Zamknij okno Drukuj

 

informacje prawne

Wszystkie teksty, grafika oraz pozostała zawartość niniejszej strony internetowej (dalej zwanej "Strona"), o ile nie zaznaczono inaczej, stanowi własność H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na kopiowanie, drukowanie i wykorzystywanie zawartości tej Strony wyłącznie dla użytku prywatnego, z zastrzeżeniem, że: (1) zawartość niniejszej Strony będzie wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych; (2) żaden tekst, grafika ani też inne zawartość Strony nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowana; oraz (3) grafika znajdująca się na niniejszej Stronie nie może być wykorzystywana, kopiowana lub rozpowszechniania oddzielnie, bez towarzyszącego jej tekstu. Żaden z zawartych tu zapisów nie został skonstruowany w celu nadania, przez implikację, regułę zaprzeczającą prawdziwości oświadczenia lub też w żaden inny sposób jakiejkolwiek licencji ani też innej formy przyznania praw do wykorzystania jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków handlowych lub też innej własności intelektualnej H-D U.S.A. ani jakiejkolwiek strony trzeciej, o ile nie zaznaczono tego wyraźnie w niniejszym dokumencie.
NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ LINKI ORAZ MOŻE BYĆ DOSTĘPNA POPRZEZ LINKI NA STRONACH WWW DEALERÓW HARLEY-DAVIDSON. DEALERZY HARLEY-DAVIDSON SĄ NIEZALEŻNYMI KONTRAHENTAMI I NIE SĄ AGENTAMI HARLEY-DAVIDSON. HARLEY-DAVIDSON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ, DZIAŁANIE LUB TEŻ FUNKCJONOWANIE STRON WWW DEALERÓW HARLEY-DAVIDSON ANI TEŻ INNYCH STRON, DO KTÓRYCH NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ LINKI LUB TEŻ TAKICH, NA KTÓRYCH ZOSTAŁA ZALINKOWANA.
3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram oraz Windtex są znakami handlowymi należacymi do swoich właścicieli. Odniesienie do jakiegokolwiek produktu, procesu, publikacji, usługi lub tez oferty jakiejkolwiek strony trzeciej poprzez podanie nazwy handlowej, znaku handlowego, producenta, nie musi stanowić ani sugerować udzielenia poparcia lub rekomendacji takiego produktu, procesu, publikacji, usługi lub oferty przez Harley-Davidson.
W wypadku przesłania przez użytkownika Strony jakichkolwiek uwag lub też danych, takich jak pomysły, komentarze, sugestie lub tez pytania dotyczące produkty lub usługi Harley-Davidson lub też zawartość niniejszej Strony, takie informacje będą uważane za niepoufne, a Harley-Davidson nie będzie miał w stosunku do takich informacji żadnego rodzaju zobowiązań i będzie miał prawo kopiowana, wykorzystywania ujawniania i rozpowszechniania takich informacji osobom trzecim bez żadnych ograniczeń wedle własnego uznania. Co więcej, Harley-Davidson może wedle własnego uznania wykorzystywać jakiekolwiek pomysły, koncepcje, know-how oraz techniki zawarte w takich informacjach dla jakichkolwiek celów, włączając w to, choć nie ograniczając tych działań do rozwoju, produkcji oraz marketingu produktów zawartych w takich pomysłach, koncepcjach, know-how oraz technikach.
