BEHÖVER DU FRAKTA DIN MC?

MOTORCYKELFRAKT

 

Harley-Davidson Motor Company kan förse kunder med dokumentation som de kan använda för att underlätta importen av motorcyklar av märket Harley-Davidson/Buell från ett land till ett annat.

 

Kunder som begär information om import/export av fordon måste kontakta en Harley-Davidson-återförsäljare och be om den.

 

NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE

 

För att kunna begära bestyrkande dokumentation från Harley-Davidson Motor Company måste kunden uppvisa antingen ägarbevis eller registreringsuppgifter för att visa att vederbörande äger motorcykeln samt att den inte har skrotats, utdömts eller belagts med körförbud.

 

Kunden måste tillhandahålla bevis på att motorcykelns chassi- och motornummer (VIN) stämmer överens med de ursprungliga tillverkningsnumren (d.v.s. att de inte har ändrats).

 

Det är ett krav att motorcykeln inte omfattas av några öppna återkallelser.

 

 

Harley-Davidson tillhandahåller dokumentation om vilka säkerhets- och utsläppsstandarder som motorcykeln var avsedd att uppfylla vid tidpunkten för tillverkning.* Dessa omfattar:

 

  • Försäkran om överensstämmelse (för motorcyklar som ursprungligen byggts enligt europeiska specifikationer och från modellår 2004 och senare).

  • Meddelande om konfiguration (för motorcyklar som ej ursprungligen byggts enligt europeiska specifikationer). Dokumentet indikerar vilka säkerhets- och utsläppskrav som motorcykeln var konfigurerad att uppfylla på tillverkningsdatumet.

* Handläggningsavgifter tillkommer. Kontakta närmaste Harley-Davidson-återförsäljare för vidare information.

 

Observera att det inte finns någon garanti för att dessa dokument ensamma uppfyller alla krav i det land som motorcykeln importeras till. På grund av variationer i bestämmelser runtom i världen och eventuella okända modifieringar av motorcykeln efter dess tillverkning kan Harley-Davidson inte garantera att motorcykeln godkänns för import och/eller registrering endast med stöd av dessa dokument.