harley-Davidson/Buell thu thập về bạn ngoại tuyến (ví dụ: thông qua bưu thiếp hoặc tại đại hội, chương trình giới thiệu, v.v.) hoặc trên các trang web khác.
Xin lưu ý, trang web của Harley-Davidson ở Hoa Kỳ và Harley-Davidson có thể thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia khác bên ngoài quốc gia nơi bạn sinh sống. Hoa Kỳ và/hoặc những quốc gia này có thể không cung cấp mức bảo vệ quyền riêng tư cho thông tin cá nhân của bạn giống như mức bảo vệ được cung cấp ở quốc gia nơi bạn sinh sống.
Thông tin chúng tôi thu thập
Harley-Davidson/Buell thu thập Thông tin nhận dạng khách hàng nếu bạn truy cập trang web này và muốn thu thập thông tin về một trong các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: cho thuê), đăng ký làm thành viên trong cộng đồng của chúng tôi (ví dụ: H.O.G.), yêu cầu thông tin khác (ví dụ: thông tin nhà đầu tư) hay nói cách khác liên lạc với chúng tôi về các sản phẩm của chúng tôi. "Thông tin nhận dạng khách hàng" nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ thông tin đó bằng cách tham chiếu đến số nhận dạng hoặc một hoặc nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về xã hội, văn hóa, kinh tế, tinh thần, tâm lý hoặc thể chất của họ. Thông tin nhận dạng khách hàng mà chúng tôi thu thập về bạn có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ IP, người truy cập đến từ trang web nào, trang nào được truy cập trên trang web này và thông tin về các hoạt động trực tuyến được liên kết trực tiếp với chúng. Thông tin này có thể được kết hợp với thông tin khác mà Harley-Davidson/Buell đã biết, chẳng hạn như việc bạn có phải là chủ sở hữu của chiếc mô tô Harley-Davidson® hoặc Buell® hay không hoặc bạn có phải là thành viên của H.O.G.® hay không.
Cách chúng tôi sử dụng thông tin này
Harley-Davidson/Buell sẽ thu thập và sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn để giới thiệu các dịch vụ của chúng tôi cho bạn; trả lời truy vấn của bạn; tiếp thị và bán sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Harley-Davidson/Buell cho bạn; và tiếp thị và bán sản phẩm, chương trình và dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell được đại lý, người cho thuê và các công ty thuộc liên minh kinh doanh cung cấp cho bạn. "Công ty thuộc liên minh kinh doanh" là các doanh nghiệp của bên thứ ba đã ký kết hợp đồng với Harley-Davidson/Buell để tiếp thị, cung cấp, bán, phân phối, bảo lãnh hoặc tài trợ cho sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell. Ngoài ra, Harley-Davidson/Buell có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng để tiến hành các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác, chẳng hạn như bảo mật trang web và mạng của Harley-Davidson/Buell, bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn, tiến hành thu hồi nợ, trả lời lệnh tòa hoặc trát hầu tòa, ngăn gian lận, tuân thủ luật pháp và tuân thủ việc điều tra theo pháp luật của cơ quan hoặc người quản lý của chính phủ.
Harley-Davidson/Buell có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho bên thứ ba. Bên thứ ba có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng của bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích đã đề cập bên trên. Những bên thứ ba này có thể bao gồm nhà phân phối, đại lý, các công ty thuộc liên minh kinh doanh, nhà tư vấn và người cho thuê của Harley-Davidson/Buell, các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp hệ thống CNTT) cho Harley-Davidson/Buell và trong phạm vi được yêu cầu bởi luật pháp, cơ quan quản lý.
Nếu cần thiết cho mục đích được đề cập bên trên, Harley-Davidson/Buell có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho các bên thứ ba và những bên thứ ba này có thể sử dụng Thông tin nhận dạng khách hàng cho mục đích đó. Những bên thứ ba này có thể bao gồm đại lý, nhà tư vấn, người cho thuê của Harley-Davidson/Buell, các công ty cung cấp sản phẩm và dịch vụ (chẳng hạn như nhà cung cấp hệ thống CNTT) cho Harley-Davidson/Buell và trong phạm vi được yêu cầu bởi luật pháp, cơ quan quản lý (bao gồm cơ quan thuế). Harley-Davidson/Buell cũng có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho các công ty thuộc liên minh kinh doanh đã ký kết hợp đồng với Harley-Davidson để cung cấp, bảo lãnh hoặc tài trợ cho sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ có nhãn hiệu Harley-Davidson/Buell.
