TARVITSETKO KULJETUKSEN PYÖRÄLLESI?

MOOTTORIPYÖRIEN KULJETUS

 

Harley-Davidson Motor Company voi pyydettäessä toimittaa asiakkailleen asiakirjat, joita voidaan käyttää apuna asiakkaiden omistamien Harley-Davidson- ja Buell-moottoripyörien siirtämisessä maasta toiseen.

 

Tuonnissa tai viennissä tarvittavia asiakirjoja pyytävien asiakkaiden tulee ottaa yhteys Harley-Davidsonin jälleenmyyjään lisäohjeiden saamiseksi.

 

LÄHIN JÄLLEENMYYJÄ

 

Harley-Davidson Motor Companylta kyseisiä dokumentteja pyytävien asiakkaiden tulee näyttää moottoripyöränsä rekisteriote, josta ilmenee, että pyynnön esittäjä omistaa kyseisen moottoripyörän, ja että moottoripyörää ei ole merkitty hävitettäväksi, korjauskelvottomaksi, tieliikennekäyttöön soveltumattomaksi tai romutettavaksi.

 

Asiakkaiden tulee osoittaa todiste siitä, että ajoneuvon valmistenumero ja moottorin numero (lyhenne VIN) vastaavat alkuperäisiä.

 

Moottoripyörästä ei myöskään saa olla vireillä minkäänlaista takaisinvetoprosessia.

 

 

Harley-Davidson toimittaa asiakirjat, joista ilmenevät tuotteen turvallisuutta ja päästöjä koskevat tiedot, jotka olivat vaatimustenmukaisia tuotteen valmistusajankohtana.* Näitä asiakirjoja ovat muun muassa:

 

  • Vaatimustenmukaisuustodistus (koskee alun perin eurooppalaisten standardien mukaisiksi suunniteltuja moottoripyöriä tai vuoden 2004 ja sitä uudempia malleja).

  • Kokoonpanotodistus  (Moottoripyörä, jota ei alun perin rakennettu eurooppalaisten standardien mukaiseksi. Asiakirjasta käy ilmi, mitä turvallisuutta ja päästöjä koskevia vaatimuksia pyörä suunniteltiin valmistusajankohtana vastaamaan).

*Käsittelykulut veloitetaan. Lisätietoja saat Harley-Davidsonin jälleenmyyjältä.

 

Huomioithan, että emme voi taata, että pelkästään nämä asiakirjat riittävät täyttämään pyörän maahantuontia koskevat vaatimukset maassa, jonne pyörä halutaan siirtää. Koska määräykset eri puolilla maailmaa vaihtelevat, ja koska emme välttämättä tiedä kaikista moottoripyörään tehdyistä muutoksista, Harley-Davidson ei voi taata, että moottoripyörälle myönnetään maahantuonti- ja/tai rekisteröintilupa pelkästään edellä mainittujen asiakirjojen perusteella.