16-hd-electra-glide-ultra-limited-wallpaper-1
WINDOWS 1024 X 768
Høyreklikk på bildet. Velg "Sett som bakgrunn" fra menyen.


MAC 1024 X 768
  1. Dra bildet til skrivebordet.
  2. Velg "Skrivebord" i System-menyen.
  3. Velg "Velg mappe" i listen.
  4. Velg skrivebordsmappen og velg ditt bilde.

© 2001-2016 H-D. All rights reserved.