Ngoài ra, trong trường hợp tất cả hoặc bất kỳ bộ phận nào của tập đoàn Harley-Davidson/Buell được bán cho bên thứ ba, chúng tôi có thể chuyển Thông tin nhận dạng khách hàng cho người mua bên thứ ba như là một phần của tài sản doanh nghiệp.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về xu thế chung và thông tin nhân khẩu học tổng hợp ẩn danh với các tổ chức khác không phải là Harley-Davidson/Buell hoặc đại lý của Harley-Davidson/Buell.
Sử dụng "cookie" của chúng tôi
Giống với nhiều trang web, chúng tôi có thể đặt "cookie" hoặc các thiết bị khác trên máy tính của bạn. Ví dụ: khi lần đầu tiên bạn chọn quốc gia trên trang mở đầu của trang web Harley-Davidson, một cookie sẽ được đặt trên máy tính của bạn để khi bạn truy cập trang web này vào lần tiếp theo, phiên bản quốc gia mà bạn đã chọn trước đó sẽ tự động được tải. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie và các thiết bị khác để xác định trang hoặc thông tin nào bạn thấy hữu ích hoặc thú vị nhất trên trang web này và đôi khi cho các mục đích khác. Tuy nhiên, chúng tôi thường sẽ không sử dụng "cookie" hoặc các thiết bị khác để theo dõi luồng nhấp chuột trên Internet của bạn.
Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn từ chối "cookie" do trang web cung cấp. Bạn sẽ không bị chặn truy cập vào bất kỳ phần nào của www.harley-davidson.com hoặc www.buell.com khi từ chối "cookie" nhưng giao dịch của bạn thông qua trang web này có thể bị trì hoãn do thời gian bạn cần nhập lại thông tin cơ bản cần thiết để hoàn thành giao dịch.
Phương pháp bảo vệ dữ liệu của chúng tôi
Để ngăn truy cập trái phép vào Thông tin nhận dạng khách hàng, chúng tôi có các quy trình về quản lý, vật lý và điện tử.
Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư của trẻ em
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Vì lý do này, chúng tôi không thu thập hoặc lưu giữ thông tin từ trẻ mà chúng tôi biết là dưới 13 tuổi ngoại trừ được cho phép bởi pháp luật.
Thu thập thông tin bởi bên thứ ba
Trang web của chúng tôi có thể cung cấp các khuyến mãi được tài trợ bởi hoặc được đồng tài trợ bởi các bên thứ ba đã biết. Với tư cách tài trợ, những bên thứ ba này có thể nhận Thông tin nhận dạng khách hàng mà người ghé thăm tự nguyện gửi để tham gia vào hoạt động. Chúng tôi không kiểm soát việc sử dụng thông tin này của các đối tác này và chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách bảo mật để biết thêm thông tin về thực tiễn bảo mật của họ.
Cách liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật hoặc việc áp dụng chính sách đó, vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ Harley-Davidson, Inc., 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 USA,
hoặc Người nhận: Trưởng phòng Bảo mật, Lim Cheng Huang thông qua H-DOnlineAP@harley-davidson.com.">H-DOnlineAP@harley-davidson.com.
Liên kết
Để cải thiện trải nghiệm web và để cung cấp cho bạn các sản phẩm mà bạn có thể quan tâm, chúng tôi cung cấp các liên kết đến các công ty thuộc liên minh kinh doanh, đại lý Harley-Davidson/Buell và các trang web khác của bên thứ ba. Khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ được chuyển ra khỏi trang web của chúng tôi và được kết nối với trang web của tổ chức hoặc công ty mà bạn đã chọn. Vì Harley-Davidson/Buell không kiểm soát những trang web này, ngay cả khi có liên kết giữa trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba, bạn nên xem lại thông báo về quyền riêng tư cá nhân của họ. Nếu bạn truy cập một trang web được liên kết với trang web của bạn, bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của trang web trước khi cung cấp bất kỳ Thông tin nhận dạng khách hàng nào.
Các thay đổi thực tế
Chính sách bảo mật này đôi khi có thể thay đổi và mọi thay đổi sẽ được đăng ở đây. Nếu chúng tôi chỉ thay đổi các thực tiễn bảo mật của mình để cho phép chúng tôi chia sẻ thêm thông tin về bạn ngoài những gì chúng tôi cho biết sẽ chia sẻ hoặc cho phép tiết lộ thông tin về bạn với các bên khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để thông báo trước cho bạn về những thay đổi này. Khi đó bạn sẽ có cơ hội thay đổi tùy chọn không tham gia của mình
Thông báo pháp lý
Có thể tìm thấy liên kết đến Thông báo pháp lý của chúng tôi ở chân trang bất kỳ trên trang web Harley-Davidson, Inc..

