Zamknij okno Drukuj

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje o polityce prywatności – Harley-Davidson

– 1 czerwca 2014 r.

 

Witaj w Harley-Davidson

Zaufanie i lojalność klientów są najcenniejszymi dobrami w firmie Harley-Davidson. Ochrona i prawidłowe wykorzystywanie powierzonych nam danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Dane osobowe pomagają nam spersonalizować komunikację i ulepszać doświadczenia związane z naszą firmą. W niniejszym dokumencie zawarto następujące wyjaśnienia: jakie dane osobowe zbieramy, kiedy możemy je zbierać, jak możemy je wykorzystywać i ujawniać oraz jak możesz wpływać na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z niniejszej witryny internetowej i wysyłając za jej pomocą dane osobowe, użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym dokumencie dotyczącym Polityki prywatności.

 

Zobowiązanie firmy Harley-Davidson do ochrony danych osobowych użytkownika

Jakim podmiotem jest firma Harley-Davidson?

Dla potrzeb niniejszego dokumentu termin „Harley-Davidson” oznacza firmę Harley-Davidson, Inc. oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone na całym świecie (oprócz Harley-Davidson Financial Services, Inc. oraz jej podmiotów zależnych). Termin Harley-Davidson obejmuje również Harley-Davidson Motor Company i Harley-Davidson Dealer Systems. Lista odpowiednich podmiotów Harley-Davidson znajduje się w części „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”


Harley-Davidson Financial Services ma własne zasady i dokumenty dotyczące Polityki prywatności, w tym procesów wyrażania zgody i jej odmowy. Niniejszy dokument nie ma zastosowania w ich przypadku. Przejrzyj: Informacje o Polityce prywatności HDFS, aby dowiedzieć się więcej o jej zasadach.


Dealerzy Harley-Davidson działają niezależnie od Harley-Davidson. Niniejszy dokument również nie ma zastosowania w ich przypadku. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności punktu dealerskiego, należy skontaktować się z nim bezpośrednio lub odwiedzić jego witrynę internetową.


Jakiego rodzaju informacje zbiera Harley-Davidson i kiedy?
Możemy zbierać dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub sklep, składa zamówienie za pośrednictwem Internetu, kontaktuje się z nami telefonicznie, dokonuje zakupu w sklepie, zapisuje dane na naszej witrynie internetowej, kontaktuje się z nami w celu uzyskania odpowiedzi lub uczestniczy w konkursie, promocji lub ankiecie. Dane osobowe są niezbędne, abyśmy mogli zaoferować żądany produkt lub żądaną usługę. Dla potrzeb niniejszegodokumentu termin „Dane osobowe” oznacza, między innymi, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer karty kredytowej, płeć, datę urodzin lub osobiste zainteresowania. Przechowujemy dane o zainteresowaniu produktami i zakupach dokonanymi za pośrednictwem Internetu, telefonicznie lub w sklepie. O ile lokalne prawo tego nie zabrania, zebrane dane mogą łączyć się z danymi od naszych partnerów marketingowych lub innych, niepowiązanych firm.
 

W jaki sposób Harley-Davidson wykorzystuje zebrane dane osobowe?

Danych osobowych możemy użyć do następujących celów:

 • Aby zindywidualizować komunikację i poprawić jakość obsługi podczas kontaktu z Harley-Davidson
 • Aby jak najlepiej dostosować oraz poszerzyć ofertę produktów, usług i motocykli Harley-Davidson
 • Aby przetwarzać i realizować zamówienia wymagające wysyłania wiadomości e-mail o stanie zamówienia i wysyłki
 • Aby komunikować się za pomocą wiadomości e-mail, przesyłek pocztowych, telefonu (w tym automatyczne lub nagrane wcześniej komunikaty), wiadomości tekstowych lub innych środków w celu przekazywania informacji o produktach, usługach, konkursach i promocjach, o ile użytkownik wyraził na to zgodę
 • Aby przeprowadzać konkursy i promocje oraz odpowiadać na zapytania
 • Aby dowiedzieć się więcej o osobistych preferencjach związanych z motocyklami i produktami
 • Aby lepiej zarządzać witryną internetową, organizowanymi wydarzeniami, obsługą, produktami i usługami oraz je ulepszać
 • Aby przesyłać aktualizacje dotyczące programów członkowskich, korzyści i usług oraz polepszać obsługę uczestników tych programów
 • Aby uwierzytelniać użytkowników
 • Aby prowadzić badania rynkowe i demograficzne
 • Aby ustanowić nasze prawa i umożliwić ich dochodzenie lub bronić się przed roszczeniami, lub w razie konieczności badać nielegalne działania oraz nadużycia i zapobiegać im oraz reagować na nie, lub zapewnić bezpieczeństwo, chronić prawa i własność użytkownika, naszej firmy lub strony trzeciej

Użytkownik decyduje, czy chce otrzymywać informacje lub telefony marketingowe. Instrukcje dotyczące możliwości wyboru są podane w części „Jak wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze promocyjnym lub z nich zrezygnować?”.

