Luk Skaerm Udskriv

juridisk meddelelse

 


Medmindre andet er anført, tilhører al tekst, grafik samt andet indhold, som forekommer på dette World Wide Web-sted (herefter betegnet "Websted") H-D U.S.A., LLC. Copyright 1999-2012 H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53208 U.S.A. Alle rettigheder forbeholdes.

 

Brugeren har tilladelse til at læse, kopiere, udskrive og bruge indholdet på dette Websted til udelukkende personlige formål og under den forudsætning, at: (1) indholdet, som findes på dette Websted, udelukkende bruges til informative og ikke-kommercielle formål; at (2) ingen tekst, grafik eller andet indhold, som findes på dette Websted, på nogen måde modificeres; samt at (3) ingen grafik, som findes på dette Websted, bruges, kopieres eller distribueres uden den tilhørende tekst. Intet materiale på dette Websted kan på nogen måde, hverken ved udledning, antagelse eller på anden vis, udlægges som en overdragelse af en licens eller anden rettighed til at bruge noget patent, nogen ophavsret eller nogen anden intellektuel ejendomsret tilhørende H-D U.S.A. eller nogen tredjepart, undtagen i den udstrækning dette udtrykkeligt måtte være anført heri.

 

DETTE WEBSTED KAN INDEHOLDE LINKS TIL ELLER TILGÅS VIA LINKS PÅ HARLEY-DAVIDSON-FORHANDLERES SIDER PÅ WORLD WIDE WEB. HARLEY-DAVIDSON-FORHANDLERE ER SELVSTÆNDIGE FORRETNINGSDRIVENDE OG HANDLER IKKE PÅ VEGNE AF HARLEY-DAVIDSON. HARLEY-DAVIDSON PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR INDHOLD, TILGÆNGELIGHED, DRIFT ELLER YDELSE AF HARLEY-DAVIDSON-FORHANDLERES WEBSTEDER ELLER ANDRE WEBSTEDER, HVORTIL DETTE WEBSTED MÅTTE GIVE ADGANG VIA LINKS, ELLER SOM MÅTTE GIVE ADGANG TIL DETTE WEBSTED.

 

3M, Aquatex, Armacor, Astrosorb, Blue Coral Blue Buster, Cambrelle, Clincher, Comfort Foam, ComforTemp, CoolMax, Cordura, Dacron, Dunlop, Dynax, Fog-Out, Goodyear, Gore-Tex, Hydrofil, Kevlar, Koslan, Lexan, Loctite, Nomex, Novus, Permatex, Phillips, Polartec, Primaloft, Pyrovatex, S100, Scotchlite, Shock Absorbers, Thermax, Thermolite, Thinsulate, Torx, Velcro, Vibram og Windtex er alle varemærker tilhørende deres respektive ejere. En henvisning til noget tredjeparts produkt, proces, publikation, tjeneste eller tilbud i form af handelsnavn, varemærke, fabrikantnavn eller andet udgør eller indebærer ikke automatisk Harley-Davidsons tilslutning til eller anbefaling heraf.

 

Hvis en bruger af dette Websted indsender information i form af tilbagemeldinger eller data, herunder ideer, kommentarer, forslag eller spørgsmål vedrørende Harley-Davidsons produkter eller tjenester eller indholdet af dette Websted, vil den pågældende information blive betragtet som ikke-fortrolig, og Harley-Davidson vil således ikke være underlagt forpligtelser af nogen art i henseende til den pågældende information og har ret til frit og uden begrænsninger at reproducere, anvende, videregive og distribuere den pågældende information til andre. Endvidere er Harley-Davidson berettiget til frit at anvende alle ideer, begreber, knowhow eller teknikker, som den pågældende information måtte indeholde, til ethvert tænkeligt formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter, hvori de pågældende ideer, begreber, knowhow eller teknikker indgår.

