INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy online för Harley-Davidson, Inc.

gäller från 6 september 2002 – internationellt – EU

 

Om oss

Harley-Davidson, Inc. driver webbplatsen för företaget, dess dotterföretag och andra undergrupper (”Harley-Davidson”), däribland Harley-Davidson Motor Company, Buell Distribution Corporation och Buell Motorcycle Company (i denna integritetspolicy används beteckningen ”Harley-Davidson/Buell” för alla dotterbolag och undergrupper). Denna integritetspolicy gäller Harley-Davidson/Buells praxis för behandling av information som hämtas om dig online på www.harley-davidson.com och www.buell.com. Den gäller inte för Harley-Davidson/Buells praxis med hänsyn till information som hämtas om dig offline (t.ex. via vykort eller på rallytävlingar och uppvisningar) eller på andra webbplatser.

 

Webbplatsen är baserad i USA, och Harley-Davidson kan hämta, lagra och hantera dina personuppgifter i USA eller i andra länder utanför det land som du bor i. USA och/eller dessa länder har kanske inte ett lika omfattande personuppgiftsskydd som ditt land. Läs igenom integritetspolicyn noga.

 

Information som vi hämtar

Harley-Davidson/Buell hämtar identifierbara kunduppgifter när du besöker en webbplats och ber om information om våra program, produkter eller tjänster (till exempel ett uthyrningsprogram), registrerar dig som medlem i några av våra gemenskaper (som H.O.G) eller ber om annan information (som investeringsinformation). Det finns tre platser på Harley-Davidsons webbplats där du kan ange identifierbara kunduppgifter: (1) Du kan fylla i ett elektroniskt formulär med en förfrågan om information, så att vi kan ge dig information om Harley-Davidsons program, produkter och tjänster. (2) Du kan registrera dig som medlem i H.O.G. (i vissa länder fyller du i ett elektroniskt formulär, i andra länder får du skriva ut en pdf-fil, fylla i den och skicka in den med vanlig post). (3) Du kan be om särskild investeringsinformation genom att ge oss dina kontaktuppgifter under Investor Relations på webbplatsen. Du kan ge oss identifierbara kunduppgifter på Buells webbplats genom att fylla i ett elektroniskt formulär om förfrågan om information för att få information om Buells program, produkter och tjänster. ”Identifierbara kunduppgifter” är information om en fysisk person som kan identifieras, direkt eller indirekt, baserat på upplysningarna med referens till ID-nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. De identifierbara kunduppgifterna vi hämtar om dig kan omfatta namn, adress, telefonnummer, e-postadress, certifikatnummer, IP-adress, vilka webbplatser du har besökt, vilka sidor du besökte på den här webbplatsen samt annan information om din aktivitet online på denna webbplats. Denna information kan sättas ihop med annan information Harley-Davidson/Buell redan har, till exempel om du äger en motorcykel från Harley-Davidson® eller Buell® eller är medlem i H.O.G.® eller BRAG® etc., eller information som är tillgänglig från andra källor, till exempel från våra distributörer och återförsäljare.

 

Så använder vi informationen

Harley-Davidson/Buell hämtar och använder dina identifierbara kunduppgifter till att svara på förfrågningar, marknadsföra och sälja produkter, program och tjänster från Harley-Davidson/Buell, och marknadsföra och sälja produkter, program och tjänster med varumärket Harley-Davidson/Buell som våra distributörer, återförsäljare, uthyrare och företagspartner erbjuder. ”Företagspartner” är tredjepartsverksamheter som har ingått ett avtal med Harley-Davidson/Buell om att marknadsföra, sälja, distribuera, föreslå eller sponsra produkter, program eller tjänster med varumärket Harley-Davidson/Buell. Harley-Davidson/Buell kan även använda de identifierbara kunduppgifterna för att genomföra andra legitima företagsaktiviteter, som att säkerställa säkerheten för webbplatsen och Harley-Davidson/Buells nätverk, skydda mot potentiella ersättningsansvar, bedriva inkassoverksamhet, förhindra bedrägeri, svara på domstolsbeslut eller kallelser och iaktta lagar eller rättsliga undersökningar som genomförs av myndigheterna.

 

Harley-Davidson/Buell kan vidarebefordra de identifierbara kunduppgifterna till tredje part som kan använda dem för ovan nämnda ändamål. Sådan tredje part kan vara Harley-Davidson/Buells distributörer, återförsäljare, företagspartner, rådgivare och uthyrare, företag som levererar produkter och tjänster (som IT-system) till Harley-Davidson/Buell, och, i den grad lagen kräver det, reglerande myndigheter.

 

Harley-Davidson/Buell håller på att ändra sina krav på tredje part som vi överför identifierbara kunduppgifter till så att de bara kan använda dem i samband med avtal med Harley-Davidson/Buell, och endast till ovannämnda ändamål. Just nu är dock inte alla tredje parter bundna till detta, och vissa tredje parter kan använda dina identifierbara kunduppgifter till andra ändamål. Observera att dessa tredje parter kan hantera eller använda dina identifierbara kunduppgifter i USA eller i andra länder än det land som du bor i. Dessa länder har kanske inte ett lika omfattande personuppgiftsskydd som det land du bor i.

