Front of DealershipVår målsetting står i fokus i alt vi gjør hos Harley-Davidson:

Vi kjører med Kundene våre og bruker denne dype forbindelsen i alle markeder vi betjener til å skape overlegen verdi for våre aksjonærer.

Bli en forhandler

Det er vår familie av Harley-Davidson® forhandlere som til syvende og sist virkeliggjør kundenes drømmer. Forhandlerne er voktere av vår kultur og hjertet i en unik kundebase bestående av menn, kvinner og familier med en felles kjærlighet … Harley-Davidson® motorsykler.Hva kreves for å bli en Harley-Davidson forhandler? Du må oppfylle nødvendige finansielle krav, ha administrativ erfaring, erfaring fra forretningsdrift og ha god kunnskap om motorsykkelsport. Langt viktigere er det imidlertid at du deler vår lidenskap. Du må være en villig og entusiastisk deltaker både innen sporten og livsstilen, og du må forstå kundenes kjærlighet til, og lojalitet overfor, våre unike produkter.
Vi har langsiktige forpliktelser ovenfor våre kunder, og vi forventer det samme fra deg. Som du vil se, vil vi støtte deg hele veien. Det blir en opplevelsesrik tur!