ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΤΗΣ HARLEY-DAVIDSON

Η οικογένεια των αντιπροσώπων της Harley-Davidson είναι ο θεματοφύλακας μιας μοναδικής κουλτούρας και η καρδιά μιας εταιρόκλητης βάσης πελατών, την οποία ενώνει το πάθος για τις μοτοσικλέτες Harley-Davidson.

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ HARLEY-DAVIDSON

H Harley-Davidson δεν χρεώνει αμοιβή για την χρησιμοποίηση του σήματος Harley-Davidson και τη δημιουργία ενός εξουσιοδοτημένου καταστήματος. Όλοι οι αντιπρόσωποί μας είναι αυτόνομοι επιχειρηματίες. Ο κάθε αντιπρόσωπος λειτουργεί βάσει συμβολαίου με την Harley-Davidson Motor Company για να εμπορεύεται συγκεκριμένες μοτοσικλέτες Harley-Davidson, Χρηματοοικονομικά και Ασφαλιστικά προγράμματα (F&I), Ανταλλακτικά, Αξεσουάρ και Motorclothes, προϊόντα ένδυσης και συλλογές.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις αρχικής επένδυσης για την ευκαιρία δημιουργίας ενός εξουσιοδοτημένου καταστήματος, η Harley-Davidson Motor Company έχει θεσπίσει επίσης, ελάχιστες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις για τις προοπτικές των Αντιπροσώπων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων των προοπτικών. Αυτές οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις είναι η εξασφάλιση για την ευρωστία του υποψηφίου και τη συνεχή ανάπτυξη της επιχείρησης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μια μόνο Αίτηση Ενδιαφέροντος Αντιπροσώπου (PDF) θα πρέπει να συμπληρωθεί πλήρως. Η Αίτηση Ενδιαφέροντος Αντιπροσώπου πρέπει να έχει την υπογραφή και την ημερομηνία της Αίτησης από κάθε αιτούντα, όπου ζητείται στο έγγραφο. Η Αίτηση μπορεί να αποσταλεί με ταχυδρομείο ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εκτός από τις ελάχιστες χρηματοοικονομικές, προσωπικές και επιχειρηματικές προδιαγραφές, ο αιτών θα πρέπει να έχει στην επιχείρηση ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Μόλις παραλάβουμε την Αίτηση (PDF) Ενδιαφέροντος Αντιπροσώπου, την μελετούμε για να εξακριβώσουμε αν ο Αιτών καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται από τη Harley-Davidson. Αν όλες οι προδιαγραφές καλύπτονται, η αίτηση θα εισαχθεί στη βάση δεδομένων για υποψήφιους Αντιπροσώπους. Τυπικά, θα περιμένετε απάντηση στην Αίτησή σας, εντός 45 ημερών από την ημερομηνία που τη λάβαμε. Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας στη βάση δεδομένων για ένα χρόνο.

Η υποβολή της Αίτησης Ενδιαφερόμενου Αντιπροσώπου είναι το πρώτο μόλις βήμα της διαδικασίας και δεν θα γίνετε Αντιπρόσωπος της Harley-Davidson μέχρι να γίνετε επίσημα αποδεκτός και να υπογράψετε ένα Συμβόλαιο Αντιπροσώπου.

Για μια ακόμη φορά, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην Harley-Davidson Motor Company. Ανυπομονούμε να λάβουμε από εσάς την Αίτηση Ενδιαφερόμενου Αντιπροσώπου.

ΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1

Νέα Εξουσιοδοτημένα Καταστήματα
(Στόχοι) - Η Harley-Davidson επιλέγει τις αγορές και τις περιοχές, στις οποίες θα ιδρυθούν νέα Εξουσιοδοτημένα Καταστήματα. Η Harley-Davidson διεξάγει δικές τις έρευνες αγοράς, όταν επιθυμεί να διευρύνει το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Καταστημάτων της.

2

Εμπορεύματα / προϊόντα ένδυσης
Τα προϊόντα της Harley-Davidson διανέμονται αποκλειστικά μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Μόνο αυτοί οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να διαθέτουν επιπλέον καταστήματα, τα οποία να ειδικεύονται στην εμπορία Motorclothes, προϊόντων ένδυσης, συλλογών και Αυθεντικών αξεσουάρ της Harley-Davidson.

3

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις
Κάθε υποψήφιος αντιπρόσωπος της Harley-Davidson πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την απαιτούμενη επένδυση, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η ευρωστία του υποψηφίου και η συνεχής ανάπτυξη της επιχείρησης.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ DEALER

Είστε έτοιμος να κάνετε το επόμενο βήμα; Η Αίτηση υπαγωγής στους υποψήφιους αντιπροσώπους είναι διαθέσιμη τώρα.

Λήψη Αίτησης