 

Slutligen, om hela eller delar av Harley-Davidson/Buell säljs till tredje part kan vi överföra de identifierbara kunduppgifterna till tredjepartsköparen som en del av företagets egendomar.

 

Dina alternativ

Första gången du anger dina identifierbara kunduppgifter på dessa webbplatser ska du läsa och acceptera ett godkännandeformulär där vår sekretesspraxis finns angiven tillsammans med information om hur vi kan hämta, använda, hantera och vidarebefordra uppgifterna. Om du inte accepterar villkoren i integritetspolicyn eller godkännandeformuläret ska du inte ge oss uppgifterna.

 

När du har gett oss de identifierbara kunduppgifterna kan du när som helst (1) be om att uppgifterna inte används för direkt marknadsföring av Harley-Davidson/Buell eller vidarebefordras till tredje part för direkt marknadsföring och (2) få en kopia av uppgifterna eller korrigera dem.

 

Vi vidtar rimliga åtgärder för att verifiera din identitet när du kontaktar oss angående de identifierbara kunduppgifterna. Vi kommer inte att ta ut någon avgift om du utövar dessa rättigheter.

 

Så kontaktar du oss

Om du vill (1) be om att dina identifierbara kunduppgifter inte används till direkt marknadsföring av Harley-Davidson/Buell eller vidarebefordras till tredje part för direkt marknadsföring, eller (2) få en kopia av uppgifterna eller korrigera dem, kontaktar du oss enligt nedan.

 

Formulär för informationsförfrågan

 

Om du har angett dina identifierbara kunduppgifter på ett formulär för informationsförfrågan ska du kontakta det lokala Harley-Davidson/Buell-kontoret i ditt land. Kontaktinformation:

 

Deutschland & Österreich – Harley-Davidson GmbH, Buell Division, Starkenburgstr. 12, D – 64546 Mörfelden, Tyskland. Skicka e-post till: gmbhinfo@harley-davidson.com

Harley-Davidson Benelux – Marketing Department, Customer Database, P.O. BOX 317, NL – 2350 AH Leiderdorp, Nederländerna. Skicka e-post till: contact.benelux@harley-davidson.com

Harley-Davidson España – Departamento de Marketing, Avenida Diagonal, 618, 08021 Barcelona, Spanien. Skicka e-post till: contact.espana@harley-davidson.com

Harley-Davidson France – Europarc, 19 rue Eugène Dupuis, 94043 Créteil Cedex, Frankrike. Skicka e-post till: contact.france@harley-davidson.com

Harley-Davidson Italia – Viale delle Industrie 10/17 – 20020 Arese (MI), Italien, attn. Segreteria Generale. Skicka e-post till: H-DITALIA@harley-davidson.com

Harley-Davidson Switzerland GmbH – Buckhauserstrasse 26, 8048 Zürich, Schweiz. Skicka e-post till: harley-davidson@ms-direct.ch

Harley-Davidson UK – Customer Support, PO Box 17, Pangbourne, Reading, RG8 7JJ, Storbritannien. Skicka e-post till: customersupport@harley-davidson-uk.info, customersupport@buell-uk.info

 

Medlemskap i H.O.G.

 

Om du har angett identifierbara kunduppgifter i H.O.G.-avsnittet på webbplatsen är kontaktinformationen:

 

H.O.G. Member Service Centre

Globe House

1 Chertsey Road

Twickenham

TW1 1LR

Storbritannien

 

Tfn: 00800 1111 2223

Fax: 00800 7766 5566

 

Investeringsinformation

 

Om du har angett identifierbara kunduppgifter under Investor Relations på webbplatsen kontaktar du Harley-Davidson, Inc., Investor Relations.

Kontaktinformation:

 

Harley-Davidson Investor Relations

Harley-Davidson, Inc.

3700 West Juneau Avenue

Milwaukee, Wisconsin 53208, USA

877-HDSTOCK (avgiftsfritt nummer)

+1 414 343 4782

 

Viktig information – läs!

När du kontaktar det lokala kontoret för Harley-Davidson/Buell, H.O.G. eller Investor Relations gäller förfrågan bara de identifierbara kunduppgifterna i den databas som finns på kontoret för Harley-Davidson/Buell, H.O.G. eller Investor Relations. Förfrågan påverkar inte identifierbara kunduppgifter som kan finnas på andra databaser. Om du till exempel skickar in en förfrågan om information och en ansökan om H.O.G.-medlemskap på den här webbplatsen och bara tar kontakt med det lokala Harley-Davidson/Buell-kontoret för att hindra att uppgifterna används till direkt marknadsföring kan du fortfarande få direkt marknadsföring från H.O.G. Om du i det här fallet inte vill att Harley-Davidson/Buell eller H.O.G. ska använda dina uppgifter till direkt marknadsföring måste du kontakta det lokala kontoret för Harley-Davidson/Buell och det lokala H.O.G.-kontoret, med två separata förfrågningar.