 

Dette Websted kan tilgås af brugere internationalt og kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Harley-Davidson-produkter, programmer og tjenester, som ikke er tilgængelige eller tilladte i brugerens land. Sådanne henvisninger indebærer ikke, at Harley-Davidson har til hensigt at tilbyde sådanne produkter, programmer eller tjenester i brugerens land, eller at sådanne produkter lovligt kan benyttes i brugerens land. Harley-Davidson forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at afvikle modeller, dele og tilbehør samt andre produkter, eller at ændre specifikationerne på ethvert ønsket tidspunkt uden derved at påtage sig nogen forpligtelser. De køretøjer, dele og tilbehør samt øvrige produkter, som er afbildet på dette Websted eller konstrueret efter de heri anførte specifikationer, er alene til salg i USA.

 

SPECIFIKATIONERNE AF KØRETØJER OG TILBEHØR KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND, AFHÆNGIGT AF DEN LOKALE LOVGIVNING, OG VISSE MODELLER OG VISSE FORMER FOR TILBEHØR FÅS IKKE I BESTEMTE LANDE. BEMÆRK VENLIGST, AT MANGE LANDE FORBYDER IMPORT, INDREGISTRERING OG/ELLER ANVENDELSE AF KØRETØJER OG TILBEHØR, SOM IKKE ER KONSTRUERET EFTER DE PÅGÆLDENDE LANDES SPECIFIKATIONER. BRUGEREN HAR SELV ANSVAR FOR AT FORHØRE SIG HOS SIN LOKALE AUTORISEREDE HARLEY-DAVIDSON-FORHANDLER VEDRØRENDE DETALJER OM ANVENDELSE AF DELE, TILBEHØR ELLER MODELLER, SOM ER ANFØRT ELLER AFBILDET PÅ DETTE WEBSTED.

 

Adgangen til dette Websted overvåges løbende. URL-adresserne, hvorfra anmodningen om adgang kommer, computeren, hvorfra anmodningen kommer og tidspunktet for anmodningen om adgang registreres i en log til brug for udarbejdelse af adgangsstatistikker og af sikkerhedshensyn. Ved brug af dette Websted tilkendegiver brugeren sin accept af denne løbende overvågning. Fra tid til anden kan adgangen til dette Websted blive hindret af mekaniske fejl, telekommunikationsfejl, software- og hardwarefejl samt fejl hos tredjeparts forhandlere. Harley-Davidson kan ikke forudsige eller kontrollere, hvornår en sådan nedetid kan forekomme, og har ingen kontrol over varigheden af denne nedetid.

 

Der udfoldes rimelige bestræbelser for at sikre nøjagtigheden og integriteten af den information og de relaterede materialer, som Harley-Davidson stiller til rådighed på dette Websted, men Harley-Davidson påtager sig intet ansvar for trykfejl, forældet information eller unøjagtigheder i tekniske oplysninger eller priser, stavefejl eller andre fejl, som måtte forekomme på dette Websted, på et websted tilhørende en Harley-Davidson-forhandler eller på noget andet websted. Ret til uvarslede ændringer af information og relateret materiale forbeholdes. Dette Websted og al information og alt relateret materiale, som det indholder, leveres "SOM DET ER OG FOREFINDES". Harley-Davidson fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden, aktualiteten eller tilstrækkeligheden af, eller vedrørende egnetheden, funktionaliteten, tilgængeligheden eller driften af dette Websted eller de oplysninger eller materialer, det indeholder. Ved at bruge dette Websted accepterer brugeren risikoen for, at oplysningerne og materialerne på dette Websted kan være ufuldstændige, unøjagtige eller forældede, eller at de ikke opfylder brugerens behov og krav.

HARLEY-DAVIDSON FRASKRIVER SIG HERVED UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL SAMT OVERHOLDELSE AF ALLE LOVE OG RETTIGHEDER, FOR SÅ VIDT ANGÅR DETTE WEBSTED OG DEN INFORMATION, DEN GRAFIK OG DET MATERIALE, SOM FINDES HERPÅ.

 

TIL TOPPEN AF SIDEN

 

© 2001-2014  H-D. Alle rettigheder forbeholdes.