 

Quay lại đầu trang

What kind of information does Harley-Davidson collect and when?
We may collect personal information from you when you visit one of our websites or stores, place an order with us online or by phone, make an in-store purchase, save your information with us online, contact us with a question or concern, or participate in a contest, promotion, or survey.

For purposes of this Notice, personal information may include your name, email address, postal address, phone number, credit card number, gender, birthday, or personal interests. We maintain a record of your product interests and the purchases you make online, by phone, or in our stores. Information collected may be combined with information we acquire from our joint marketing partners or other unrelated third parties.

 

How does Harley-Davidson use my information?
We may use your personal information in the following ways:

  • To personalize and enhance your experiences when you interact with Harley-Davidson
  • To enable Harley-Davidson to provide you with the highest quality experiences, products, services and motorcycles
  • To process and fulfill your orders, which includes sending you emails to confirm your order status and shipment
  • To communicate with you and send you information by email, postal mail, telephone (including autodialed or pre-recorded call), text message, or other means about our products, services, contests, and promotions, unless you have directed us not to contact you with promotional communications
  • To administer contests and promotions, and to respond to your requests
  • To help us learn more about your motorcycle and retail preferences
  • To help us manage and improve our websites, events, experiences, products and services
  • To update you on membership programs, benefits and services, and to enhance your membership experience
  • To enhance your ownership experience
  • To contact you if necessary, including by autodialed or pre-recorded call

You control the choice of receiving marketing information or marketing calls. For instructions on opting out, please see the section entitled, “How do I Opt-In or Opt-Out of Promotional Communications?

 

How does Harley-Davidson use cookies or tracking?
Harley-Davidson and third-party companies we work with use tracking technologies (including cookies and pixel tags) on our websites in order to provide tailored advertisements on your behalf and on behalf of other advertisers across the Internet. Harley-Davidson and these companies may collect information about your activity on our sites and other sites, as well as your interaction with our advertising and other communications, and use this information to determine which ads you see on websites and applications.

 

Does Harley-Davidson share my information?
We may share personal information within Harley-Davidson throughout the world to assist us in providing personalized experiences, offering products or services that may be of interest to you, and to process online orders and other requests. We also collect and share information with our independent dealers and Harley-Davidson Financial Services.

We may also share personal information with non-affiliated companies that provide services on our behalf. We take steps to ensure that these companies are contractually obligated to keep the personal information that we provide to them confidential and to use such information only as we permit.

We may also share personal information with non-affiliated companies that market Harley-Davidson branded products and services, or in connection with your financial obligations concerning a Harley-Davidson product or service. These companies have their own privacy practices and notices.

If we sell all or part of our business or assets, or are otherwise involved in a merger or business transfer, or in the unlikely event of bankruptcy, we may transfer your personal information to one or more third parties as part of that transaction.
There may be instances when we disclose your personal information to respond to subpoenas, court orders, or other legal process, to respond to a request for cooperation from a law enforcement or another government agency, to establish or exercise our legal rights or defend against any legal claims, or when we believe it is necessary to investigate, prevent, or respond to suspected illegal activities, fraud, or to protect the safety, rights, or property of you, us, or a third party.

 

How do I access or change my information?
You can review and change certain personal information using one of our online sites (such as on harley-davidson.com). To access your information at a Harley-Davidson website, simply sign in to your account using your email address and password, and you will be able to edit certain personal information in your account profile.

You can also ask us to update your personal information by contacting us as described in the section entitled, "How do I contact Harley-Davidson?"

 

How do I make choices about receiving promotional communications?
Harley-Davidson wants to communicate with you only if you want to hear from us. If you prefer not to receive promotional information – such as information about special offers and marketing events – you can follow the process below:

 

If you change your mind about your current communication preferences with Harley-Davidson you can use the unsubscribe feature in a marketing email or log into your online profile account to change your preferences. You can also contact our customer service team via phone or mail as described in the section entitled, "How do I contact Harley-Davidson, Inc?"