 

W jaki sposób Harley-Davidson używa plików cookie i innych technologii śledzenia?

Harley-Davidson i inne firmy używają w witrynach internetowych technologii śledzenia (w tym plików cookie i znaczników pikselowych) w celu wysyłania dopasowanych reklam w imieniu naszym i innych reklamodawców w Internecie. Harley-Davidson i inne firmy mogą zbierać informacje o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej i innych witrynach oraz informacje o działaniach użytkownika w kontekście naszych reklam i innych ofert promocyjnych w celu określenia, które reklamy będą wyświetlane w witrynach internetowych i w aplikacjach.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie,kliknij [tutaj].

 

Czy Harley-Davidson udostępnia zebrane dane osobowe?

Możemy udostępniać zebrane dane osobowe oddziałom Harley-Davidson na całym świecie, w tym Harley-Davidson Inc., H-D U.S.A. LLC, Harley-Davidson Motor Company Group LLC, Harley-Davidson Motor Company Inc., Harley-Davidson Motor Company Operations Inc. i Harley-Davidson Dealer Systems Inc., wszystkie z siedzibą w USA, w celu uzyskaniu pomocy w dopasowaniu oferty produktów lub usług dla użytkownika oraz przetwarzania jego zamówień internetowych i innych zapytań. Zbieramy również dane od i udostępniamy je naszym niezależnym dealerom i Harley-Davidson Financial Services. Możemy również udostępniać dane osobowe firmom niepowiązanym, które oferują usługi w naszym imieniu. Podejmujemy odpowiednie kroki prawne, aby zagwarantować, że firmy otrzymujące od nas dane osobowe wykorzystywały je z zachowaniem poufności i tylko w określony przez nas sposób.

 

Możemy również udostępniać dane osobowe firmom niepowiązanym, które reklamują produkty i usługi Harley-Davidson lub obsługują zobowiązania płatnicze użytkownika związane z produktami i usługami Harley-Davidson. Wyżej wymienione firmy mają własne zasady i dokumenty dotyczące Polityki prywatności.

 

W razie sprzedaży firmy lub jej aktywów, połączenia spółek, zmiany właściciela lub mało prawdopodobnym przypadku ogłoszenia upadłości możemy przekazać dane osobowe innym firmom w ramach wspomnianych transakcji.

 

Istnieją przypadki, gdy jesteśmy zobowiązani prawnie do ujawnienia danych osobowych w celu odpowiedzi na wezwania, nakazy sądu lub inne nakazy prawne, na żądania współpracy od przedstawicieli organów ścigania lub innych agencji rządowych, w celu ustanowienia lub egzekwowania naszych praw lub obrony przed roszczeniami, lub, gdy uważamy za konieczne zbadać, podejrzewane naruszenie warunków ogólnych naszej witryny internetowej, nielegalne działania i nadużycia lub zapobiegać im albo reagować na nie lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony praw i własności użytkownika, naszej firmy bądź strony trzeciej.

 

Wymienione powyżej firmy mogą powstać w innych krajach, które nie oferują tego samego poziomu ochrony danych. Wysyłając dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie ich w przypadku zaistnienia okoliczności wspomnianych powyżej. Gdzie to tylko możliwe, Harley-Davidson uzyskuje umowne gwarancje w celu ochrony danych osobowych.

 

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych lub je zmodyfikować?

Dane osobowe można przeglądać i modyfikować za pomocą naszych witryn internetowych (np. harley-davidson.com). Aby uzyskać dostęp do danych osobowych na witrynie Harley-Davidson, należy zalogować się na konto za pomocą adresu e-mail i hasła. W profilu użytkownika będzie można dokonać żądanych zmian.

 

Można również zwrócić się bezpośrednio do nas z prośbą o udostępnienie danych osobowych, ich korektę lub aktualizację oraz, w granicach obowiązującego prawa, zabronić ich wykorzystywania. Aby się z nami skontaktować, patrz część „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”.

 

Jak określić preferencje związane z otrzymywaniem ofert promocyjnych?

Harley-Davidson kontaktuje się z użytkownikiem tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę. Podczas zbierania danych osobowych, zgodnie z lokalnymi prawem, oferujemy użytkownikowi możliwość wyboru, czy chce otrzymywać oferty promocyjne. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać informacji promocyjnych, takich jak informacje o ofertach specjalnych i wydarzeniach marketingowych, może postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 

Jak wyrazić zgodę na otrzymywanie lub zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych?

Jeśli użytkownik zmieni zdanie i zechce zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych Harley-Davidson, może użyć funkcji anulowania subskrypcji w otrzymanej promocyjnej wiadomości e-mail lub zalogować się do konta profilu internetowego, aby zmienić odpowiednie ustawienia. Może również skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail z zespołem ds. obsługi klienta, jak opisano w części „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”.

