Veihjelp

Harley | ASSIST™ (PROVIDED BY ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE)

 

Hvis du har kjøpt en sykkel registrert etter 01.02.2017 og trenger veihjelp, Homestart eller berging på grunn av mekanisk eller elektrisk svikt kan våre veihjelp-spesialister hjelpe deg tilbake på veien, enten ved å reparere sykkelen på stedet eller organisere en Onward Travel* (veien videre) assistanse pakke.  

 

Denne forsikringsdekningen gjelder alle nye Harley-Davidson-motorsykler det første leveåret.

 

Denne forsikringen dekker hovedsaklig:

  • Veihjelp
  • Home Start
  • Henting og videresending
  • Onward Travel*
  • Overnatting**
  • Hjemsendelse av motorsykkel^

     
Ring +47 815 56 237 for hjelp

 

*Onward Travel omfatter bidrag til utgiftene til reisen videre til din destinasjon.

 

**Bidrag til overnatting hvis sykkelen ikke kan repareres tidsnok for viderereise

 

^Hjemsendelse av sykkelen til hjemlandet ditt hvis sammenbrudd skjer i utlandet og sykkelen ikke kan repareres i tide for hjemreisen.