เว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา โปรดกลับมาตรวจดูภายหลังและ www.harley-davidson.com ควรจะกลับมาออนไลน์ เราต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้