Nowy Harley® tańszy niż myślisz

NIEKTÓRZY CODZIENNIE
PŁACĄ ZA KUBEK kawy,
ABY SIĘ POBUDZIĆ.

NIE BĄDŹ CZĘŚCIĄ TEJ SZAREJ CODZIENNOŚCI...

ZNAJDŹ WŁASNĄ DROGĘ

 

Spójrz na świat z wysokości siodła motocykla Harley®.

Teraz możesz to zrobić dużo taniej niż myślisz.

 

NOWY HARLEY-DAVIDSON STREET® 750 JUŻ OD 29 900 PLN BRUTTO*

 

Skorzystaj z bezpłatnej jazdy próbnej, a kiedy opadnie poziom adrenaliny

możemy podyskutować o naszej ofercie finansowania Harley-Davidson Finance**.

 

* Sugerowana cena detaliczna brutto modelu w kolorze Vivid Black po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Została obliczone wg. średniego kursu NBP dla waluty euro i jest aktualna na dzień 03.08.2016.

2016_Street750

PROPOZYCJE FINANSOWANIA

 

DOSTĘPNY W KREDYCIE JUŻ OD:

 

348,40 PLN miesięcznie


dostępny również w leasingu od:

 

215,48 PLN miesięcznie

 

 

 

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZEGO DEALERA

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem

KREDYT

 

Rata 348,40 zł jest możliwa do uzyskania dla kredytu na zakup nowego Motocykla Harley-Davidson Street® 750 w cenie 30 085,31 zł, obliczonej wg średniego kursu w NBP 1EUR=4,36 zł ogłoszonego w dniu 25.07.2016 r., z wpłatą własną 9 025,59 zł, na czas obowiązywania umowy 77 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 7,40% w skali roku.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) = 8,07%


Reprezentatywny przykład: Kredyt na zakup nowego Motocykla w cenie 60 000 zł, z wpłatą własną 15 000 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji na Bank praw do przyznanych roszczeń odszkodowawczych z polisy AC oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)=8,68%, czas obowiązywania umowy 73 miesiące, oprocentowanie stałe 7,49% w skali roku, całkowity koszt kredytu 12 665,06 zł (w tym prowizja za udzielenie kredytu 1 125 zł, odsetki 11 540,06 zł), całkowita kwota kredytu 45 000 zł, całkowita kwota do zapłaty 57 665,06 zł, wysokość raty miesięcznej 789,93 zł. Wyliczenie w oparciu o dane na dzień 27.07.2016 r.

Powyższe kalkulacje dotyczą kredytu udzielanego osobie fizycznej, zawierającej umowę w celach niezwiązanych z jej dzielnością gospodarczą. Kredyt jest proponowany wraz z kartą kredytową.

Kredyt na zakup motocykla Harley-Davidson® może być także udzielony podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na warunkach przewidzianych w umowie o kredyt.

Udzielenie kredytu uzależniona jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta przez Bank.


LEASING

Miesięczna opłata leasingowa netto: 215,48 zł

Kalkulację sporządzono dla motocykla w cenie netto 24 459,60 zł, wg średniego kursu NBP z dnia 25.07.2016, 1EUR = 4,36 zł, w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 1M w wysokości 1,65% z dnia 13-07-2016 r. Wpłata wstępna 40%, okres leasingu 36 miesięcy, wykup 35%. Łączna suma opłat 106,72%.

Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jest adresowana wyłącznie do przedsiębiorców. Przyznanie finansowania jest uzależnione od wyniku badania zdolności kredytowej ubiegającego się o finansowanie.

 

 

Pełne informacje nt. pojazdu, warunków jego zakupu i oferty finansowania, w tym aktualnej ceny, uzyskasz u autoryzowanego dealera Harley-Davidson.

**Harley-Davidson Finance jest nazwą handlową pod którą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadzorowany przez KNF, oferuje swoje usługi zgodnie z umową licencyjną z Harley-Davidson Financial Services International.

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.