Venster sluiten

JURIDISCHE KENNISGEVING

Alle tekstuele, grafische en andere inhoud op deze World Wide Web site ("Website") is, tenzij anderszins aangegeven, de eigendom van H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Alle rechten voorbehouden.

 

Je mag de inhoud op deze Website bekijken, kopiëren, printen en gebruiken voor persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat: (1) de inhoud op deze Website alleen wordt gebruikt voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (2) geen enkele tekst, grafische voorstellingen of andere inhoud op deze Website op enige wijze wordt gewijzigd; en (3) geen enkele grafische voorstellingen op deze Website wordt gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd afzonderlijk van de bijbehorende tekst. Niets van deze inhoud zal worden opgevat als het toekennen door implicatie, uitsluiting of anderzijds van een vergunning of een recht tot het gebruik van een octrooi, copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendom van H-D U.S.A. of enige andere derde partij, tenzij uitzonderlijk hier uitgedrukt.

 

DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN HARLEY-DAVIDSON DEALERS BEVATTEN OF GEOPEND WORDEN VIA DEZE WEBSITES. HARLEY-DAVIDSON DEALERS ZIJN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN EN ZIJN GEEN AGENTEN VAN HARLEY-DAVIDSON. HARLEY-DAVIDSON DRAAGT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD, BESCHIKBAARHEID, WERKING OF PRESTATIES VAN DE WEBSITES VAN HARLEY-DAVIDSON DEALERS, OF ENIGE ANDERE WEBSITES, DIE ZIJN GEKOPPELD AAN DEZE WEBSITE OF VIA WELKE DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEOPEND.

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram and Windtex zijn trade marks van hun respectievelijke eigenaars. Verwijzing naar een product, proces, publicatie, service of aanbod van enige derde partij door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert niet noodzakelijkerwijze de goedkeuring of aanbeveling hiervan door Harley-Davidson.

 

Indien een gebruiker van deze Website een reactie of gegevens, zoals ideeën, opmerkingen, suggesties of vragen over een Harley-Davidson product of service of de inhoud van deze Website opstuurt, dan wordt deze informatie beschouwd als niet-vertrouwelijk, en heeft Harley-Davidson geen enkele verplichting ten opzichte van deze informatie. Tevens staat het Harley-Davidson volledig vrij om deze informatie zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, te onthullen en te verspreiden aan anderen, en om ideeën, concepten, kennis of technieken die deze informatie bevat voor welke doeleinden dan ook te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en marketen van producten die deze ideeën, concepten, kennis of technieken incorporeren.

 

Deze Website is internationaal toegankelijk voor gebruikers en kan verwijzingen of onderlinge verwijzingen naar Harley-Davidson producten, programma's en services bevatten die niet verkrijgbaar zijn of die in jouw land verboden zijn. Deze verwijzingen impliceren niet dat Harley-Davidson de intentie heeft deze producten, programma's of services in jouw land verkrijgbaar te maken of dat deze producten wettelijk gebruikt kunnen worden in jouw land. Harley-Davidson behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de productie van modellen, onderdelen, accessoires en andere stukken te staken of de specificaties te veranderen zonder dat daar enige verplichtingen uit voortvloeien. De voertuigen, onderdelen en accessoires, en andere stukken die op deze site worden afgebeeld of die worden gebouwd volgens de hier vermelde specificaties zijn alleen te koop in de Verenigde Staten.

 

SPECIFICATIES VAN VOERTUIGEN EN ACCESSOIRES KUNNEN VARIËREN VAN LAND TOT LAND, AFHANKELIJK VAN PLAATSELIJKE WETTEN, EN SOMMIGE MODELLEN EN ACCESSOIRES ZIJN NIET VERKRIJGBAAR IN BEPAALDE LANDEN. WE WIJZEN EROP DAT VEEL LANDEN DE INVOER, DE REGISTRATIE EN/OF HET GEBRUIK VAN VOERTUIGEN EN ACCESSOIRES DIE NIET VOLGENS DE SPECIFICATIES VAN HET LAND ZIJN GEBOUWD VERBIEDEN. VRAAG JE PLAATSELIJKE ERKENDE HARLEY-DAVIDSON DEALER MEER INFORMATIE OVER DE TOEPASSING VAN ONDERDELEN, ACCESSOIRES OF MODELLEN DIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERMELD OF AFGEBEELD.

 

De toegang tot deze Website wordt bijgehouden. De verzoekende URL's, de machine van waaruit het verzoek afkomstig is en de tijd van het verzoek worden opgeslagen voor statistische doeleinden en uit veiligheidsredenen. Het gebruik van deze Website betekent instemming met deze monitoring. Deze Website kan af en toe onbeschikbaar zijn als gevolg van mechanische defecten of gebreken bij de telecommunicatie, software, hardware of externe partijen. Harley-Davidson kan niet voorspellen of controleren wanneer dit soort storingen voorkomen en heeft evenmin invloed op de duur van zo'n storing.

 

Er worden redelijke inspanningen gedaan om de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie en aanverwante materialen die Harley-Davidson op deze Website levert te garanderen, maar Harley-Davidson is niet verantwoordelijk voor drukfouten, gedateerde informatie, onnauwkeurigheden in technische beschrijvingen of prijzen, of typografische of andere fouten die voorkomen op deze Website, de Websites van enige andere Harley-Davidson dealer of enig andere Website. Informatie en aanverwante materialen zijn zonder kennisgeving onderhevig aan verandering. Deze Website en alle informatie en aanverwante materialen hierop worden als zodanig verschaft. Harley-Davidson biedt geen enkele protest- of garantiegrond aangaande de volledigheid, nauwkeurigheid, courantheid of correctheid, of de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van deze Website of de informatie of het materiaal hierop. Door het gebruik van deze Website neem je het risico dat de informatie en het materiaal op deze Website onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd zijn, of niet beantwoorden aan jouw behoeften en vereisten.

 

HARLEY-DAVIDSON VERWERPT SPECIFIEK ALLE WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, EN NIET-SCHENDING MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE, GRAFISCHE VOORSTELLINGEN EN MATERIAAL OP DEZE WEBSITE.

 

IN GEEN ENKEL GEVAL IS HARLEY-DAVIDSON AANSPRAKELIJK VOOR ENIGERLEI SCHADE, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE, ZELFS AL IS HARLEY-DAVIDSON OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE.

 

TERUG NAAR BOVEN

 

© 2001-2014 H-D. Alle rechten voorbehouden.