ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΣΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

Η Harley-Davidson Motor Company μπορεί να προσφέρει σε πελάτες που διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής, βοήθεια στην μεταφορά των μοτοσικλετών Harley-Davidson/Buell που διαθέτουν, από μια χώρα σε άλλη.

 

Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή / εξαγωγή οχημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Harley-Davidson.

 

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

 

Για να αιτηθούν υποστηρικτικά έγγραφα από την Harley-Davidson Motor Company, οι πελάτες πρέπει να προσκομίσουν την άδεια κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας, για να αποδείξουν ότι είναι κάτοχοι της μοτοσικλέτας και ότι η μοτοσικλέτα τους είναι ελεύθερη από κατεστραμμένα, μη επισκευαζόμενα, ακατάλληλα υλικά για χρήση στο δρόμο ή άλλα κατεστραμμένα υλικά που δεν έχουν δηλωθεί και μπορούν να αντικατασταθούν.

 

 

Οι πελάτες πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις, ότι ο αριθμός ταυτοποίησης VIN και το αριθμός ταυτοποίησης του κινητήρα (συνοπτικά αναφέρεται ως VIN) ταιριάζουν με τους αντίστοιχους αριθμούς που τοποθετήθηκαν στη μοτοσικλέτα από το εργοστάσιο (π.χ. δεν έχουν τροποποιηθεί).

 

Είναι απαραίτητο να μην υπάρχει αίτημα απόσυρσης της μοτοσικλέτας σε εκκρεμότητα.

 

Η Harley-Davidson θα προσκομίσει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τα επίπεδα ασφάλειας και ρύπων που αφορούν στη μοτοσικλέτα, όταν κατασκευάστηκε*. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 

  • Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (για μοτοσικλέτες που κατασκευάστηκαν με τις προδιαγραφές της Ευρώπης από το 2004 και μετά).

  • Δήλωση Διαμόρφωσης (για μοτοσικλέτες που δεν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Το έγγραφο αποδεικνύει πως διαμορφώθηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας και εκπομπής ρύπων της μοτοσικλέτας, για να είναι συμβατές με την ημερομηνία κατασκευής).

 

*Ισχύουν χρεώσεις επεξεργασίας. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Harley-Davidson για περισσότερες πληροφορίες.

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι εγγυημένη η επάρκεια μόνο αυτών των εγγράφων, για τις απαιτήσεις που μπορεί να έχει η εκάστοτε χώρα στην οποία θα εισαχθεί η μοτοσικλέτα.  Λόγω διαφορών στη νομοθεσία από χώρα σε χώρα και αγνώστων τροποποιήσεων που ενδέχεται να έχουν γίνει στη μοτοσικλέτα μετά από την κατασκευή της, η Harley-Davidson δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η εισαγωγή της μοτοσικλέτας θα εγκριθεί, μόνο με την προσκόμιση αυτών των εγγράφων.