Niniejsza Strona jest dostępna dla użytkowników z wielu krajów i może zawierać odniesienia lub też odsyłacze do produktów, programów i usług Harley-Davidson, które się niedostępne lub też zakazane w Twoim kraju. Obecność takich odnośników nie oznacza, że Harley-Davidson ma zamiar udostępnienia takich produktów, programów lub usług w Twoim kraju ani też takie produkty mogą być zgodzie z prawem wykorzystywane w Twoim kraju. Harley-Davidson zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji modeli, części lub też akcesoriów oraz innych przedmiotów bez uprzedniego zawiadomienia oraz do zmiany specyfikacji w każdym czasie bez jakichkolwiek zobowiązań. Pojazdy, części, akcesoria oraz inne przedmioty przedstawione na niniejszej Stronie, a także te skonstruowane według zamieszonych tu specyfikacji są przeznaczone do sprzedaży wyłącznie na terenie U.S.A.
SPECYFIKACJE POJAZDÓW ORAZ AKCESORIÓW MOGĄ SIĘ RÓZNIĆ W POSZCZEGÓLNYCH KAJACH W ZALEŻNOŚCI OD PRAWA LOKALNEGO, A NIEKTÓRE MODELE ORAZ AKCESORIA NIE SĄ DOSTĘPNE W PEWNYCH KRAJACH. PROSIMY WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE WIELE KRAJÓW POSIADA ZAKAZ IMPORTU, REJESTRACJI I/LUB UŻYWANIA POJAZDÓW ORAZ AKCESORIÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY SKONSTRUOWANE W ZGODZIE ZE SPECYFIKACJAMI OBOWIĄZUJACYMI W DANYM KRAJU. ZAPYTAJ SWOJEGO LOKALNEGO AUTORYZOWANEGO DEALERA HARLEY-DAVIDSON O SZCZEGÓŁY ZASTOSOWANIA JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI, AKCESORIÓW LUB MODELI WYMIENIONYCH LUB TEŻ ZAPREZENTOWANYCH NA TEJ STRONIE.
Dostęp do tej Strony jest monitorowany. Strony, z których nastąpiło przeniesieniem, maszyny generujące zapytanie o stronę oraz godzina zapytania są zapisywane dla celów statystycznych oraz bezpieczeństwa. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na taki monitoring. Strona może od czasu do czasu nie być dostępna z powodu awarii mechanicznych, telekomunikacyjnych, programowych, sprzętowych oraz awarii dostawców, będących osobami trzecimi. Harley-Davidson nie jest w stanie przewidzieć ani kontrolować tego, kiedy taka awaria może mieć miejsce jak i czasu jej trwania.
Powzięto rozsądne środki w celu zapewnienia dokładności oraz spójności informacji oraz materiałów opublikowanych przez Harley-Davidosn na tej Stronie, jednakże Harley-Davidson nie ponosi odpowiedzialności za błędy druku, nieaktualne informacje, nieścisłości techniczne lub cenowe, błędy typograficzne i inne błędy, które mogą się pojawić ja tek stronie, stronie dealera Harley-Davidson, lub jakiejkolwiek innej stronie. Informacje i związane z nimi materiały mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza Strona oraz wszystkie opublikowane na niej informacje i związane z nimi materiały są udostępnione w takim stanie, w "jakim są" i mogą zawierać wady. Harley-Davidson nie składa żadnego rodzaju oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w stosunku do kompletności, poprawności, aktualności lub też stosowności lub też stabilności, funkcjonalności, dostępności ani działania niniejszej Strony ani też jakichkolwiek materiałów, które ta strona zawiera. Korzystając ze Strony Użytkownik zakłada, że istnieje ryzyko, że informacje oraz materiały opublikowane na tej stronie mogą być niekompletne, nieścisłe, nieaktualne lub też mogą nie spełniać jego oczekiwań i wymagań. HARLEY-DAVIDSON W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŻNYCH ORAZ DOMYŚLNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ JAKICHKOLWIEK OGRANICZEŃ WSZELKIE GWARANCJE LUB TEŻ ZDATNOŚĆ DO SPRZEDAŻY, FAKT NADAWANIA SIĘ DO SZCZEGÓLNEGO CELU ORAZ NIENARUSZENIE PRAWA W STOSUNKU DO NINIJESZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH INFORMACJI, GRAFIKI ORAZ MATERIAŁÓW NA NIEJ OPUBLIKOWANYCH.

Do Góry
 © 2001- 2014 H-D. Wszystkie prawa zastrzeżone.