Właściciele motocykli nie mogą zrezygnować z otrzymywania informacji na temat gwarancji lub przypomnień serwisowych. Należy pamiętać, że po dokonaniu transakcji z naszą firmą (np. odnowienie członkostwa HOG bądź Museum lub zakup produktu za pośrednictwem Internetu), będziemy wysyłać potwierdzenia zmiany stanu zamówienia i wysyłki w wiadomościach e-mail. W razie pytań lub informacji dotyczących zamówień, możemy również kontaktować się drogą telefoniczną, elektroniczną bądź pocztową.

Możliwość rezygnacji z ofert promocyjnych zależy od danej firmy. Zrezygnowanie z otrzymywania ofert jednej firmy nie oznacza automatycznej rezygnacji z otrzymywania powiązanych ofert innych firm. Przykładowo rezygnacja z ofert Harley-Davidson Motor Company nie oznacza rezygnacji z ofert Harley-Davidson Financial Services.

W razie otrzymania prośby o niewysyłanie ofert promocyjnych taka wiadomość zostanie odpowiednio oznaczona w naszej bazie danych, a my podejmiemy odpowiednie kroki w celu jej uhonorowania.

 

Czy rezygnacja z ofert ma wpływ na relacje z dealerami Harley-Davidson?

Dealerzy Harley-Davidson to podmioty niezależne. Niniejszy dokument nie ma zastosowania w ich przypadku. Aby zrezygnować z otrzymywania ofert od dealera Harley-Davidson, należy skontaktować się bezpośrednio z dealerem.

 

Jak Harley-Davidson chroni dane osobowe dzieci?

Harley-Davidson dba o dane osobowe i bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania przez nie z Internetu. Nigdy świadomie nie prosimy osób poniżej dozwolonego prawem wieku o udostępnienie nam danych osobowych bez możliwej do weryfikacji zgody opiekunów. Nasze witryny internetowe są adresowane do odbiorcy ogólnego i nie są przeznaczone dla dzieci.

 

Skąd wiadomo, że dane osobowe są bezpieczne?

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Harley-Davidson zapewnia fizyczne, elektroniczne, umowne, proceduralne i nadzorcze środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę poufności, integralności, bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych.

 

Do ochrony przesyłanych do nas danych używamy technologii SSL (Secure Sockets Layer). Stosujemy również procedury uwierzytelniania użytkowników i inne technologie zapobiegawcze w celu ochrony danych. Dostęp do danych osobowych mają tylko autoryzowani pracownicy Harley-Davidson, którzy uzyskują dostęp do nich wyłącznie na potrzeby wykonywania swojej pracy oraz inne firmy, które są zobligowane do bezpiecznego przechowywania danych osobowych z zachowaniem poufności. Należy jednak zauważyć, że żadna technologia wysyłania lub przechowywania danych nie gwarantuje 100% bezpieczeństwa. Z tego powodu, chociaż staramy się chronić otrzymane dane osobowe, nie możemy całkowicie zagwarantować ich bezpieczeństwa.

 

Czy łącza do innych witryn internetowych są bezpieczne?

Dla wygody użytkownika nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do witryn innych firm, np. autoryzowanych dealerów Harley-Davidson, których polityka prywatności może różnić się od naszej. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub zasady korzystania z tych stron. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności w witrynach odwiedzanych za pośrednictwem łączy zamieszczonych w naszej witrynie.

 

Czy Harley-Davidson informuje o zmianach Polityki prywatności?

Działalność Harley-Davidson lub zewnętrzne warunki prowadzenia działalności mogą ulec zmianie i, aby odzwierciedlić te zmiany, możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. W razie zmiany działalności lub innych okoliczności, o których zgodnie z prawem należy powiadomić, udostępnimy nową wersję Polityki prywatności w naszej witrynie internetowej.

 

Gdzie należy kierować pytania dotyczące Polityki prywatności?

Pytania lub zagadnienia dotyczące naszej Polityki prywatności i jej zastosowania należy kierować drogą elektroniczną na adres podany poniżej w części „Jak skontaktować się z Harley-Davidson?”. Po otrzymaniu pytania odpowiemy na nie w rozsądnym czasie.

 

Informacje dodatkowe

Nigdy świadomie nie prosimy osób poniżej dozwolonego prawem wieku o udostępnienie nam danych osobowych bez możliwej do weryfikacji zgody opiekunów. Nasze witryny internetowe są adresowane do odbiorcy ogólnego i nie są przeznaczone dla dzieci.

 

Jak skontaktować się z Harley-Davidson?

Aby zrezygnować z otrzymywania ofert promocyjnych, oraz aby uzyskać dostęp do danych osobowych bądź je zaktualizować, należy skontaktować się z Harley-Davidson, wysyłając wiadomość e-mail. Uzyskanie odpowiedzi może trwać do 10 dni, a w tym okresie mogą być wysyłane kolejne oferty od Harley-Davidson.

 

Email

To Harley-Davidson Europe Ltd (the data controller)

DataPrivacy@Harley-Davidson.com

 

DO GÓRY

 

© 2001- 2014 H-D. Wszystkie prawa zastrzeżone.