Lukk Vindu Print

 

Juridiske vilkår

All tekst, grafikk og annet innhold som gjengis på disse Internettsidene ("nettstedet"), tilhører, dersom ingenting annet er angitt, H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Alle rettigheter forbeholdt.

 

Du kan se på, kopiere, skrive ut og bruke innholdet på dette nettstedet bare til personlig bruk og under forutsetning av at: (1) Innholdet på dette nettstedet skal bare brukes til informasjons- og ikke-kommersielle formål. (2) Ingen tekst, grafikk eller annet innhold som finnes på dette nettstedet, skal endres på noen måte. (3) Ingen grafikk som finnes på dette nettstedet, skal brukes, kopieres eller distribueres separat fra den tilhørende teksten. Ingenting som står her, skal forstås en som overdragelse, verken underforstått, gjennom innsigelsesavskjæring eller på annen måte, av noen lisens eller annen rettighet til å bruke noen patenter, opphavsretter, varemerker eller andre åndsverk som tilhører H-D U.S.A. eller en tredjepart, med mindre dette er uttrykkelig angitt her.

 

DETTE NETTSTEDET KAN INNEHOLDE LENKER TIL ELLER NÅS VIA LENKER PÅ NETTSTEDENE TIL FORHANDLERE AV HARLEY-DAVIDSON. DISSE FORHANDLERNE ER UAVHENGIGE VIRKSOMHETER OG ER IKKE AGENTER FOR HARLEY-DAVIDSON. HARLEY-DAVIDSON HAR IKKE ANSVAR FOR INNHOLDET, TILGJENGELIGHETEN, VIRKSOMHETEN ELLER YTELSEN PÅ NETTSTEDENE TIL HARLEY-DAVIDSONS FORHANDLERE ELLER NOEN ANDRE NETTSTEDER SOM DETTE NETTSTEDET KAN HA LENKER TIL, ELLER SOM DETTE NETTSTEDET KAN NÅS FRA.

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram og Windtex er alle varemerker for sine respektive eiere. Henvisninger til produkter, prosesser, publikasjoner, tjenester eller tilbud fra tredjepart med handelsnavn, varemerke, produsent eller annet utgjør eller innebærer ikke nødvendigvis støtte eller en anbefaling fra Harley-Davidson.

 

Når brukere av dette nettstedet sender tilbakemeldinger eller data i form av ideer, kommentarer, forslag eller spørsmål vedrørende produkter eller tjenester fra Harley-Davidson eller innholdet på dette nettstedet, skal denne informasjonen betraktes som ikke-konfidensiell. Harley-Davidson skal ikke ha noen plikt av noe slag med hensyn til slik informasjon og skal stå fritt til å gjengi, bruke, frigi og distribuere informasjonen til andre uten begrensninger. Harley-Davidson skal videre stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how og teknikker omhandlet av slik informasjon til ethvert formål, herunder men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved bruk av slike ideer, konsepter, know-how eller teknikker.

Dette er et internasjonalt nettsted for brukere i mange land og kan inneholde henvisninger eller kryssreferanser til produkter, programmer og tjenester fra Harley-Davidson som ikke er tilgjengelige eller er forbudt i ditt land. Slike henvisninger betyr ikke at Harley-Davidson har til hensikt å gjøre slike produkter, programmer eller tjenester tilgjengelige i ditt land, eller at det er lovlig å bruke produktene i ditt land. Harley-Davidson forbeholder seg retten til uten forutgående varsel å slutte å føre modeller, deler og utstyr og andre varer og til når som helst å endre spesifikasjonene uten å pådra seg noen plikter. Kjøretøyer, deler og utstyr og andre varer som er avbildet på dette nettstedet, eller som er bygget etter spesifikasjonene som er oppført her, selges bare i USA.

 

SPESIFIKASJONER FOR KJØRETØYER OG UTSTYR KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND AVHENGIG AV LOKAL LOVGIVNING, OG ENKELTE MODELLER OG UTSTYR ER IKKE TILGJENGELIG I ALLE LAND. VENNLIGST MERK AT MANGE LAND HAR FORBUD MOT IMPORT, REGISTRERING OG/ELLER BRUK AV KJØRETØYER OG UTSTYR SOM IKKE ER BYGGET ETTER LANDETS SPESIFIKASJONER. DU MÅ BE DIN LOKALE AUTORISERTE FORHANDLER AV HARLEY-DAVIDSON OM INFORMASJON OM BRUKEN AV DELER, UTSTYR OG MODELLER SOM ER OPPFØRT ELLER VIST PÅ DETTE NETTSTEDET.

 

Tilgangen til dette nettstedet er overvåket. Forespørsler om Internettadressen, maskinen som forespørselen kommer fra, og tidspunktet for forespørselen blir loggført for tilgangsstatistikk og sikkerhetsformål. Når du bruker dette nettstedet, samtykker du i slik overvåkning. Dette nettstedet kan være utilgjengelig fra tid til annen som følge av mekaniske feil eller feil ved telekommunikasjon, programvare eller maskinvare og feil hos tredjepartsleverandør. Harley-Davidson kan ikke forutse eller kontrollere når slik driftsstans kan oppstå, og kan ikke kontrollere varigheten av driftsstansen.

 

BACK TO TOP

 

© 2001-2014 H-D. Alle rettigheter forbeholdt.