JURIDISKT MEDDELANDE

All text, grafik och annat innehåll som återges på dessa internetsidor (”webbplatsen”) tillhör, om inget annat anges, H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 USA. Med ensamrätt.

 

Du får endast visa, kopiera, skriva ut och använda innehållet på webbplatsen för personligt bruk och under förutsättning att (1) innehållet på webbplatsen endast används i informationssyfte eller icke-kommersiellt syfte (2) ingen text, grafik eller annat innehåll på webbplatsen ändras på något sätt (3) ingen grafik som finns på webbplatsen används, kopieras eller distribueras utan den tillhörande texten. Ingenting som står här ska uppfattas som en överlåtelse, varken underförstått, via estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller annan rättighet till att använda patent, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell egendom som tillhör H-D U.S.A. eller tredje part, om det inte uttryckligen anges här.

 

WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA LÄNKAR TILL ELLER NÅS VIA LÄNKAR FRÅN HARLEY-DAVIDSON-ÅTERFÖRSÄLJARE. ÅTERFÖRSÄLJARNA ÄR SJÄLVSTÄNDIGA VERKSAMHETER OCH INTE HARLEY-DAVIDSONS AGENTER. HARLEY-DAVIDSON HAR INGET ANSVAR FÖR HARLEY-DAVIDSON-ÅTERFÖRSÄLJARENS WEBBPLATS INNEHÅLL, TILLGÄNGLIGHET, VERKSAMHET ELLER PRESTANDA ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER SOM DENNA WEBBPLATS LÄNKAR TILL, ELLER SOM LÄNKAR TILL DENNA WEBBPLATS.

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram och Windtex är alla varumärken som tillhör respektive ägare. Hänvisningar till produkter, processer, publikationer, tjänster eller erbjudanden från tredje part med varumärke, tillverkare eller annat innebär inte att Harley-Davidson stöder eller rekommenderar dem.

 

Om webbplatsens användare skickar feedback eller data i form av idéer, kommentarer, förslag eller frågor angående produkter eller tjänster från Harley-Davidson eller innehållet på webbplatsen ska sådan information anses vara icke-konfidentiell. Harley-Davidson har inget ansvar vad gäller sådan information och det står dem fritt att återge, använda, släppa och distribuera informationen till andra utan begränsningar. Harley-Davidson kan även fritt använda idéer, koncept, kunskap och tekniker som omfattas av denna information oavsett ändamål, däribland men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter, vid användning av denna typ av idéer, koncept, kunskap eller teknik.

 

Detta är en internationell webbplats för användare från många länder och den kan innehålla hänvisningar eller korshänvisningar till produkter, program eller tjänster från Harley-Davidson som inte är tillgängliga eller som är förbjudna i ditt land. Sådana hänvisningar betyder inte att Harley-Davidson har för avsikt att göra sådana produkter, program eller tjänster tillgängliga i ditt land, eller att det är lagligt att använda produkterna i ditt land. Harley-Davidson förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning sluta att tillverka modeller, delar, utrustning och andra varor, och att när som helst ändra specifikationer utan att ådra sig några förpliktelser. Motorcykelkläder, delar, utrustning och andra varor som visas på webbplatsen, eller som tillverkats enligt specifikationer som visas här, säljs endast i USA.

 

SPECIFIKATIONER FÖR MOTORCYKELKLÄDER OCH UTRUSTNING KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER BEROENDE PÅ LOKAL LAGSTIFTNING OCH VISSA MODELLER ELLER VISS UTRUSTNING FINNS INTE TILLGÄNGLIGA I ALLA LÄNDER. OBSERVERA ATT MÅNGA LÄNDER HAR FÖRBJUDIT IMPORT, REGISTRERING OCH/ELLER ANVÄNDNING AV MOTORCYKELKLÄDER OCH UTRUSTNING SOM INTE ÄR TILLVERKADE ENLIGT LANDETS SPECIFIKATIONER. FRÅGA DIN LOKALA AUKTORISERADE HARLEY-DAVIDSON-ÅTERFÖRSÄLJARE OM INFORMATION OM ANVÄNDNING AV DELAR, UTRUSTNING OCH MODELLER SOM HAR VISATS PÅ WEBBPLATSEN.

 

Åtkomsten till webbplatsen är övervakad. Förfrågningar om internetadressen, enheten som förfrågan kommer från och tidpunkten när förfrågan gjordes sparas i en logg för åtkomststatistiska syften och säkerhetssyften. Du godkänner denna övervakning när du besöker webbplatsen. Då och då kan webbplatsen vara otillgänglig till följd av tekniskt fel eller fel på telekommunikationen, programvaran eller maskinvaran och fel hos tredjepartsleverantören. Harley-Davidson kan inte förutse eller kontrollera sådana driftstopp och kan inte heller kontrollera hur länge driftstoppen pågår.

 

BACK TO TOP

 

 

 

 

© 2001–2014 H-D. Med ensamrätt.