 

När du kontaktar det lokala kontoret för Harley-Davidson/Buell, H.O.G. eller Investor Relations påverkar det inte de identifierbara kunduppgifterna i andra databaser som Harley-Davidson/Buell har och som inte är kopplade till www.harley-davidson.com eller www.buell.com. Detta omfattar inte databaser som innehåller uppgifter som vi kan ha hämtat om dig offline, till exempel på rallytävlingar, via vykort eller i samband med tävlingar eller lotterier.

 

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som läggs in på din dator för att samla in standardinternetlogginformation och information om besökarnas beteende. Denna information används för att följa hur besökarna använder webbplatsen så att det går att skapa en anpassad webbplats för varje användares önskemål och för att samla in statistisk information om aktiviteten på webbplatsen. Du hittar mer information om cookies på: www.allaboutcookies.org och www.youronlinechoices.eu.

 

Så använder vi cookies

Precis som på många andra webbplatser använder vi cookies för att registrera besökarnas önskemål så att vi kan optimera webbplatsens navigering och utformning. När du till exempel först väljer ett land på Harley-Davidsons förstasida placeras en cookie på din dator så att landsversionen blir vald automatiskt nästa gång du besöker sidan. Vi använder även cookies och andra sätt för att se vilka sidor eller vilken information som du anser är mest användbar eller intressant på webbplatsen och för andra liknande syften då och då. Vi kommer aldrig att använda cookies eller andra sätt för att följa dina klickningar allmänt på internet eller lagra dina personuppgifter utan ditt samtycke. Vår webbplats låter även våra tredje parter, som DoubleClick och FastClick, placera cookies. Dessa cookies används för reklamändamål och kan inaktiveras enligt nedan.

 

Uppgifter som inte hämtas eller lagras av Harley-Davidson/Buell

Harley-Davidson/Buells distributörer, återförsäljare, uthyrare och företagspartner är självständiga från Harley-Davidson/Buell. Till följd av våra företagsförbindelser finns det dock hänvisningar till dem på dessa webbplatser. I vissa fall kan de även hämta identifierbara kunduppgifter via webbplatserna. Du kan till exempel uppge din kontaktinformation till en uthyrare i det auktoriserade uthyrningsavsnittet på Harley-Davidsons webbplats. Informationen överförs direkt till uthyraren – vi lagrar den inte på våra databaser.

 

Dessutom kan dessa webbplatser innehålla erbjudanden som sponsras av eller ges tillsammans med tredje parter. I enlighet med sponsoravtalen kan sådana tredje parter få tillgång till identifierbara kunduppgifter som besökare ger frivilligt för att delta i en aktivitet.

 

Observera: När du kontaktar det lokala kontoret för Harley-Davidson/Buell, H.O.G. eller Investor Relations påverkar det inte de identifierbara kunduppgifterna i databaser hos Harley-Davidson/Buells distributörer, återförsäljare, uthyrare, företagspartner, personer och företag som levererar tjänster till Harley-Davidson/Buell och andra tredje parter. Vi kan inte kontrollera hur de använder dina uppgifter. Kontakta dem direkt om du har några frågor eller funderingar angående hur de använder dina identifierbara kunduppgifter.

 

Länkar

Vi länkar till våra företagspartner, Harley-Davidson/Buells distributörer, återförsäljare och andra tredjepartswebbplatser för att kunna ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen och kunna erbjuda dig produkter som kan intressera dig. När du klickar på en länk lämnar du vår webbplats och ansluts till webbplatsen för det företag du har valt. Harley-Davidson/Buell kontrollerar inte dessa webbplatser, även om det finns en koppling mellan vår webbplats och tredje parts webbplats. Kontrollera hur den nya webbplatsen hanterar sekretess. Om du besöker en webbplats som är kopplad till vår webbplats ska du läsa deras integritetspolicy innan du lämnar några identifierbara kunduppgifter.

 

Ändrad praxis

Integritetspolicyn kan ändras då och då. Alla ändringar kungörs här. Om vi gör stora ändringar i vår sekretesspraxis för att kunna förmedla fler uppgifter om dig eller för att tillåta vidarebefordring av dina uppgifter till fler typer av parter än vi tidigare har uppgett kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att informera dig om dessa ändringar på förhand. Därefter har du rimlig tid på dig att kontakta oss om du inte vill att dina uppgifter ska användas för direkt marknadsföring eller inte vill att de ska vidarebefordras till tredje part för direkt marknadsföring.

 

Juridiskt meddelande

Det finns en länk till det juridiska meddelandet längst ned på alla sidor på www.harley-davidson.com och www.buell.com

 

Back to Top

    

© 2001–2014 H-D. Med ensamrätt.