Motorcycle owners may not opt-out of receiving warranty and recall information. Please note that when you make a business transaction with us (for example, renew HOG or Museum membership or purchase a product online) we will continue to confirm your order status and shipment by email. We may also need to contact you via telephone, email or postal mail with questions or information regarding your order.

Opt outs are entity specific. Opting out with respect to one entity is not automatically effective with respect to the others. For example, opting out for Harley-Davidson Motor Company does not opt you out for Harley-Davidson Financial Services.

If you ask to no longer receive promotional communications from us, we will mark your information as “do not market” and take steps to honor your request.

 

Does this affect my communications with Harley-Davidson Dealers?
Harley-Davidson dealers are independent entities. This notice does not apply to them. To change your preference with a Harley-Davidson dealer, please contact them directly

 

How does Harley-Davidson protect children’s privacy?
Harley-Davidson is concerned about the privacy and safety of children when they use the Internet. We will never knowingly request personally identifiable information online from anyone under the age of 13 without prior verifiable parental consent. Our websites are general audience sites and are not targeted to or intended for use by children.

 

How do I know my personal information is secure?
Protecting your data is of utmost importance to us. Harley-Davidson maintains physical, electronic, contractual, procedural and managerial safeguards to protect the confidentiality, integrity, security, and privacy of your personal information.

We use Secure Sockets Layer (SSL) technology to protect your information as it is transmitted to us. We also employ user authentication procedures and other preventative technologies designed to keep your data secure and protected. Access to personal information is limited to authorized Harley-Davidson personnel who require access to perform their job functions, and to authorized third parties that are contractually required to keep your information confidential and secure. Please note, however, that no data transmission or storage can be guaranteed to be 100% secure. As a result, while we strive to protect the information we maintain, we cannot ensure or warrant the security of any information that you transmit to us.

 

What about links to other websites?
For your convenience, our websites may contain links to other companies’ sites such as authorized Harley-Davidson dealers, which may have privacy notices that differ from our own. We are not responsible for the content or practices of any linked sites. We recommend that you review the privacy notice of any site that you access through our sites.

 

How am I updated about changes to the Harley-Davidson Privacy Notice?
Who do I contact with questions on the Privacy Notice?
As Harley-Davidson business or outside business conditions change, we may update Notice to reflect changes in our practices. We will post a revised Privacy Notice on our website as needed due to changes in our practices or as otherwise legally required.

For questions specific to our Privacy Notice, send your question or concern to:

Email
DataPrivacy@Harley-Davidson.com


Regular Mail
Attn: Chief Privacy Officer
3700 W. Juneau Avenue; PO Box 653
Milwaukee, WI 53201

 

Residents of California may request a list of all third parties to which Harley-Davidson has disclosed certain personal information during the preceding year for the third parties’ direct marketing purposes. A California resident can request this list by contacting us by e-mail as described in the section entitled, "How do I contact Harley-Davidson?". All requests must include the statement “Your California Privacy Rights” in the body and include the name of the Harley-Davidson website for which the request pertains, as well as your name, street address, city, state, and zip code. Please note that we will not accept requests except as designated here, and we are not responsible for notices that are not sent properly.

 

How do I contact Harley-Davidson?
To change selections about receiving promotional communications, or to update your personal information, you can contact Harley-Davison by email, telephone, or postal mail. It may take up to 10 days to process your email request and 6-8 weeks to process your postal mail request, during which period you may continue to receive communications from Harley-Davidson. If contacting us by postal mail, please include your name and the email address or street address you used when you provided your information to Harley-Davidson.

Email
DataPrivacy@Harley-Davidson.com


Customer Care via phone
1-800-258-2464

Regular Mail
Attn: Consumer Change Request.
3700 W. Juneau Avenue;

Milwaukee, WI 53208
 

Back to Top

    

© 2001-2015 H-D. Mọi quyền được bảo lưu.

Who is Harley-Davidson?
For purposes of this Notice, Harley-Davidson is Harley-Davidson, Inc and its subsidiary and affiliate entities around the world (other than Harley-Davidson Financial Services, Inc. and its subsidiary entities). Harley-Davidson includes Harley-Davidson Motor Company and Harley-Davidson Dealer Systems.

Harley-Davidson Financial Services has its own privacy practices including its own opt-in and opt-out process. Please visit: HDFS Privacy Notice to learn more about Harley-Davidson Financial Services’ privacy practices.
Harley-Davidson dealers operate independently from Harley-Davidson. This notice does not apply to them. Please contact the dealer or visit the dealer website to learn more about its privacy practices.