ประกาศทางกฎหมาย

ข้อความ ภาพกราฟิก และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรากฏบนเวิลด์ไวด์เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นเป็นทรัพย์สินของ H-D U.S.A., LLC. ลิขสิทธิ์ 1999-2012 H-D สหรัฐอเมริกา LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์

  

คุณสามารถดู คัดลอก พิมพ์ และใช้เนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และมีเงื่อนไขว่า: (1) เนื้อหาที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น; (2) ไม่มีการแก้ไขในทางใดทางหนึ่งของข้อความ ภาพกราฟิก หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้; และ (3) ไม่มีภาพกราฟิกใดที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์นี้ถูกใช้ คัดลอก หรือแจกจ่ายแยกออกจากข้อความประกอบ ไม่มีส่วนใดๆ ของเนื้อหาในที่นี้ที่พิจารณาได้ว่าเป็นการบอกกล่าวโดยนัย โดยกฎหมายซึ่งห้ามการอ้างสิทธิ์ หรือในกรณีอื่นๆ ต่อสิทธิ์หรือการได้รับอำนาจสิทธิ์ในการใช้งานสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ H-D U.S.A. หรือของบุคคลที่สาม เว้นแต่ที่ได้แสดงไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

  

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปที่หรือเข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมโยงในเวิลด์ไวด์เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย HARLEY-DAVIDSON ตัวแทนจำหน่าย HARLEY-DAVIDSON เป็นผู้รับจ้างอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของ HARLEY-DAVIDSON HARLEY-DAVIDSON ไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความพร้อม การดำเนินงาน หรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย HARLEY-DAVIDSON หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เว็บไซต์นี้อาจจะเชื่อมโยงหรือที่เว็บไซต์นี้อาจเข้าถึงได้

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram และ Windtex เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สิ่งพิมพ์ บริการ หรือข้อเสนอใดๆ ของบุคคลที่สามโดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต หรืออื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นหรือเป็นการแจ้งโดยนัยว่าเป็นการรับรองหรือแนะนำโดย Harley-Davidson

 

หากผู้ใช้รายใดก็ตามของเว็บไซต์นี้ตอบกลับหรือข้อมูลต่างๆ เช่นความคิด ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของ Harley-Davidson หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถือว่าไม่เป็นความลับ และ Harley-Davidson จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว และมีอิสระที่จะทำซ้ำ ใช้งาน เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้ Harley-Davidson สามารถใช้ความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคที่มีอยู่ในข้อมูลดังกล่าวเพื่อทุกวัตถุประสงค์ได้อย่างอิสระ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา การผลิต และการตลาดทางผลิตภัณฑ์ที่ผสานความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคดังกล่าว

  

ผู้ใช้ในระดับสากลอาจเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้และอาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงข้ามกับผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และบริการของ Harley-Davidson ที่ไม่สามารถใช้ได้หรือไม่ได้รับอนุญาตในประเทศของคุณ การอ้างอิงดังกล่าวมิได้หมายความว่า Harley-Davidson ตั้งใจที่จะจัดผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการดังกล่าวให้มีขึ้นในประเทศของคุณหรือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของคุณ Harley-Davidson ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่จะยกเลิกรุ่นรถ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม และรายการอื่นๆ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะได้ตลอดเวลาโดยไม่เกิดภาระผูกพันใดๆ รูปภาพรถ อะไหล่ อุปกรณ์เสริมและรายการอื่นๆ บนเว็บไซต์นี้และรายการที่สร้างขึ้นตามข้อมูลจำเพาะในนี้มีจำหน่ายในสหราชอาณาจักรเท่านั้น

  

ข้อมูลจำเพาะของรถและอุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับกฎหมายประจำประเทศ โดยที่บางรุ่นและอุปกรณ์บางชนิดจะไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ โปรดทราบว่าหลายประเทศห้ามการนำเข้า การลงทะเบียนและ/หรือการใช้ยานพาหนะและอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้สร้างตามข้อกำหนดของประเทศ คุณต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อะไหล่ อุปกรณ์เสริมหรือรายการรุ่นรถหรือภาพที่แสดงบนเว็บไซต์นี้กับตัวแทนจำหน่าย HARLEY-DAVIDSON ที่ได้รับอนุญาตประจำประเทศของคุณ

  

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้มีการตรวจสอบ URL ที่ร้องขอ อุปกรณ์ที่ร้องขอ และเวลาของการร้องขอ จะถูกบันทึกไว้สำหรับเป็นสถิติการเข้าถึง และใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านความปลอดภัย การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นการให้ความยินยอมในการตรวจสอบดังกล่าว เว็บไซต์นี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางครั้ง เนื่องจากความผิดปกติของกลไก ระบบโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ให้บริการภายนอก Harley-Davidson ไม่สามารถคาดการณ์หรือควบคุมการหยุดทำงานดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมระยะเวลาของการหยุดทำงานดังกล่าวได้

 

เว็บไซต์ Harley-Davidson ใช้ความอุตสาหะอย่างสมเหตุผลในการรับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวของที่จัดทำขึ้น แต่ Harley-Davidson จะไม่รับผิดชอบต่อการพิมพ์ผิด ข้อมูลที่ล้าสมัย ความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือการกำหนดราคา ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์หรืออื่นๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson ทุกเว็บไซต์ ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้และข้อมูลทั้งหมดและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะมีให้ "ตามสภาพ" Harley-Davidson ไม่มีตัวแทนหรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวกับความครบถ้วน ความถูกต้อง สกุลเงิน หรือความพร้อมหรือความเหมาะสม การทำงาน ความพร้อมใช้งาน หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูลเนื้อหาที่มี โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณรับความเสี่ยงที่ข้อมูลและเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้อาจจะไม่สมบูรณ์ ไม่ถูก ล้าสมัยหรืออาจจะไม่ตอบสนองความต้องการและความประสงค์ของคุณ HARLEY-DAVIDSON จะละเว้นการรับประกันชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกันหรือเพื่อการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และข้อมูล ภาพกราฟิก และเนื้อหาที่ปรากฏ

 

กลับไปที่ด้านบน

    

 

© 2001-2015 H-D. สงวนลิขสิทธิ์